Now showing items 1-3 of 3

  • Obchvat obce Krchleby - I/38 

   Author: Štěpán Popek; Supervisor: Pánek Petr; Opponent: Nejedlý Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Předmětem této bakalářské práce je tvorba variantního řešení přeložky komunikace I/38, která prochází obcemi Všechlapy a Krchleby, ve stupni Vyhledávací studie. Návrh je vyhotoven ve dvou variantách s následným vyhodnocením. ...
  • Obchvat obce Netvořice 

   Author: Ondřej Balatý; Supervisor: Pánek Petr; Opponent: Koníček Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Předmětem této bakalářské práce je projekt obchvatu obce Netvořice na silnici III/1057. Tato práce je rozdělena do dvou částí. V první části je proveden návrh formou vyhledávací studie ve dvou variantách, včetně jejich ...
  • Silnice II/298, obchvat města Sezemice 

   Author: Vojtěch Pejša; Supervisor: Vébr Ludvík; Opponent: Pánek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Cílem bakalářské práce je návrh přeložky silnice II/298 jako obchvatu kolem města Sezemice za účelem odvést tranzitní dopravu z intravilánu města. Ve stávajícím stavu je silnice II/298 průtahem obce Sezemice. Přeložka ...