• Analýza metod optického provážení pomocí totální stanice 

   Autor: Mocová Michaela; Vedoucí práce: Urban Rudolf
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Analýza trigonometrické metody pro měření průhybu mostní konstrukce 

   Autor: Michal Ondřej; Vedoucí práce: Urban Rudolf
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-27)
  • České staré hraniční znaky 

   Autor: Vilhelmová Kateřina; Vedoucí práce: Hánek Pavel; Oponent práce: Řezníček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Tato práce se zabývá starými hraničními znaky na současné české státní hranici. Dále se zabývá konkrétními hraničními kameny v úseku hranic se Saskem, Bavorskem a Rakouskem. Tyto kameny byly vyhledány v terénu a byla ...
  • Dokumentace a zaměření starých bodových polí ve štole Josef 

   Autor: Dífková Petra; Vedoucí práce: Jiřikovský Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-27)
  • Doplnění základního důlního pole ve štole Josef 

   Autor: Kolář Vilém; Vedoucí práce: Jiřikovský Tomáš; Oponent práce: Křemen Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Cílem práce je doplnění základního důlního bodového pole v oblasti Čelina - východ štoly Josef. Součástí práce je rekognoskace, příprava, stabilizace nových bodů, zaměření všech bodů, zpracování, výpočty a vyrovnání celé ...
  • Doplnění železničního bodového pole 

   Autor: Kopecký Pavel; Vedoucí práce: Skořepa Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Etapové měření nivelační vztažné sítě pražského hradu 

   Autor: Rys Pavel; Vedoucí práce: Kubín Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Etapové určení výšek bodů na betonových konstrukcích v okolí Národní technické knihovny 

   Autor: Veselý Zdeněk; Vedoucí práce: Braun Jaroslav; Oponent práce: Urban Rudolf
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Bakalářská práce se zabývá posouzením svislých posunů betonových objektů v blízkosti Národní technické knihovny v Praze. Hlavní náplní práce bylo určení výšek bodů signalizovaných barvou a vyhodnocení rozdílů mezi etapami ...
  • Fotogrammetrické práce pro doplnění 3D modelu hradu Helfenburk u Úštěka 

   Autor: Novotný Michal; Vedoucí práce: Koska Bronislav; Oponent práce: Křemen Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Tato bakalářská práce se zabývá doplněním mračna bodů z letecké a pozemní fotogrammetrie do mračna bodů hradu Helfenburk u Úštěka z pozemního laserového skenování, které bylo provedeno v předchozích letech. Tato data byla ...
  • Geodetická dokumentace pravého přítoku Jilmového potoka 

   Autor: Faiferlík Jaroslav; Vedoucí práce: Braun Jaroslav; Oponent práce: Línková Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Práce se zabývá vytvořením geodetické dokumentace pravého přítoku Jilmového potoka. Obsahem práce je zaměření lokality a vyhotovení situace, příčných a podélných profilů. V rámci práce je také zpracován digitální model ...
  • Geodetická dokumentace sportovního areálu SK Jizera Předměřice 

   Autor: Prager Karel; Vedoucí práce: Línková Lenka; Oponent práce: Braun Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
   Bakalářská práce se zabývá tvorbou geodetické dokumentace sportovního areálu SK Jizera Předměřice v obci Předměřice nad Jizerou. Obsahem práce je charakteristika dané lokality, zájmové oblasti a fotbalového oddílu, dále ...
  • Geodetické metody pro určení souřadnic nepřístupných bodů na ocelové konstrukci 

   Autor: Korel Ondřej; Vedoucí práce: Křemen Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Geodetické práce pro projekt revitalizace zeleně v obci Kly 

   Autor: Dvořáková Karolína; Vedoucí práce: Skořepa Zdeněk; Oponent práce: Dušek Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Bakalářská práce se zabývá geodetickými pracemi během polohopisného a výškopisného zaměření zájmových lokalit v obci Kly. Náplní práce je představení dané lokality, popsání způsobu vybudování pomocných měřických bodů, ...
  • Geodetické práce pro projekt transformátorové stanice 

   Autor: Jasenovská Olga; Vedoucí práce: Skořepa Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Geodetické práce při úpravě cyklostezky (Tuchoměřice a Přední Kopanina) 

   Autor: Šikola Jan; Vedoucí práce: Skořepa Zdeněk; Oponent práce: Dušek Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Bakalářská práce se zabývá geodetickými pracemi během polohopisného a výškopisného zaměření zadané lokality v obcích Tuchoměřice a Přední Kopanina. Náplní práce je představení dané lokality, popsání způsobu kontroly a ...
  • Geodetické práce v amatérské speleologii 

   Autor: Morong Martin; Vedoucí práce: Janžurová Ilona
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Geodetické zaměření dolní terasy Mlýnské kolonády v Karlových Varech 

   Autor: Špererová Jana; Vedoucí práce: Křemen Tomáš; Oponent práce: Pospíšil Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Cílem bakalářské práce bylo skutečné zaměření spodní terasy Mlýnské kolonády v Karlových Varech. A to z důvodu posouzení, jak nutné jsou rekonstrukce, protože oblast pod kolonádou je nestabilní, čímž je deformováno její ...
  • Geodetické zaměření fasády pro rekonstrukci historického rodinného domu 

   Autor: Skácelíková Jana; Vedoucí práce: Skořepa Zdeněk; Oponent práce: Dušek Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Bakalářská práce se zabývá geodetickým zaměřením fasády a následným zpracováním pro rekonstrukci domu. Zaměření probíhá z vhodně zvolené vybudované sítě pomocných měřických bodů, které byly proměřeny uzavřeným polygonovým ...
  • Geodetické zaměření skutečného stavu stavebního objektu ve Chlumu 

   Autor: Němec David; Vedoucí práce: Línková Lenka; Oponent práce: Braun Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Tato bakalářská práce se zabývá zpracováním geodetického zaměření skutečného stavu rodinného domu a přilehlého stavení v obci Chlum č.p. 37. Zaměření bylo provedeno pomocí totální stanice, bodové pole bylo zaměřeno pomocí ...
  • Geodetické zaměření skutečného stavu v okolí základní školy v Sadské 

   Autor: Šátková Ladislava; Vedoucí práce: Línková Lenka; Oponent práce: Procházka Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Předmětem této bakalářské práce bylo podrobné polohopisné a výškopisné zaměření situace v okolí ZŠ Sadská v obci Sadská (k.ú. Sadská, okres Nymburk). Situace byla zaměřena pro studii stavebních úprav, jejímž cílem je omezení ...