Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 79

  • Vyhodnocení opakovaných nivelačních měření na mostních pilířích 

   Autor: Dvořák Dennis; Vedoucí práce: Seidl Michal; Oponent práce: Vinter Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-14)
   Bakalářská práce předkládá vyhodnocení opakovaných nivelačních měření na pilířích mostní konstrukce a vyrovnání všech měřených etap s uvážením středních chyb. Testuje přesnost použitého nivelačního přístroje. Dále testuje ...
  • Tvorba digitálního modelu terénu v programu ArcGIS 

   Autor: Hulín Martin; Vedoucí práce: Vašková Dana; Oponent práce: Pospíšil Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Predmetom bakalárskej práce bola komplexná úloha tvorby digitálneho modelu terénu (DMT). Táto práca pozostávala zo zberu podkladových 3D dát pre DMT priamo v teréne, pomocou troch rôznych metód merania - GNSS, tachymetria ...
  • Fotogrammetrické práce pro doplnění 3D modelu hradu Helfenburk u Úštěka 

   Autor: Novotný Michal; Vedoucí práce: Koska Bronislav; Oponent práce: Křemen Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Tato bakalářská práce se zabývá doplněním mračna bodů z letecké a pozemní fotogrammetrie do mračna bodů hradu Helfenburk u Úštěka z pozemního laserového skenování, které bylo provedeno v předchozích letech. Tato data byla ...
  • Testování dálkoměrů totálních stanic Trimble S6 a S8 na laboratorní základně 

   Autor: Reindl Tomáš; Vedoucí práce: Braun Jaroslav; Oponent práce: Urban Rudolf
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Bakalářská práce popisuje testování přesnosti měření délek dvou totálních stanic Trimble S6 a S8. K testování byly použity dvě laboratorní základny, které jsou umístěny na Fakultě stavební ČVUT v Praze. Na základně s ...
  • Tvorba a úpravy trojúhelníkové sítě pro vytvoření 3D modelu hradu Helfenburk u Úštěka 

   Autor: Vávrová Veronika; Vedoucí práce: Koska Bronislav; Oponent práce: Urban Rudolf
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Tato bakalářská práce se zabývá zaměřením hradu Helfenburk u Úštěka a následným vytvořením jeho 3D modelu. Hrad byl podrobně zaměřen metodou letecké a pozemní fotogrammetrie. Práce pojednává o zaměřovaném hradu a o teoretickém ...
  • Geodetické zaměření fasády pro rekonstrukci historického rodinného domu 

   Autor: Skácelíková Jana; Vedoucí práce: Skořepa Zdeněk; Oponent práce: Dušek Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Bakalářská práce se zabývá geodetickým zaměřením fasády a následným zpracováním pro rekonstrukci domu. Zaměření probíhá z vhodně zvolené vybudované sítě pomocných měřických bodů, které byly proměřeny uzavřeným polygonovým ...
  • Určení prostorové polohy zajišťovacích značek železniční trati 

   Autor: Hovorka Ondřej; Vedoucí práce: Procházka Jaromír; Oponent práce: Weiss Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Předkládaná bakalářská práce se zabývá nezávislým určením prostorové polohy zajišťovacích značek železniční tratě Turnov - Liberec v úseku Sychrov - Hodkovice nad Mohelkou a porovnáním výsledků s výsledky dosaženými firmou ...
  • Geodetická dokumentace sportovního areálu SK Jizera Předměřice 

   Autor: Prager Karel; Vedoucí práce: Línková Lenka; Oponent práce: Braun Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
   Bakalářská práce se zabývá tvorbou geodetické dokumentace sportovního areálu SK Jizera Předměřice v obci Předměřice nad Jizerou. Obsahem práce je charakteristika dané lokality, zájmové oblasti a fotbalového oddílu, dále ...
  • Určení výšky bodu z měření nivelačními přístroji Leica LS15 a DNA03 

   Autor: Kubelová Markéta; Vedoucí práce: Skořepa Zdeněk; Oponent práce: Dušek Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-27)
   Bakalářská práce se zabývá určením výšky nově stabilizovaného bodu 2010A. Zaměření proběhlo metodou přesné nivelace. Součástí práce je také seznámení s novým digitálním nivelačním přístrojem Leica LS15 a porovnání s jeho ...
  • Porovnání dvou digitálních modelů terénu z lokality Mariánská (tachymetrie vs. DMR 5G) 

   Autor: Lipert Martin; Vedoucí práce: Skořepa Zdeněk; Oponent práce: Šoul Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Cílem této bakalářské práce je porovnání dvou digitálních modelů terénu, které byly vytvořeny ze dvou různých zdrojů dat. Jedním zdrojem pro vyhotovení modelu jsou data naměřená totální stanicí Trimble M3 a GNSS přijímačem ...
  • Zhuštění železničního bodového pole (TÚ Liberec - Jablonec nad Nisou) 

