Now showing items 11-30 of 39

  • Návth spodní stavby hotelu na Smíchově 

   Author: Bednář Jan; Supervisor: Salák Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Numerická analýza pilotového základu 

   Author: Šmíd Jan; Supervisor: Kos Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Numerické modelování kabelového tunelu Karlín 

   Author: Řehák Jakub; Supervisor: Hilar Matouš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Numerické modelování kolektoru pomocí 2D MKP 

   Author: Šiška Zdeněk; Supervisor: Pruška Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-26)
  • Numerické modelování svorníkové výstroje 

   Author: Boháč Jan; Supervisor: Pruška Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-26)
  • Numerické modelování svorníkové výztuže pomocí MKP 

   Author: Runt David; Supervisor: Pruška Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Ostění tunelů z vláknobetonových segmentů 

   Author: Froněk Michal; Supervisor: Hilar Matouš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Pažení stavební jámy pro objekt Visionary v Praze 

   Author: Kroy Adam; Supervisor: Kos Jan; Opponent: Kubeš Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Bakalářská práce řeší varianty pažení stavební jámy, které slouží k založení administrativní budovy Visionary v Praze v Holešovicích. Úvodní část obecně pojednává o možnostech pažení stavebních jam a shrnuje jejich výhody ...
  • Pevná jízdní dráha v tunelech 

   Author: Horčička Jiří; Supervisor: Pruška Jan; Opponent: Lidmila Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Během posledních let se neustále zvyšují nároky na konvenční železniční tratě se štěrkovým kolejovým ložem. Snaha dosáhnout vyšších maximálních rychlostí a zatížení na nápravu dala vzniknout konstrukci pevné jízdní dráhy. ...
  • PONAVIA Park - založení bytového domu v Brně 

   Author: Outratová Kateřina; Supervisor: Jirásko Daniel; Opponent: Hamouzová Tereza
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
   Bakalářská práce se zabývá založením bytového domu v lokalitě brněnského brownfieldu městské části Královo Pole. Předmětem práce je návrh a posouzení vhodných geotechnických konstrukcí zajišťujících stavební jámu. Následně ...
  • Posouzení nápravných opatření nestabilního svahu výsypky 

   Author: Fuksová Tereza; Supervisor: Záleský Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-26)
  • Posouzení základových konstrukcí při rekonstrukci činžovního domu 

   Author: Záruba Jan; Supervisor: Valenta Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Prohlídky podzemních děl technické infrastruktury 

   Author: Škeřík Jan; Supervisor: Pruška Jan; Opponent: Košťál Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-28)
   Tato práce se zabývá obecným popisem kolektorových staveb a staveb kabelových tunelů. Je v ní obsažena jak historie, tak i současnost použití tohoto typu podzemních objektů u nás a v zahraničí. Práce se však věnuje i ...
  • Srovnávací výpočty pažících stěn na pevných podporách dle EC7 

   Author: Růt Jiří; Supervisor: Barták Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Srovnávací výpočty pažících stěn na pružných podporách dle EC7 

   Author: Magnusková Lucie; Supervisor: Barták Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Stavební jáma pro stanici metra Nemocnice Motol 

   Author: Beneš Ondřej; Supervisor: Masopust Jan; Opponent: Nosek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-22)
   Autor zpracoval bakalářskou práci, která se zabývá stavební jámou a jejího řešení. Práce je tvořena geologií, geotechnikou a statikou nosných konstrukcí. Na začátku je vysvětlena geologie daného místa budoucího staveniště ...
  • Štola pod železniční tratí ražená metodou ADECO-RS 

   Author: Haba Josef; Supervisor: Pruška Jan; Opponent: Laurin Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Tato bakalářská práce se zabývá konvenční tunelovací metodou ADECO-RS použitou na výstavbě ražené štoly, která bude sloužit jako podchod pro teplovod pod železniční tratí. V teoretické části práce je metoda ADECO-RS porovnána ...
  • Teoretické a praktické problémy využití geotermální energie z malých hloubek 

   Author: Holub Josef; Supervisor: Vaníček Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-26)
  • Úloha geotechniky při návrhu integrovaných mostů 

   Author: Sehnalová Pavlína; Supervisor: Vaníček Ivan; Opponent: Kos Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Cílem této práce je vytvořit souhrn poznatků o integrovaných mostech z pohledu geotechniky. Práce popisuje typy integrovaných mostů, jejich vývoj a přednosti oproti tradičním mostům. Ve zkratce je popsán princip návrhu ...
  • Výpočty pilot dle Eurokódu 7 

   Author: Řídká Jana; Supervisor: Kos Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)