Now showing items 1-20 of 141

  • Vybrané geodetické práce při rekonstrukci tramvajové tratě na Bubenečském nábřeží 

   Author: David Sucharda; Supervisor: Línková Lenka; Opponent: Floriánek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-29)
   Cílem této bakalářské práce je přiblížit postup prací geodeta při rekonstrukci tramvajové trati, počínaje budováním vytyčovací sítě, vytyčovacími pracemi a vyhotovením konečných výstupů. Práce probíhaly na Bubenském nábřeží ...
  • Geodetické práce pro projekt účelové komunikace v okolí hotelu Emerich v Peci pod Sněžkou 

   Author: Rozálie Havrdová; Supervisor: Línková Lenka; Opponent: Michal Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-29)
   Předmětem této bakalářské práce bylo podrobné polohopisné a výškopisné zaměření situace v okolí hotelu Emerich (k.ú. Pec pod Sněžkou, okres Trutnov). Situace byla zaměřena pro projekt nové účelové komunikace, parkoviště a ...
  • Zaměření rodinného domu pomocí UAV fotogrammetrie 

   Author: Amálie Šťastná; Supervisor: Štroner Martin; Opponent: Dvořáček Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-29)
   Tato bakalářská práce popisuje postup zaměření rodinného domu v obci Dražíč. Dále se zabývá zpracováním naměřených dat, výpočtem fotogrammetrického modelu a zpracováním vybraných stavebních výkresů objektu. Při sběru dat ...
  • Geodetické měření posunů bodů zárubní zdi na TÚ 182 Staňkov-Poběžovice 

   Author: David Šlais; Supervisor: Skořepa Zdeněk; Opponent: Dušek Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-29)
   Bakalářská práce se zabývá etapovým měřením na TÚ 182 Staňkov-Poběžovice za účelem sledování posunů kontrolních bodů zárubní zdi. Poloha a výška kontrolních bodů v jednotlivých etapách je porovnávána vůči etapě základní. ...
  • Doplnění bodového pole štoly Josef body s boční stabilizací 

   Author: Tadeáš Šimek; Supervisor: Jiřikovský Tomáš; Opponent: Křemen Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-29)
   Cílem této bakalářské práce je doplnění základního důlního polohového bodového pole štoly Josef o body s boční stabilizací. Součástí práce bylo navržení vhodných míst pro body s boční stabilizací, zaměření polygonového ...
  • Geodetické práce pro projekt cyklostezky v oblasti Zlaté Koruny 

   Author: Eliška Jorová; Supervisor: Línková Lenka; Opponent: Dvořáková Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-29)
   Bakalářská práce se zabývá geodetickými pracemi během polohopisného a výškopisného zaměření lokality pro projekt cyklostezky v oblasti Zlaté Koruny. Náplní práce je představení lokality, popsání způsobu kontroly a budování ...
  • Testování přesnosti a využitelnosti Leica AP20 AutoPole 

   Author: Dmitrii Solovev; Supervisor: Jiřikovský Tomáš; Opponent: Jašek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-29)
   Tato bakalářská práce se zabývá testováním využitelnosti a přesnosti nového systému Leica AP20 AutoPole, který umožňuje měření při libovolném náklonu výtyčky s hranolem. Přesnost kompenzace náklonu byla zjišťována opakovaným ...
  • Dokumentace skutečného stavu primárního ostění tunelu PAD4 trasy metra D 

   Author: Lucie Antošová; Supervisor: Křemen Tomáš; Opponent: Fiala Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-29)
   Bakalářská práce se zabývá geodetickými pracemi při výstavbě tunelu a zpracováním dokumentace skutečného stavu primárního ostění pomocí statického skenování. Výstupem práce je rozvinutá plocha primárního ostění a jednotlivé ...
  • Testování absolutní přesnosti GNSS RTK měření 

   Author: Anna Chrbolková; Supervisor: Štroner Martin; Opponent: Urban Rudolf
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
   Předmětem bakalářské práce je testování absolutní přesnosti GNSS RTK měření. Experimentálně byla porovnána starší a novější GNSS aparatura celkem třemi navrženými testy zaměřující se na změnu přesnosti vlivem zakrytého ...
  • Určení tvaru ocelových prvků během zátěžových zkoušek 

   Author: Tereza Chmelová; Supervisor: Křemen Tomáš; Opponent: Pospíšil Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
   Tato bakalářská práce se zabývá určením tvaru ocelových prvků během zátěžových zkoušek. Konkrétně se jedná o měření nosníkového sloupu a rámu z nerezové oceli. Hlavní přínos této práce spočívá v porovnání dat ze dvou ...
  • Geodetické práce při výstavbě dobíjecí stanice pro elektromobily 

