Now showing items 35-54 of 126

  • Hodnocení vlivu průměrování na přesnost 3D skenování 

   Author: Dobrovolný Pavel; Supervisor: Smítka Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • K problematice měření svislých posunů kompenzátorovými nivelačními přístroji 

   Author: Královič Jakub; Supervisor: Hánek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Kontrola bodového pole mostu dálnice D35 

   Author: Ondřej Brachtl; Supervisor: Procházka Jaromír; Opponent: Křemen Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
   Tato bakalářská práce se zabývá volbou postupu a zpracováním měření za účelem kontroly polohy bodového pole mostu, který je součástí budované dálnice D35. Jedná se o „Nadjezd na silnici III/29823 (km 6,720 R35)“ s pracovním ...
  • Kontrola rovinnosti betonových panelů 

   Author: Adriana Brezničanová; Supervisor: Braun Jaroslav; Opponent: Jašek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
   Táto bakalárska práca sa zaoberá určovaním rovinnosti betónových panelov pripravovaných na použitie na letiskových pojazdových plochách. Posudzovaním rovinnosti sa zaoberá viacero noriem. Popísané sú tri normy a to norma ...
  • Laserové skenování pro potřeby geometrické analýzy žebrové klenby z doby Lucemburků na Pražském hradě 

   Author: Poesová Jana; Supervisor: Koska Bronislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-27)
  • Laserové skenování pro potřeby geometrické analýzy žebrové klenby z doby Lucemburků na Staroměstské mostecké věži 

   Author: Čapková Michala; Supervisor: Křemen Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-27)
  • Mapování části jihlavského podzemí 

   Author: Vosyka Lukáš; Supervisor: Jiřikovský Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-27)
  • Měření s přístrojem Leica 3D Disto v interieru 

   Author: Bernardová Lucie; Supervisor: Skořepa Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Měření výškových posunů na budově školy v Novém Sedle 

   Author: Juhár David; Supervisor: Jiřikovský Tomáš; Opponent: Seidl Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Bakalářská práce se zabývá poklesy a deformací školy v Novém Sedle. Cílem práce je sledovat posun budovy ve vertikálním směru mezi jednotlivými etapami měření na stabilizované body měřené přesnou nivelací. Dalším jejím ...
  • Náklon Plečnikovi opěrné zdi na pražském hradě 

   Author: Pyšek Jaroslav; Supervisor: Urban Rudolf
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Návrh informačního systému URC JOSEF 

   Author: Klimunda Pavel; Supervisor: Seidl Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-27)
  • Návrh turistického webového portálu 

   Author: Špička Jan; Supervisor: Seidl Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-27)
  • Nové důlní bodové pole Štoly č.1 v Jáchymově 

   Author: Seidl Jan; Supervisor: Jiřikovský Tomáš; Opponent: Hánek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Tato bakalářská práce se zabývá základním důlním bodovým polem Štoly č. 1. Cílem práce je vytvoření, zaměření a připojení bodového pole do závazných systémů SJTSK a Bpv. V rámci práce bylo provedeno zaměření polygonového ...
  • Ověření stability geodetického primárního systému Jaderné elektrárny Temelín 

   Author: Konfršt Jaromír; Supervisor: Jiřikovský Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-27)
  • Ověření výsledků železničního měřícího systému Amberg GRP 5000 

   Author: Manda Patrik; Supervisor: Koska Bronislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Podrobné měření pro areál štoly Josef 

   Author: Dvořáková Vladěna; Supervisor: Skořepa Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-27)
  • Polohové zaměření a připojení základního bodového pole štoly Josef 

   Author: Fencl Martin; Supervisor: Jiřikovský Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-27)
  • Porovnání dvou digitálních modelů terénu z lokality Mariánská (tachymetrie vs. DMR 5G) 

   Author: Lipert Martin; Supervisor: Skořepa Zdeněk; Opponent: Šoul Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Cílem této bakalářské práce je porovnání dvou digitálních modelů terénu, které byly vytvořeny ze dvou různých zdrojů dat. Jedním zdrojem pro vyhotovení modelu jsou data naměřená totální stanicí Trimble M3 a GNSS přijímačem ...
  • Porovnání metod pro zaměřování historických mostů 

   Author: Jakub Trojan; Supervisor: Jiřikovský Tomáš; Opponent: Jašek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
   Tato bakalářská práce porovnává zaměření a následné vyhodnocení tří základních metod při zpracování 3D modelů historických mostů. Metodami jsou fotogrammetrie, 3D skenování a tachymetrie. Pro porovnání byly zvoleny tři ...
  • Porovnání přesnosti veřejně dostupných digitálních modelů terénu 

   Author: Jan Štuiber; Supervisor: Seidl Michal; Opponent: Mrlina Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
   Bakalářská práce se zabývá porovnáním přesnosti digitálních modelů reliéfu SRTM, SRTM CGIAR, ASTER, DMR 5G a digitálního modelu terénu z naměřených dat v okolí Železné hůrky. Obsahem práce je získání dat, jejich zpracování ...