• Samobuzené kmitání v obráběcích strojích 

      Autor: Drobílek Jiří; Vedoucí práce: Bach Pavel; Oponent práce: Skalla Jan
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-18)
      Tato disertační práce se zabývá problematikou predikce meze stability samobuzeného kmitání v obráběcích strojích. Práce se zaměřuje na dynamickou sílu řezného procesu, protože znalost jejích vlastností a chování je velmi ...