Now showing items 1-3 of 3

  • Nástroj pro stanovení investičních nákladů výstavby rodinných domů 

   Author: Vendula Reblová; Supervisor: Čápová Dana; Opponent: Lukeš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-01)
   Diplomová práce „Nástroj pro stanovení investičních nákladů výstavby rodinných domů“ je rozdělena do dvou hlavních částí. První část je teoretická a zabývá se objasněním základních pojmů týkajících se výstavbového projektu, ...
  • Ocenění pozemků pomocí investorské metody 

   Author: Martin Popek; Supervisor: Schneiderová Heralová Renáta; Opponent: Pícha Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-07)
   Diplomová práce se zabývá oceňováním nemovitostí, specificky oceněním souboru pozemků. V teoretické části je věnována pozornost především metodám využívaných pro oceňování pozemků. Jsou ale také definovány základní pojmy ...
  • Podnikatelský záměr budoucího využití objektu prodejny smíšeného zboží v obci Bystré v Orlických horách 

   Author: Lenka Horáková; Supervisor: Hromada Eduard; Opponent: Ježek Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
   Diplomová práce se zabývá zpracováním podnikatelského záměru budoucího využití prodejny potravin v obci Bystré v Orlických horách. Práce je dělena na dvě hlavní části. V první části je popsán stávající objekt včetně jeho ...