Now showing items 1-20 of 133

  • Testování absolutní přesnosti GNSS RTK měření 

   Author: Anna Chrbolková; Supervisor: Štroner Martin; Opponent: Urban Rudolf
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
   Předmětem bakalářské práce je testování absolutní přesnosti GNSS RTK měření. Experimentálně byla porovnána starší a novější GNSS aparatura celkem třemi navrženými testy zaměřující se na změnu přesnosti vlivem zakrytého ...
  • Určení tvaru ocelových prvků během zátěžových zkoušek 

   Author: Tereza Chmelová; Supervisor: Křemen Tomáš; Opponent: Pospíšil Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
   Tato bakalářská práce se zabývá určením tvaru ocelových prvků během zátěžových zkoušek. Konkrétně se jedná o měření nosníkového sloupu a rámu z nerezové oceli. Hlavní přínos této práce spočívá v porovnání dat ze dvou ...
  • Geodetické práce při výstavbě dobíjecí stanice pro elektromobily 

   Author: Dominik Chladil; Supervisor: Skořepa Zdeněk; Opponent: Seidl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
   Tato bakalářské práce je zaměřena na kompletní proces geodetických prací při výstavbě dobíjecích stanic pro elektromobily. Výsledkem práce je mapa vzniklá z mapování, vytyčovací protokol, protokol o dokumentaci skutečného ...
  • Určení kubatury sedimentu na dně rybníka Březničák 

   Author: Adéla Kozderková; Supervisor: Braun Jaroslav; Opponent: Faiferlík Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
   Bakalářská práce se zabývá polohopisným a výškopisným zaměřením rybníku Březničák a jeho okolí za účelem určování kubatur sedimentu třemi různými výpočetními a grafickými metodami. Výstupy bakalářské práce jsou výkresy ...
  • Geodetická dokumentace kontejnerového překladiště 

   Author: David Ambrož; Supervisor: Braun Jaroslav; Opponent: Faiferlík Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
   Bakalářská práce se zabývá zhuštěním a následným zaměřením měřické sítě v lokalitě kontejnerového překladiště. Vyrovnání volné prostorové sítě je realizováno pomocí metody vyrovnání zprostředkujících s podmínkami MNČ. Z ...
  • Porovnání přesnosti mobilního skenovacího systému Riegl VMX-2HA se statickým skenovacím systémem FARO Focus 3D X330 a totální stanicí Leica TS16 

   Author: Nikola Soukupová; Supervisor: Křemen Tomáš; Opponent: Jašek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
   Bakalářská práce se zabývá porovnáním přesnosti vyhodnocení fasády mobilního skenovacího systému RIEGL VMX-2HA se statickým skenovacím systémem FARO FOCUS 3D X330 a totální stanicí Leica TS16. Práce je složena z teoretického ...
  • Porovnání přesnosti mobilního mapovacího systému s terestrickým měřením a pořízení tohoto zařízení 

   Author: Ondřej Grešla; Supervisor: Štroner Martin; Opponent: Jašek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
   Tato bakalářská práce se zabývá výběrem, pořízením, obsluhou a výškovou přesností mobilního mapovacího systému. V rámci práce byl pomocí systému Riegl VMX-2HA, který je používán firmou Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, ...
  • Kontrola bodového pole mostu dálnice D35 

   Author: Ondřej Brachtl; Supervisor: Procházka Jaromír; Opponent: Křemen Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
   Tato bakalářská práce se zabývá volbou postupu a zpracováním měření za účelem kontroly polohy bodového pole mostu, který je součástí budované dálnice D35. Jedná se o „Nadjezd na silnici III/29823 (km 6,720 R35)“ s pracovním ...
  • Testování vlastností určení kubatur metodou SfM s využitím DJI Phantom 4 UAV 

   Author: Jakub Kučera; Supervisor: Štroner Martin; Opponent: Urban Rudolf
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
   Tato bakalářská práce se zabývá testováním vlastností přesnosti určování kubatur metodou Structure from Motion. V rámci práce byla pomocí DJI Phantom 4 Pro V2.0 UAV letecky nasnímkována halda navezeného stavebního materiálu. ...
  • Geodetické zaměření skutečného stavu stavebního objektu a okolního pozemku ve sportovním areálu TJ Sokol Záhoří 

