Now showing items 50-69 of 126

  • Podrobné měření pro areál štoly Josef 

   Author: Dvořáková Vladěna; Supervisor: Skořepa Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-27)
  • Polohové zaměření a připojení základního bodového pole štoly Josef 

   Author: Fencl Martin; Supervisor: Jiřikovský Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-27)
  • Porovnání dvou digitálních modelů terénu z lokality Mariánská (tachymetrie vs. DMR 5G) 

   Author: Lipert Martin; Supervisor: Skořepa Zdeněk; Opponent: Šoul Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Cílem této bakalářské práce je porovnání dvou digitálních modelů terénu, které byly vytvořeny ze dvou různých zdrojů dat. Jedním zdrojem pro vyhotovení modelu jsou data naměřená totální stanicí Trimble M3 a GNSS přijímačem ...
  • Porovnání metod pro zaměřování historických mostů 

   Author: Jakub Trojan; Supervisor: Jiřikovský Tomáš; Opponent: Jašek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
   Tato bakalářská práce porovnává zaměření a následné vyhodnocení tří základních metod při zpracování 3D modelů historických mostů. Metodami jsou fotogrammetrie, 3D skenování a tachymetrie. Pro porovnání byly zvoleny tři ...
  • Porovnání přesnosti veřejně dostupných digitálních modelů terénu 

   Author: Jan Štuiber; Supervisor: Seidl Michal; Opponent: Mrlina Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
   Bakalářská práce se zabývá porovnáním přesnosti digitálních modelů reliéfu SRTM, SRTM CGIAR, ASTER, DMR 5G a digitálního modelu terénu z naměřených dat v okolí Železné hůrky. Obsahem práce je získání dat, jejich zpracování ...
  • Pořadová nivelace v Ervěnickém koridoru 

   Author: Gubaniová Michaela; Supervisor: Skořepa Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-27)
  • Posouzení stability bodů v experimentální nivelační síti NTK 

   Author: Svoboda Ondřej; Supervisor: Pospíšil Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Příprava bodových polí pro zaměření podzemní pískovny v Praze-Hloubětíně 

   Author: Nová Markéta; Supervisor: Hánek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Revize a doplnění podrobného bodového pole pomocí terestrických a GNSS metod pro zaměření historických sklepů v Mělníku 

   Author: Kloučková Lenka; Supervisor: Hánek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-27)
  • Sledování posunů při rekonstrukci havarované budovy 

   Author: Jonáš Kačerovský; Supervisor: Procházka Jaromír; Opponent: Hánek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
   Tato bakalářská práce pojednává o metodice měření svislých a prostorových posunů při rekonstrukci havarované budovy. V práci jsou probrány jednotlivé metody, použitá technika, volba a osazení vztažných a pozorovaných bodů. ...
  • Sledování svislých posunů při výstavbě bytového domu 

   Author: Klimánková Petra; Supervisor: Koska Bronislav; Opponent: Urban Rudolf
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Tato bakalářská práce se věnuje etapovému měření svislých posunů. Cílem je sledovat tyto posuny během výstavby bytového domu, který je součástí rezidenčního projektu Zelené město etapa 2.
  • Studie o vyrovnání geodetických sítí se společnými body 

   Author: Bouček Tomáš; Supervisor: Skořepa Zdeněk; Opponent: Hampacher Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na vyrovnání měření a souřadnic ve volných geodetický sítí se společnými body a na následnou homogenizaci oprav. Výsledkem je porovnání homogenizovaných oprav s normálním rozdělením.
  • Studie o vyrovnání trigonometrické výškové sítě v lokalitě Mariánská 

   Author: Martin Horník; Supervisor: Skořepa Zdeněk; Opponent: Vanclová Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
   Tato bakalářské práce je zaměřena na vyrovnání výškové sítě s jedním fixním bodem. Výšková síť je určena trigonometrickým určováním výškových rozdílů. Výsledkem bakalářské práce jsou vyrovnané výšky, převýšení, opravy a ...
  • Test zpracování dat z permanentních GNSS stanic programy Trimble Business Center, Trimble Total Control a Leica Geomatic Office 

   Author: Steidl Václav; Supervisor: Seidl Michal; Opponent: Dušek Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Bakalářská práce se zabývá hodnocením programů na zpracování GNSS dat na spojnici dvou permanentních stanic GOPE a NKOS v programech Trimble Business Center, Trimble Total Control a Leica Geomatic Office. Hodnocení je ...
  • Testování aplikace Leica Inspect surfaces 

   Author: Vaněk Adam; Supervisor: Braun Jaroslav; Opponent: Křemen Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Tématem bakalářské práce je seznámení se, popis postupů ovládání a testování aplikace Inspect surfaces v prostředí Leica Captivate. Konkrétně se zaměřením na kontrolu povrchu vozovek. Práce seznamuje s problematikou 3D ...
  • Testování dálkoměrů totálních stanic Trimble S6 a S8 na laboratorní základně 

   Author: Reindl Tomáš; Supervisor: Braun Jaroslav; Opponent: Urban Rudolf
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Bakalářská práce popisuje testování přesnosti měření délek dvou totálních stanic Trimble S6 a S8. K testování byly použity dvě laboratorní základny, které jsou umístěny na Fakultě stavební ČVUT v Praze. Na základně s ...
  • Testování přesnosti a využitelnosti GNSS přijímače Trimble R12i 

   Author: Miroslav Sochor; Supervisor: Urban Rudolf; Opponent: Štroner Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
   Tato bakalářská práce vznikla za účelem otestování nového GNSS přijímače Trimble R12i, který využívá k měření tzv. kompenzaci náklonu. Přesnost a spolehlivost kompenzace náklonu byla zjišťována opakovaným měřením při různých ...
  • Testování přesnosti automatického cílení totálních stanic Trimble S6 a S8 

   Author: Fládrová Hana; Supervisor: Štroner Martin; Opponent: Urban Rudolf
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-21)
   Cílem bakalářské práce je určit přesnost automatického cílení totálních stanic Trimble S6 a Trimble S8. V práci byly navrženy a provedeny dva experimentální postupy. Prvním byl experiment pro porovnání přesnosti manuálního ...
  • Testování přesnosti dilatometru TM-71 

   Author: Souček Josef; Supervisor: Urban Rudolf; Opponent: Braun Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Tato bakalářská práce byla vytvořena za účelem ověření přesnosti dilatometru TM-71. Bylo navrženo laboratorní testování, ve kterém byl dilatometr upnut na soustruh. Pomocí soustruhu byly realizovány posuny dilatometru. ...
  • Testování přesnosti měření délek na odrazné štítky přístroji Topcon GPT-7501 

   Author: Joska Martin; Supervisor: Braun Jaroslav; Opponent: Vyskočil Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Bakalářská práce popisuje testování přesnosti dálkoměrů šesti přístrojů Topcon GPT-7501. K testování byla použita základna s interferometrem a pilířová základna s nucenými centracemi, obě umístěné na Fakultě stavební ČVUT ...