   Author: Dominik Chladil; Supervisor: Skořepa Zdeněk; Opponent: Seidl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
   Tato bakalářské práce je zaměřena na kompletní proces geodetických prací při výstavbě dobíjecích stanic pro elektromobily. Výsledkem práce je mapa vzniklá z mapování, vytyčovací protokol, protokol o dokumentaci skutečného ...
  • Určení kubatury sedimentu na dně rybníka Březničák 

   Author: Adéla Kozderková; Supervisor: Braun Jaroslav; Opponent: Faiferlík Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
   Bakalářská práce se zabývá polohopisným a výškopisným zaměřením rybníku Březničák a jeho okolí za účelem určování kubatur sedimentu třemi různými výpočetními a grafickými metodami. Výstupy bakalářské práce jsou výkresy ...
  • Geodetická dokumentace kontejnerového překladiště 

   Author: David Ambrož; Supervisor: Braun Jaroslav; Opponent: Faiferlík Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
   Bakalářská práce se zabývá zhuštěním a následným zaměřením měřické sítě v lokalitě kontejnerového překladiště. Vyrovnání volné prostorové sítě je realizováno pomocí metody vyrovnání zprostředkujících s podmínkami MNČ. Z ...
  • Porovnání přesnosti mobilního skenovacího systému Riegl VMX-2HA se statickým skenovacím systémem FARO Focus 3D X330 a totální stanicí Leica TS16 

   Author: Nikola Soukupová; Supervisor: Křemen Tomáš; Opponent: Jašek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
   Bakalářská práce se zabývá porovnáním přesnosti vyhodnocení fasády mobilního skenovacího systému RIEGL VMX-2HA se statickým skenovacím systémem FARO FOCUS 3D X330 a totální stanicí Leica TS16. Práce je složena z teoretického ...
  • Porovnání přesnosti mobilního mapovacího systému s terestrickým měřením a pořízení tohoto zařízení 

   Author: Ondřej Grešla; Supervisor: Štroner Martin; Opponent: Jašek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
   Tato bakalářská práce se zabývá výběrem, pořízením, obsluhou a výškovou přesností mobilního mapovacího systému. V rámci práce byl pomocí systému Riegl VMX-2HA, který je používán firmou Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, ...
  • Kontrola bodového pole mostu dálnice D35 

   Author: Ondřej Brachtl; Supervisor: Procházka Jaromír; Opponent: Křemen Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
   Tato bakalářská práce se zabývá volbou postupu a zpracováním měření za účelem kontroly polohy bodového pole mostu, který je součástí budované dálnice D35. Jedná se o „Nadjezd na silnici III/29823 (km 6,720 R35)“ s pracovním ...
  • Testování vlastností určení kubatur metodou SfM s využitím DJI Phantom 4 UAV 

   Author: Jakub Kučera; Supervisor: Štroner Martin; Opponent: Urban Rudolf
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
   Tato bakalářská práce se zabývá testováním vlastností přesnosti určování kubatur metodou Structure from Motion. V rámci práce byla pomocí DJI Phantom 4 Pro V2.0 UAV letecky nasnímkována halda navezeného stavebního materiálu. ...
  • Geodetické zaměření skutečného stavu stavebního objektu a okolního pozemku ve sportovním areálu TJ Sokol Záhoří 

   Author: Václav Pelikán; Supervisor: Línková Lenka; Opponent: Hodač Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
   Tato bakalářská práce se zabývá geodetickým zaměřením skutečného stavu stavebního objektu a přilehlého okolí ve sportovním areálu TJ Sokol Záhoří. Práce obsahuje popis zájmové lokality, stavebního objektu a okolního pozemku, ...
  • Určení přesnosti automatického cílení totálních stanic z vyrovnání prostorové sítě 

   Author: Hana Váchová; Supervisor: Braun Jaroslav; Opponent: Fuchs Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
   Bakalářská práce se zabývá navržením experimentálního postupu, určujícího přesnost automatického cílení totálních stanic z vyrovnání volné prostorové sítě. Do výpočtu vyrovnání byla zahrnuta Förstnerova metoda. Pomocí ...
  • Geodetické práce při výstavbě bytových domů v Nymburce 

   Author: Alice Adamcová; Supervisor: Línková Lenka; Opponent: Braun Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
   Tato bakalářská práce se zabývá popisem geodetických prací při realizaci stavby, všechny činnosti jsou popisovány na příkladu výstavby bytových domů ve městě Nymburk. Práce popisuje jak činnosti v terénu a kancelářské ...