Now showing items 1-3 of 3

  • Obchvat II/321 Černíkovice - Domašín 

   Author: Jakub Čejka; Supervisor: Ježková Jaromíra; Opponent: Lávic Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Předmětem této bakalářské práce je návrh obchvatu pozemní komunikace II/321 procházející obcí Černíkovice - Domašín. Návrh je proveden formou studie. Dojde k přeložení silnice II. třídy II/321 mimo centrální část obce. ...
  • Obchvat města Budyně nad Ohří 

   Author: Jaroslav Medáček; Supervisor: Vébr Ludvík; Opponent: Svoboda Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-14)
   Předmětem bakalářské práce je studie návrhu obchvatu města Budyně nad Ohří. Snahou je obnovení provozu tranzitní dopravy kolem města Budyně nad Ohří a časově a cenově příjemnější cestování. Obchvat je přeložkou silnice ...
  • Obchvat obce Hazlov 

   Author: Michael Pilař; Supervisor: Vébr Ludvík; Opponent: Ježková Jaromíra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-10)
   Cílem bakalářské práce je vypracování studie návrhu obchvatu obce Hazlov za účelem zamezení vjezdu tranzitní dopravy na území obce. Pro návrh obchvatu je nutné seznámení s problematikou daného území, návrh variantních tras ...