Zobrazují se záznamy 36-55 z 78

   Klíčové slovo
   obchvat, Chýnov, studie, variantní řešení, tranzitní doprava, intenzita dopravy [1]
   obchvat, Hrochův Týnec, Čankovice, trasa, varianty, směrové řešení, výškové řešení [1]
   Obchvat, silnice I/14, obec, Solnice, úrovňová křižovatka, okružní křižovatka, přeložka trasy, variantní řešení [1]
   obchvat, variantní návrh, tranzitní doprava, dopravní zklidnění [1]
   Okružní křižovatka, úrovňová křižovatka, styková křižovatka, místní komunikace, autobusový záliv [1]
   Pasportizace, místní komunikace, povrchy, šířkové uspořádání, nadřazené komunikace, účelové komunikace [1]
   Passportisation, local roads, surfaces, width configuration, superordinate roads, tertiary roads [1]
   pedestrian crossing, safety, Prague 7, tactile and barrier-free adjustment [1]
   průtah, rekonstrukce, variantní řešení, zvýšení bezpečnosti, zklidnění dopravy [1]
   průtah, rekonstrukce, zklidnění dopravy, zvýšení bezpečnosti, variantní řešení [1]
   Přechod pro chodce, Bezpečnost, Nehodovost, Osoby se sníženou schopností pohybu a orientace, Rozpočet [1]
   přechod pro chodce, bezpečnost, Praha 7, hmatové a bezbariérové úpravy [1]
   Přeložka, silniční trasa, studie, varianty, zájmové území [1]
   Reconstruction, local road area, parking place, speed bumps, increase traffic safety [1]
   Rekonstrukce, prostor místní komunikace, parkovací stání, zpomalovací práh, zvýšení bezpečnosti [1]
   Relocation, route, study, variants, area of interest [1]
   Road earthworks, embankment, notch, non-standard solution [1]
   road safety, accident statictics, distance between vehicles [1]
   road,relocation,bypass,junction [1]
   Roundabout, crossroads, intersection, T junction, local communications, bus stop [1]