Now showing items 1-9 of 9

  • Aglomerační okruh Prahy, silnice II/101, úsek Rudná - Úhonice 

   Author: Miroslav Jiřička; Supervisor: Ježková Jaromíra; Opponent: Vaněk Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
   Cílem mé bakalářské práce „Aglomerační okruh Prahy, silnice II/101, úsek Rudná - Úhonice“ je návrh modernizace daného okruhu. Účelem je zlepšení tangenciálních vazeb mezi sídly v okolí Prahy a vazeb na nadřazenou radiální ...
  • Městský obchvat Jílové u Prahy 

   Author: Jan Koldovský; Supervisor: Pánek Petr; Opponent: Paleček Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-14)
   Cílem bakalářské práce je vypracování studie proveditelnosti a účelnosti návrhu obchvatu obce Jílové u Prahy za účelem dalších možných variant mimo variantu ve schváleném územním plánu obce. Pro návrh obchvatu je nutné ...
  • Nové dopravní řešení v oblasti Horní Počáply, Dolní Beřkovice a Cítov 

   Author: Bence Tolnai; Supervisor: Pánek Petr; Opponent: Fazekas Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-30)
   Předmětem této bakalářské práce je nová dopravní situace v oblasti Horní Počaply – Dolní Beřkovice – Cítov a připojení navržené lokality nové spalovny v elektrárně Mělník na stávající silniční síť. Tato práce je rozdělena ...
  • Obchvat města Jaroměř 

   Author: Jana Kejdanová; Supervisor: Vébr Ludvík; Opponent: Ježková Jaromíra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-14)
   Cílem této bakalářské práce je návrh studie obchvatu města Jaroměře jako přeložky silnice I/33. Důvodem návrhu obchvatu je neúnosná dopravní situace v tomto městě žádající odvedení dopravy z intravilánu města. Průtah městem ...
  • Obchvat obce Kasejovice - silnice I/20 

   Author: David Pezl; Supervisor: Ježková Jaromíra; Opponent: Šlapa Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-16)
   Předmětem této bakalářské práce je návrh obchvatu obce Kasejovice – silnice I/20 s ohledem na územní plán. Součástí obchvatu je řešení úrovňové stykové křižovatky. Návrh je vypracován ve stupni projektové dokumentace studie. ...
  • Obchvat obce Krchleby - I/38 

   Author: Štěpán Popek; Supervisor: Pánek Petr; Opponent: Nejedlý Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Předmětem této bakalářské práce je tvorba variantního řešení přeložky komunikace I/38, která prochází obcemi Všechlapy a Krchleby, ve stupni Vyhledávací studie. Návrh je vyhotoven ve dvou variantách s následným vyhodnocením. ...
  • Obchvat obce Netvořice 

   Author: Ondřej Balatý; Supervisor: Pánek Petr; Opponent: Koníček Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Předmětem této bakalářské práce je projekt obchvatu obce Netvořice na silnici III/1057. Tato práce je rozdělena do dvou částí. V první části je proveden návrh formou vyhledávací studie ve dvou variantách, včetně jejich ...
  • Silnice II/298, obchvat města Sezemice 

   Author: Vojtěch Pejša; Supervisor: Vébr Ludvík; Opponent: Pánek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Cílem bakalářské práce je návrh přeložky silnice II/298 jako obchvatu kolem města Sezemice za účelem odvést tranzitní dopravu z intravilánu města. Ve stávajícím stavu je silnice II/298 průtahem obce Sezemice. Přeložka ...
  • Studie obchvatu města - I/13 Klášterec nad Ohří - Chomutov 

   Author: Tereza Nová; Supervisor: Pánek Petr; Opponent: Fazekas Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-14)
   Předmětem řešení bakalářské práce je studie obchvatu silnice I/13 mezi Kláštercem nad Ohří a Chomutovem. Hlavním cílem projektu je zvýšení dopravních kapacit silnice I/13 a redukce dopravy (hlavně transitní) v obcích Zelená, ...