• Verified Unsteady Model for Analysis of Contra-Rotating Propeller Aerodynamics 

      Autor: Štorch Vít; Vedoucí práce: Nožička Jiří; Oponent práce: Cyrus Václav
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-22)
      The doctoral thesis is focused on the development of a new computational model for analysis of contra-rotating propellers, its testing and verification, and application on selected important problems of contra-rotating ...