Recently added

Now showing items 41-60 of 292

  • Studie změny mechanických vlastností cementu při částečné náhradě cementu latentně hydraulickou příměsí 

   Author: Tancošová Nikola; Supervisor: Fládr Josef; Opponent: Coufal Robert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   Diplomová práce je zaměřena na náhradu cementu latentně hydraulickými příměsemi, konkrétně metakaolinem, mikrosilikou a elektrárenským popílkem a stanovením změny mechanických vlastností. Práce je dělená na teoretickou ...
  • Návrh a stanovení zatížitelnosti integrovaného UHPFRC mostu přes dálnici D1 

   Author: Lášek Martin; Supervisor: Šafář Roman; Opponent: Hanuš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-25)
   Diplomová práce se zabývá návrhem nového mostu z předpjatého betonu. Most převádí lesní cestu přes dálnici D1. Most je navržen jako integrovaná konstrukce o dvou polích s rozpětím 2 x 24 m. Nosnou konstrukci v příčném řezu ...
  • Porovnání statického a dynamického modulu pružnosti u různých druhů betonu 

   Author: Tancošová Lucie; Supervisor: Fládr Josef; Opponent: Štoller Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   Diplomová práce je zaměřena na porovnání statického a dynamického modulu pružnosti u vybraných druhů betonů. Práce je rozdělena na teoretickou a experimentální část. Teoretická část obsahuje základní informace o modulu ...
  • Zesilování existujících betonových mostů 

   Author: Sochor Pavel; Supervisor: Drahorád Michal; Opponent: Petřík Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   Tato diplomová práce se zabývá popisem a vyhodnocením efektivity základních metod zesílení existujících betonových mostů. V rámci studie jsou vybrány a navrženy typické mostní konstrukce, na které se aplikují metody zesílení. ...
  • Dálniční most s velmi širokou mostovkou 

   Author: Boháček Lukáš; Supervisor: Vítek Jan; Opponent: Souček Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   Obsahem této diplomové práce je návrh, posouzení a vytvoření výkresové dokumentace beto-nového předpjatého dálničního mostu umístěného do skutečného zadání přes údolí řeky Vltavy blízko Prahy. Celková délka nosné konstrukce ...
  • Návrh hybridní lanové a betonové skořepinové konstrukce 

   Author: Patrman Martin; Supervisor: Vráblík Lukáš; Opponent: Prchlík Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Tato práce se zabývá návrhem a posouzením hybridní lanové a betonové skořepinové střešní konstrukce nad stávající bazénovou halou v obci Šaľa, Slovenská Republika. Jedná se o kruhovou stavbu o průměru 61,89 metrů s kruhovým ...
  • Analýza vlivu velikosti kameniva na tlakovou pevnost HPC 

   Author: Ort Jiří; Supervisor: Fládr Josef; Opponent: Vrzal Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Cílem diplomové práce je co nejlépe definovat podstatu vysokohodnotného betonu, popsat jednotlivé složky vysokohodnotného betonu a jejich vliv na vlastnosti čerstvého i ztvrdlého betonu. A na základě teoretických znalostí ...
  • Optimalizace betonové konstrukce pomocí genetického algoritmu 

   Author: Zažirej Stanislav; Supervisor: Petřík Martin; Opponent: Novák Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Tato diplomová práce se zabývá optimalizací betonové konstrukce pomocí genetického algoritmu. Cílem je implementace algoritmu v jazyce Python a jeho následná aplikace při optimalizaci konkrétních konstrukcí. V první část ...
  • Numerická analýza transportu tepla v ocelobetonových prvcích 

   Author: Grenar Jakub; Supervisor: Štefan Radek; Opponent: Chmelík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Práce se zabývá teplotní analýzou betonových a ocelobetonových prvků s rozptýlenou výztuží, konkrétně betonových a ocelobetonových desek a sloupů. První kapitola se věnuje teoretickému základu, jako je definice požáru, ...
  • Design of Chiche Bridge 

   Author: Mendizabal Melo Manolo; Supervisor: Foglar Marek; Opponent: Hájek Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-08)
   Tento projekt k diplomové práci navrhuje alternativní design pro most Chiche, který se nachází v Quito, Ekvádor.Tento projekt nabízí studii návrhu mostu s předpjatého betonu a možné alternativy pro řešení vzniklých ...
  • Numerická analýza betonového dílce pro letištní plochy 

