Now showing items 1-4 of 4

  • Cenová mapa rodinných domů typu bungalov 

   Author: Kateřina Kotrčová; Supervisor: Schneiderová Heralová Renáta; Opponent: Píchová Pavlína
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-01)
   Předmětem této diplomové práce je tvorba orientační cenové mapy novostaveb rodinných domů typu bungalov. Cenová mapa je založena na ocenění uvažovaného typu nemovité věci v jednotlivých krajích České republiky. Základem ...
  • Potenciál zhodnocení nemovité věci modernizací 

   Author: Šárka Fialová; Supervisor: Schneiderová Heralová Renáta; Opponent: Krulický Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-31)
   Diplomová práce se zabývá posouzením potenciálu zhodnocení nemovité věci modernizací. Zhodnocení bylo posouzeno aplikací oceňovacích metod a následným stanovením tržních hodnot po provedení definovaných variant stavebních ...
  • Tržní ocenění bytového domu a vyhodnocení investice 

   Author: Vratislav Borský; Supervisor: Schneiderová Heralová Renáta; Opponent: Píchová Pavlína
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-31)
   Diplomová práce se zabývá tržním oceněním bytového domu ve Vokovicích a vyhodnocením efektivnosti investice do jeho nákupu a modernizace. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí. První část je teoretická, obsahuje metodiku ...
  • Tržní ocenění rodinného domu a vyhodnocení investice 

   Author: Jana Soprová; Supervisor: Hromada Eduard; Opponent: Škoda Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-04)
   Diplomová práce se zabývá oceněním rodinného domu a stanovením nákladů na rekonstrukci objektu. Práce je rozdělena do několika částí. Teoretická část popisuje základní pojmy a metody v oceňování nemovitostí a rozpočtování. ...