Now showing items 1-20 of 34

  • Dlouhé estakády - spolupůsobení nosné konstrukca a spodní stavby 

   Author: Plachý Adam; Supervisor: Šafář Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Návrh dvoutrámové estakády 

   Author: Vodseďálek David; Supervisor: Šafář Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Návrh extradosed konstrukce v Mladé Boleslavi 

   Author: Kočárek Jakub; Supervisor: Šafář Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Návrh extradosed mostní konstrukce v Praze u Suchdola 

   Author: Miklas Petr; Supervisor: Šafář Roman; Opponent: Hanuš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-25)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem extradosed mostní konstrukce přes Vltavu v Praze u Suchdola. Bylo prověřeno několik variant, ze kterých vyplynula nejlépe tato varianta. Obsahem práce je technická zpráva, statický výpočet ...
  • Návrh integrovaného mostu o třech polích 

   Author: Dorko Lukáš; Supervisor: Šafář Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Návrh integrovaného mostu z UHPFRC 

   Author: Lášek Martin; Supervisor: Šafář Roman; Opponent: Milan Komínek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem nového mostu z předpjatého betonu. Most převádí lesní cestu přes dálnici D1. Most je navržen jako integrovaná konstrukce o dvou polích s rozpětím 2 x 24 m. Nosnou konstrukci v příčném ...
  • Návrh integrovaného UHPFRC mostu 

   Author: Dvořák Jakub; Supervisor: Šafář Roman; Opponent: Komínek Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
   Bakalářská práce se zabývá statickým návrhem hlavní nosné konstrukce silničního mostu z předpjatého betonu. Most slouží jako nadjezd přes dálnici D1 a převádí spojovací komunikaci mezi dvěma obslužnými zařízeními dálnice. ...
  • Návrh integrovaného UHPFRC mostu 

   Author: Voříšek Jan; Supervisor: Šafář Roman; Opponent: Seidl Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
   Tato práce se zabývá návrhem nového předpjatého integrovaného mostu v extravilánu u obce Smrčná. Nosná konstrukce je tvořena třemi předem předpjatými nosníky ve tvaru řeckého písmene pí. Materiálem hlavní nosné konstrukce ...
  • Návrh mostu na SOKP u Suchdola 

   Author: Doležal Jakub; Supervisor: Šafář Roman; Opponent: Hanuš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem mostu na silničním okruhu kolem Prahy, který propojí městské části Suchdol a Čimice přes řeku Vltavu a přilehlé komunikace. Je vypracováno několik různých variant návrhu, z nichž je ...
  • Návrh mostu na SOKP u Suchdola 

   Author: Nejdl Michal; Supervisor: Šafář Roman; Opponent: Hanuš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
   Práce se zabývá návrhem silničního mostu na SOKP u Suchdola přes řeku Vltavu a chráněné přírodní památky, na levém břehu Sedlecké skály a na pravém břehu Zámky. První část práce řeší možnosti přemostění daného území s ...
  • Návrh mostu přes dálnici - monolitický dvoutrám 

   Author: Vašátko Radek; Supervisor: Šafář Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Návrh mostu přes dálnici D1 u Velké Bíteše 

   Author: Basl Martin; Supervisor: Šafář Roman; Opponent: Milan Komínek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-30)
   Předmětem práce je návrh silničního mostu z dodatečně předpjatého betonu. Jedná se o deskovou konstrukci o dvou polích rozpětí 2x 21m, uloženou na hrncová ložiska. Most převádí lesní cestu přes dálnici D1 u Velké Bíteše.
  • Návrh mostu z prefabrikovaných nosníků 

   Author: Mísař Petr; Supervisor: Šafář Roman; Opponent: Komínek Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a statickým posouzením dálničního mostu o dvou polích rozpětí 2 x 22,0 m. V příčném směru je most rozdělen na dvě samostatné konstrukce šířky 14,5 m, resp. 22,75 m. Most má nosnou ...
  • Návrh obloukové konstrukce 

   Author: Hošková Karolína; Supervisor: Šafář Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-20)
  • Návrh obloukové konstrukce 

   Author: Buzková Lucie; Supervisor: Šafář Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)
  • Návrh obloukové mostní konstrukce v Praze u Suchdola 

   Author: Jelínková Radka; Supervisor: Šafář Roman; Opponent: Hanuš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-25)
   Předmětem bakalářské práce je návrh obloukové mostní konstrukce na silničním okruhu kolem Prahy přes Vltavu u Suchdola. Práce obsahuje předběžný návrh variant a podrobnější řešení výsledné vybrané varianty. U této varianty ...
  • Návrh předpjaté mostní konstukce betonované na výsuvné skruži 

   Author: Pražák Aleš; Supervisor: Šafář Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Návrh předpjatého jednotrámového mostu 

   Author: Prokop Vlastimil; Supervisor: Šafář Roman; Opponent: Seidl Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem nového nadjezdu, který převádí lesní cestu přes dálnici D1. Jedná se o jednotrámovou dodatečně předpjatou konstrukci o dvou polích rozpětí 24,00 + 24,00 m. Střední pilíř je do nosné ...
  • Návrh UHPFRC estakády na D35 u Opatovic 

   Author: Lukáš Kaprálek; Supervisor: Šafář Roman; Opponent: Komínek Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-24)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a statickým posouzením dálniční estakády o osmnácti polích rozpětí 2 x 36,0 m a 16 x 51,0 m. Konstrukce je navržena z UHPFRC segmentů komorového průřezu, příčníků tvaru I a podélníků ...
  • Návrh zanořené UHPFRC lávky pro pěší 

   Author: Klempová Natália; Supervisor: Šafář Roman; Opponent: Petr Hanuš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-29)
   Bakalárska práca sa venuje návrhu zanorenej lávky pre chodcov z UHPFRC materiálu. Nosná konštrukcia lávky je zložená z prefabrikovaných segmentov spojených predpínacou výstužou, škáry sú vyplnené epoxidovým tmelom. Lávka ...