Now showing items 1-4 of 4

  • Komunikace zákazníka a poskytovatele facility služeb 

   Author: Svoboda Ondřej; Supervisor: Macek Daniel; Opponent: Vitásek Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Předmětem této práce je porovnání rozdílů ve správě nemovitosti a facility managementu a dále zaměření na komunikaci společnosti provozující facility management a zákazníka žádající si jeho služby. Jak společnost vyhodnocuje ...
  • Posouzení stavby nové obalovny a ekonomika dopravy asfaltových směsí 

   Author: Veronika Malinová; Supervisor: Měšťanová Dana; Opponent: Vitásek Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
   Tato bakalářská práce se zabývá posouzením stavby nové obalovny a ekonomikou dopravy asfaltových směsí. Smyslem bylo určení různých kritérií, podle kterých se vyhodnocuje výhodnost investice do stavby nové obalovny živičných ...
  • Tramvajové tratě z hlediska investičního procesu 

   Author: Soulková Pavlína; Supervisor: Měšťanová Dana; Opponent: Vitásek Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením komplexního přehledu o tramvajových tratích s cílem posouzení budoucí výstavby v segmentu důležitosti konkrétní trati a posouzení používaných povrchů tramvajového tělesa. Popisuje ...
  • Vodorovné dopravní značení - kalkulace a problematika provádění 

   Author: František Brož; Supervisor: Střelcová Iveta; Opponent: Vitásek Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na vodorovné dopravní značení. Přibližuje problematiku kalkulací v praxi a kalkuluje nejběžnější typy čar pro vodorovné dopravní značení. Úkolem je vytvořit nové položky do cenových soustav ...