• Systém optimalizace procesů údržby dle technického stavu zařízení v energetickém průmyslu 

      Autor: Kunzová Barbora; Vedoucí práce: Zelenka Antonín; Oponent práce: Brožek Milan
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-21)
      Disertační práce se zabývá problematikou údržby plynárenských zařízení. Práce je zaměřena na možnosti využití nových přístupů v údržbě ve vazbě na ukazatele technického stavu a provozních podmínek v plynárenském odvětví. ...