Now showing items 1-2 of 2

  • Únavová životnost železničního mostu v Púchově 

   Author: Pavla Fialová; Supervisor: Ryjáček Pavel; Opponent: Vlasák Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-10)
   Diplomová práce zkoumá dva detaily na ocelovém železničním mostě na Slovensku u stanice Púchov. Most se skládá ze šesti prostě uložených nosníků. První a poslední dvě pole jsou konstrukce spřažené, zatímco dvě hlavní pole ...
  • Visutá lávka přes Labe u obce Hradištko 

   Author: Johanka Drábková; Supervisor: Netušil Michal; Opponent: Jermoljev David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-10)
   Diplomová práce se zabývá návrhem visuté konstrukce lávky přes řeku Labe. Práce obsahuje průvodní zprávu, podrobný statický nosné konstrukce a výkresovou část. Lávka byla modelována nelineárně, pro posouzení byl brán v ...