   Autor: Marousek Václav; Vedoucí práce: Skořepa Zdeněk; Oponent práce: Křemen Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-27)
   Tato bakalářská práce se zabývá zhuštěním základního geodetického bodového pole na traťovém úseku Liberec - Jablonec nad Nisou. Nejprve bylo provedeno měření polygonového pořadu trojpodstavcovou soupravou za pomocí přístroje ...
  • Vliv natočení odrazného štítku na měření délek totálními stanicemi Leica 

   Autor: Vyroubalová Tereza; Vedoucí práce: Braun Jaroslav; Oponent práce: Pospíšil Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-27)
   Tématem bakalářské práce je testováním dálkoměrů totálních stanic Leica. Je zkoumán vliv natočení odrazného cíle na měřenou vzdálenost. V práci jsou popsány obecné vlastnosti fázových dálkoměrů, navržený experimentální ...
  • Tvorba měřické sítě při revitalizaci železniční trati Rokycany-Nezvěstice 

   Autor: Nejman Stanislav; Vedoucí práce: Braun Jaroslav; Oponent práce: Línková Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-27)
   Tématem bakalářské práce je vytvoření měřické sítě při revitalizaci železniční trati pro následné měření absolutní polohy koleje a tvorbu základní vytyčovací sítě železnice. Práce se zabývá zpracováním měřených dat, ...
  • Geodetické zaměření skutečného stavu v okolí základní školy v Sadské 

   Autor: Šátková Ladislava; Vedoucí práce: Línková Lenka; Oponent práce: Procházka Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Předmětem této bakalářské práce bylo podrobné polohopisné a výškopisné zaměření situace v okolí ZŠ Sadská v obci Sadská (k.ú. Sadská, okres Nymburk). Situace byla zaměřena pro studii stavebních úprav, jejímž cílem je omezení ...
  • Testování úhlové přesnosti totálních stanic Trimble M3 

   Autor: Kůdela Petr; Vedoucí práce: Braun Jaroslav; Oponent práce: Křemen Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-27)
   Tato bakalářská práce se zabývá terénním testováním úhlové přesnosti totálních stanic podle normy ČSN ISO 17123-3. Cílem práce je zjištění přesnosti měření vodorovných směrů a zenitových úhlů 12 přístrojů Trimble M3, které ...
  • Zaměření části středověkého opevnění ve Slaném 

   Autor: Hort Lukáš; Vedoucí práce: Křemen Tomáš; Oponent práce: Pospíšil Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Předmětem práce je vytvoření prostorového modelu části středověkého opevnění ve Slaném. Model bude sloužit při archeologickém a historickém průzkumu lokality či jako vizualizace nepřístupného území pro širokou veřejnost. ...
  • České staré hraniční znaky 

   Autor: Vilhelmová Kateřina; Vedoucí práce: Hánek Pavel; Oponent práce: Řezníček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Tato práce se zabývá starými hraničními znaky na současné české státní hranici. Dále se zabývá konkrétními hraničními kameny v úseku hranic se Saskem, Bavorskem a Rakouskem. Tyto kameny byly vyhledány v terénu a byla ...
  • Geodetické zaměření zvoničky Církve československé husitské v Kostelní Lhotě a okolního pozemku 

   Autor: Krouparová Lenka; Vedoucí práce: Línková Lenka; Oponent práce: Hodač Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Tato bakalářská práce se zabývá geodetickým zaměřením zvoničky v Kostelní Lhotě v katastrálním území Kostelní Lhota. Konkrétně se jedná o zaměření polohopisu okolí zvoničky na parcele p. č. 12, zaměření půdorysu, pohledů, ...
  • Nové důlní bodové pole Štoly č.1 v Jáchymově 

   Autor: Seidl Jan; Vedoucí práce: Jiřikovský Tomáš; Oponent práce: Hánek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Tato bakalářská práce se zabývá základním důlním bodovým polem Štoly č. 1. Cílem práce je vytvoření, zaměření a připojení bodového pole do závazných systémů SJTSK a Bpv. V rámci práce bylo provedeno zaměření polygonového ...
  • Test zpracování dat z permanentních GNSS stanic programy Trimble Business Center, Trimble Total Control a Leica Geomatic Office 

   Autor: Steidl Václav; Vedoucí práce: Seidl Michal; Oponent práce: Dušek Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Bakalářská práce se zabývá hodnocením programů na zpracování GNSS dat na spojnici dvou permanentních stanic GOPE a NKOS v programech Trimble Business Center, Trimble Total Control a Leica Geomatic Office. Hodnocení je ...