   Author: Šrámek Miroslav; Supervisor: Vašková Jitka; Opponent: Surovec Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Diplomová práce se zabývá prefabrikovanými betonovými systémy pro vozovky a pojezdové plochy letišť. V první části byla zpracována rešerše na téma prefabrikovaných betonových systémů používaných v zahraničí, která obsahuje ...
  • Vývoj výpočetního nástroje pro stanovení požárního rizika, stupně požární bezpečnosti a posouzení betonových konstrukcí 

   Author: Čermák Jan; Supervisor: Štefan Radek; Opponent: Chmelík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Práce je zaměřena na problematiku požárního rizika ve vazbě na požární bezpečnost nevýrobních objektů řešených podle ČSN 73 0802 [1] a požární odolnosti stavebních konstrukcí. Hlavním cílem této práce bylo vytvořit program ...
  • Tvorba výpočetní aplikace pro analýzu železobetonových sloupů pomocí interakčního diagramu 

   Author: Holan Jakub; Supervisor: Štefan Radek; Opponent: Sura Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Tato práce se zabývá problematikou porušení a únosnosti železobetonových průřezů a sestrojení interakčního diagramu oboustranně vyztuženého železobetonového obdélníkového průřezu. Cílem této práce je podrobné teoretické ...
  • Návrh nosné konstrukce hotelu MIURA 

   Author: Macháčová Kristýna; Supervisor: Hanzlová Hana; Opponent: Čvančara Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem konstrukce hotelu Miura v Čeladné u Frýdku Místku. Podkladem pro zpracování práce byly fotografie a slepé půdorysy objektu. Předmětem práce byl předběžný návrh nosné konstrukce objektu, ...
  • Stacionář 

   Author: Pospíšil Jiří; Supervisor: Broukalová Iva; Opponent: Podolka Luboš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-06)
   Obsahem této diplomové práce je předběžný návrh nosné konstrukce budovy stacionáře v Praze. Cílem práce je navrhnout co nejvhodnější konstrukční řešení zadané budovy. První část práce je tvořena technickou zprávou poskytující ...
  • Návrh opravy skořepinové konstrukce zastřešení 

   Author: Malecký Tomáš; Supervisor: Drahorád Michal; Opponent: Petřík Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Předmětem této práce je návrh opravy skořepinového zastřešení haly Vozovny Hloubětín v Praze. Pro účely této práce se předpokládalo ponechání stávajících podpůrných konstrukcí a zřízení nové monolitické betonové skořepiny. ...
  • Návrh integrovaného mostu s využitím vysokohodnotného betonu 

   Author: Merva Milan; Supervisor: Drahorád Michal; Opponent: Podráský Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-15)
   Tématem diplomové práce je návrh integrovaného mostu s využitím vysokohodnotného betonu. Most je navržen jako rámová spřažená konstrukce z betonu o jednom poli. Cílem práce je návrh velmi subtilní konstrukce z důvodu ...
  • Návrh primárního a sekundárního ostění kolektoru 

   Author: Šourek Michal; Supervisor: Hanzlová Hana; Opponent: Sochůrek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-03)
   Práce se zabývá návrhem primárního a sekundárního ostění raženého kolektoru. Cílem je na dané geotechnické podmínky nadimenzovat parametry konstrukce ostění a porovnat výsledky jednotlivých variant, zejména konstrukce ...
  • Návrh technologie výroby pro betonové kanoe 

   Author: Šonka Štěpán; Supervisor: Frantová Michaela; Opponent: Mašek Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Cílem této diplomové práce je komplexní návrh betonové kánoe se zaměřením na technologický postup jejího zhotovení. Stavba betonových kánoí je nástrojem pro měření inženýrských i praktických schopností studentů stavebních ...
  • Návrh nosných prvků rodinné vily v Táboře 

   Author: Skalický Filip; Supervisor: Hanzlová Hana; Opponent: Hruška Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-06)
   Obsahem diplomové práce je předběžný návrh nosných prvků rodinné vily. Podrobný výpočet nosných prvků 1. nadzemního podlaží s ohledem na MSÚ a MSP. Vnitřních síly byly spočítány pomocí programu SCIA Engineer s ručním ...