Now showing items 1-6 of 6

  • Cenová mapa rodinných domů typu bungalov 

   Author: Kateřina Kotrčová; Supervisor: Schneiderová Heralová Renáta; Opponent: Píchová Pavlína
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-01)
   Předmětem této diplomové práce je tvorba orientační cenové mapy novostaveb rodinných domů typu bungalov. Cenová mapa je založena na ocenění uvažovaného typu nemovité věci v jednotlivých krajích České republiky. Základem ...
  • Oceňování nemovitých věcí - bytových jednotek 

   Author: Kateřina Špálová; Supervisor: Schneiderová Heralová Renáta; Opponent: Píchová Pavlína
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-03)
   Předmětem diplomové práce je oceňování nemovitých věcí se zaměřením na bytové jednotky s dispozicí 2+1 v osobním vlastnictví v Praze. Cílem práce je poskytnout základní, avšak komplexní pohled na cenu těchto již existujících ...
  • Podnikatelský záměr využití objektu obchodního centra ve městě Sokolov 

   Author: Adam Sachl; Supervisor: Hromada Eduard; Opponent: Pícha Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-01)
   Diplomová práce se zabývá vyhodnocením investiční příležitosti do obchodního centra ve městě Sokolov. Nejdříve je investiční příležitost popsána, je přiblížen současný technický stav a stanovena tržní hodnota. Dále jsou ...
  • Prověření možnosti využití digitálních technických podkladů pro oceňování nemovitých věcí 

   Author: Martina Klaudová; Supervisor: Matějka Petr; Opponent: Pavliš Lubomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-03)
   Diplomová práce je zaměřena na prověření možnosti využití digitálních technických podkladů pro oceňování nemovitých věcí. Nejprve je představeno oceňování nemovitých věcí jako komplexní obor a jsou popsány jeho vybrané ...
  • Vyhodnocení efektivnosti variant investiční nemovitosti 

   Author: Lucie Pavlová; Supervisor: Frková Jana; Opponent: Hanusová Karolína
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-10)
   Hlavním cílem diplomové práce je vyhodnocení ekonomické výhodnosti tří investičních záměrů, určených k dlouhodobému pronájmu. Investiční záměr, do něhož se modelový investor rozhodl investovat své finanční prostředky nese ...
  • Vyhodnocení investice do nemovitosti určené k pronájmu 

   Author: Daniel Randa; Supervisor: Prostějovská Zita; Opponent: Řezáčová Ivana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-02)
   Diplomová práce se zabývá tématem vyhodnocení investice do nemovitosti určené k dlouhodobému pronájmu. Práce se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část popisuje základní pojmy tykající se investic do ...