Now showing items 1-3 of 3

  • Analýza dlouhodobého působení letmo betonované mostní konstrukce ve Velemyšlevsi 

   Author: Martin Tomanec; Supervisor: Vráblík Lukáš; Opponent: Matoušek Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-23)
   Diplomová práce je zaměřena na analýzu dlouhodobého působení letmo betonované mostní konstrukce ve Velmyšlevsi. Zabývá se časově závislou analýzou deformací konstrukce (TDA) během postupu výstavby a po uvedení konstrukce ...
  • Návrh konstrukce bytového domu s komerčními prostory 

   Author: Eva Pankova; Supervisor: Vašková Jitka; Opponent: Sochůrek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
   Diplomová práce je zaměřena na optimalizace konstrukčního systému a návrh vybraných konstrukčních prvku bytového domu s komerčními prostory. Vstupním podkladem pro tuto práci je projektová dokumentace ve stupni DSP. V ...
  • Vibroizolace stavebního objektu 

   Author: Michal Tauchman; Supervisor: Vašková Jitka; Opponent: Sochůrek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-23)
   Diplomová práce se zabývá návrhem a porovnáním vibroizolace vybraného objektu. Obsahem úvodních částí práce je problematika seismicity, vibroizolační technologie a souhrn poznatků z literatury. Jsou zde podrobně popsány ...