• Model vnitropodnikového řízení nákladů strojírenského podniku 

      Autor: Findová Šárka; Vedoucí práce: Beran Theodor; Oponent práce: Dvořáková Lilia
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-19)
      Disertační práce je zaměřena na oblast vnitropodnikového řízení nákladů ve strojírenském podniku. Cílem je prokázání převoditelnosti druhových nákladů na kalkulační, dále identifikace vazeb mezi manažerskými nástroji a ...