Now showing items 1-13 of 13

  • Analýza vývoje teploty betonu při betonáži masivní konstrukce 

   Author: Aleš Mezera; Supervisor: Bílý Petr; Opponent: Vítek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-29)
   Tato práce je zaměřená na problematiku betonáže masivních betonových konstrukcí. Cílem bylo stanovení optimálního záběru betonáže pro betonáž části předpjaté tlakové obálky jaderného reaktoru, aby nedocházelo k vysokému ...
  • Dotvarování betonu za zvýšených provozních teplot 

   Author: Adéla Kapicová; Supervisor: Bílý Petr; Opponent: Vítek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Tato práce se zabývá vlivem zvýšené teploty na dotvarování betonových konstrukcí. První kapitolu tvoří úvod s předestřením důvodů pro volbu tématu a vysvětlením významnosti zkoumané problematiky. Druhá kapitola je věnována ...
  • Lávka přes Labe v Nymburce 

   Author: Tomáš Vaníček; Supervisor: Vítek Jan; Opponent: Hanuš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem lávky pro pěší a cyklistickou dopravu přes řeku Labe. Lávka se nachází ve městě Nymburk a spojuje městskou část Zálabí s centrem města. Je vypracováno několik alternativ přemostění ...
  • Lávka přes Vlatavu v Budějovicích 

   Author: Šefčík Petr; Supervisor: Vítek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Návrh mostu přes Pražský okruh 

   Author: František Vítek; Supervisor: Vítek Jan; Opponent: Bílý Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Cílem této bakalářské práce je navrhnout a posoudit dálniční most dálnice D3 přes dálnici D0. Výškové a směrové řešení objektu je odvozeno od zpracovávané dokumentace pro územní rozhodnutí. Bylo navrženo a prověřeno několik ...
  • Návrhové parametry drátkobetonu získané ze zkoušek 

   Author: Šetková Daniela; Supervisor: Vítek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Optimalizace prefabrikovaného příčníku Trojského mostu 

   Author: Jaček Jakub; Supervisor: Vítek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Performance based design složení betonové směsi 

   Author: Hobza Jakub; Supervisor: Vítek Jan; Opponent: Coufal Robert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-23)
   Práce je rozdělena na teoretickou a experimentální část. Teoretická část popisuje metodu návrhu betonu na základě výsledných vlastností (performance-based design) a preskriptivní metodu. Porovnání performance-based specifikace ...
  • Příklad aplikace UHPC 

   Author: Kohoutek Štěpán; Supervisor: Vítek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Silniční most Dráchov 

   Author: Klimeš Ondřej; Supervisor: Vítek Jan; Opponent: Hrdoušek Vladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Práce se zabývá návrhem silničního mostu v obci Dráchov přes řeku Lužnici. První část je studie, kde jsou posouzeny tři varianty, z nichž je vybrána nejvhodnější a ta je navržena ve zbytku práce detailněji. Jedná se o ...
  • Silniční most přes řeku Berounku v Plzni 

   Author: Malecký Tomáš; Supervisor: Vítek Jan; Opponent: Čítek David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-28)
   Předmětem této práce je návrh alternativní mostní konstrukce k nově otevřenému mostu na silnici II/231 mezi Plzní a silnicí I/20. Podmínkou bylo zachovat polohu opěr, příčný řez a světlou výšku. Navržen je obloukový most ...
  • Silniční most přes řeku Jizeru v Mladé Boleslavi 

   Author: Boháček Lukáš; Supervisor: Vítek Jan; Opponent: Vráblík Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Cílem této práce bylo provést prvotní návrh silničního mostu přes řeku Jizeru, posoudit hlavní nosné části, narýsovat výkresovou dokumentaci a vymyslet postup výstavby. Vzdálenost opěr je přibližně 100 m, most křižuje řeku ...
  • Studie vnitřního uspořádání tlakové obálky rychlého reaktoru 

   Author: Roman Kubát; Supervisor: Bílý Petr; Opponent: Vítek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Bakalářská práce shrnuje informace o kontejnmentech jaderných reaktorů a jaderné energetice. Dále poskytuje návrh podpěrných konstrukcí jednotlivých komponentů primárního okruhu rychlého reaktoru a návrh manipulace s ...