Now showing items 1-1 of 1

  • Studium mechanismů korozního porušování náhradních povrchových úprav 

   Author: Kreislová Kateřina; Supervisor: Suchánek Jan; Opponent: Černý František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2008-10-22)
   V posledních cca 5 letech byla vyvinuta celá řada náhradních povrchových úprav za pasivaci šestimocným chromátovým povlakem s různou ochrannou účinností. V rámci disertační práce byl studován mechanismus korozního chování ...