   Author: Václav Pelikán; Supervisor: Línková Lenka; Opponent: Hodač Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
   Tato bakalářská práce se zabývá geodetickým zaměřením skutečného stavu stavebního objektu a přilehlého okolí ve sportovním areálu TJ Sokol Záhoří. Práce obsahuje popis zájmové lokality, stavebního objektu a okolního pozemku, ...
  • Určení přesnosti automatického cílení totálních stanic z vyrovnání prostorové sítě 

   Author: Hana Váchová; Supervisor: Braun Jaroslav; Opponent: Fuchs Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
   Bakalářská práce se zabývá navržením experimentálního postupu, určujícího přesnost automatického cílení totálních stanic z vyrovnání volné prostorové sítě. Do výpočtu vyrovnání byla zahrnuta Förstnerova metoda. Pomocí ...
  • Geodetické práce při výstavbě bytových domů v Nymburce 

   Author: Alice Adamcová; Supervisor: Línková Lenka; Opponent: Braun Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
   Tato bakalářská práce se zabývá popisem geodetických prací při realizaci stavby, všechny činnosti jsou popisovány na příkladu výstavby bytových domů ve městě Nymburk. Práce popisuje jak činnosti v terénu a kancelářské ...
  • Studie o vyrovnání trigonometrické výškové sítě v lokalitě Mariánská 

   Author: Martin Horník; Supervisor: Skořepa Zdeněk; Opponent: Vanclová Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
   Tato bakalářské práce je zaměřena na vyrovnání výškové sítě s jedním fixním bodem. Výšková síť je určena trigonometrickým určováním výškových rozdílů. Výsledkem bakalářské práce jsou vyrovnané výšky, převýšení, opravy a ...
  • Porovnání metod pro zaměřování historických mostů 

   Author: Jakub Trojan; Supervisor: Jiřikovský Tomáš; Opponent: Jašek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
   Tato bakalářská práce porovnává zaměření a následné vyhodnocení tří základních metod při zpracování 3D modelů historických mostů. Metodami jsou fotogrammetrie, 3D skenování a tachymetrie. Pro porovnání byly zvoleny tři ...
  • Testování přesnosti a využitelnosti GNSS přijímače Trimble R12i 

   Author: Miroslav Sochor; Supervisor: Urban Rudolf; Opponent: Štroner Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
   Tato bakalářská práce vznikla za účelem otestování nového GNSS přijímače Trimble R12i, který využívá k měření tzv. kompenzaci náklonu. Přesnost a spolehlivost kompenzace náklonu byla zjišťována opakovaným měřením při různých ...
  • Zaměření štoly dělostřelecké tvrze Stachelberg 

   Author: Barbara Štropová; Supervisor: Urban Rudolf; Opponent: Křemen Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
   Tato bakalářská práce se zabývá zaměřením pracovní štoly dělostřelecké tvrze Stachelberg a vyhotovením dokumentace pro budoucí projekt sanace štoly. Zaměření štoly probíhalo metodou 3D laserového skenování s využitím ...
  • BIM model budovy AIR House z geodetického zaměření 

   Author: Ondřej Váňa; Supervisor: Braun Jaroslav; Opponent: Hulanová Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
   Práce se věnuje praktickému použití BIM v geodézii. Obsahem je pomocí základních (polární metody, GNSS) a komplexních (laserové skenování) geodetických metod zaměřit stávající stav budovy AIR House, na základě zaměřených ...
  • Testování vlastností určení kubatur metodou SfM s využitím eBee RTK UAV 

   Author: Martin Boušek; Supervisor: Štroner Martin; Opponent: Lavička Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
   Tato bakalářská práce se zaměřuje na testování vlastností a přesnosti určení kubatur metodou Structure from Motion. Testovanými parametry jsou rozdíl v použití souřadnic snímků a vlícovacích bodů, vliv výšky snímkovacího ...
  • Sledování posunů při rekonstrukci havarované budovy 

   Author: Jonáš Kačerovský; Supervisor: Procházka Jaromír; Opponent: Hánek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
   Tato bakalářská práce pojednává o metodice měření svislých a prostorových posunů při rekonstrukci havarované budovy. V práci jsou probrány jednotlivé metody, použitá technika, volba a osazení vztažných a pozorovaných bodů. ...
  • Geodetické zaměření softbalového hřiště 

   Author: Jakub Beck; Supervisor: Skořepa Zdeněk; Opponent: Dušek Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
   Bakalářská práce Geodetické zaměření softbalového hřiště se zabývá geodetickým zaměřením nově zrekonstruovaného softbalového hřiště v Chomutově. Součástí je samotné měření podrobných bodů, zpracování měření v programech ...