Now showing items 5-24 of 1109

  Subject
  Abaqus [1]
  accumulation layer [1]
  acrylate [1]
  active fire protection [1]
  Adhesive joint [2]
  Administrative building [2]
  Administrative building, steel structure, steel and concrete composite structure, truss frame [1]
  administrative building,heavy timber frame,timber-concrete composite floor slab,joints,foundation slab,glue laminated timber,reinforced concrete,ultimate limit state,serviceability limit state,fire safety concept [1]
  administrative building,timber-concrete composite slab,glue laminated timber,CLT panel,heavy timber frame,space rigidity,computational model,manual calculation,internal forces,load combination,weld,ultimate limit state,serviceability limit state,calculation of elements in case of fire [1]
  administrative inbuild [1]
  Administrativní budova [3]
  administrativní budova [3]
  Administrativní budova, ocelová konstrukce, spřažená ocelobetonová konstrukce, příhradová konstrukce [1]
  administrativní budova,dřevobetonová spřažená deska,lepené lamelové dřevo,CLT panel,těžký dřevěný skelet,prostorová tuhost,výpočetní model,ruční výpočet,vnitřní síly,kombinace zatí-žení,svar,mezní stav únosnosti,mezní stav použitelnosti,výpočet prvků při požáru [1]
  administrativní budova,dřevostavba,těžký skelet se ztužujícími jádry,lepené lamelové dřevo,spřažený dřevobetonový strop [1]
  administrativní budova,těžký dřevěný skelet,spřažená dřevobetonová stropní deska,spoje,základová deska,lepené lamelové dřevo,železobeton,mezní stav únosnosti,mezní stav použitelnost,koncept požárně bezpečnostního řešení [1]
  administrativní vestavba [1]
  akrylát [1]
  aktivní požární ochrana [1]
  akumulační vrstva [1]