Now showing items 1-20 of 43

  • Analýza developerského projektu 

   Author: Hochmann Kryštof; Supervisor: Tatýrek Václav; Opponent: Hromada Eduard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Tato práce se zabývá analýzou developerského projektu Byty Na Vackově. V teoretické části jsou zavedeny základní pojmy a metody z oborů stavitelství, ekonomie a statistiky, na kterých dále staví část praktická. Praktická ...
  • Analýza malé stavební firmy 

   Author: Jirman Radek; Supervisor: Tatýrek Václav; Opponent: Čásenský Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Předmětem této bakalářské práce je analyzování hospodářských výsledků malé stavební firmy. V teoretické části jsou popsány analytické metody, které jsem během svojí práce použil a pomocí kterých jsem vyhodnotil výsledky ...
  • Analýza výhodnosti služby Fleet managementu 

   Author: Štainer Ondřej; Supervisor: Tatýrek Václav; Opponent: Prostějovská Zita
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   - Analýza výhodnosti služby Fleet Management společnosti Hilti ČR s.r.o. - Stanovení rozhodovacích kritérií při zařizování strojového parku - Simulace rozhodování existující stavební firmy při zařizování strojového parku ...
  • Autodoprava ve stavebnictví - podnikatelský záměr 

   Author: Jaroslav Plzák; Supervisor: Tatýrek Václav; Opponent: Novák Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-24)
   Bakalářská práce se zabývá zpracováním podnikatelského záměru ve formě podnikatelského plánu pro založení nové společnosti v odvětví autodoprava se zaměřením na stavebnictví. Teoretická část obsahuje definici podnikatele ...
  • Business plán hotelu 

   Author: Kočvara Radovan; Supervisor: Tatýrek Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Efektivnost investice do bytu určeného ke krátkodobému pronájmu 

   Author: Protivanský Adam; Supervisor: Prostějovská Zita; Opponent: Tatýrek Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Práce se zabývá výpočtem efektivnosti investice do bytu ke krátkodobému pronájmu. Krátkodobý pronájem je v dnešní formě relativně nový a velmi populární, proto jsem se rozhodl analyzovat faktory, které ovlivňují obsazenost ...
  • Ekonomická bilance v opatřeních programu Zelená úsporám 

   Author: Lusk Ludvík; Supervisor: Tatýrek Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-20)
  • Financování bydlení v ČR 

   Author: Kadlecová Petra; Supervisor: Tatýrek Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Finanční analýza společnosti Hilti spol. s r.o. 

   Author: Přibyl Marek; Supervisor: Frková Jana; Opponent: Tatýrek Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-18)
   Tématem bakalářské práce je finanční analýza vybraného podniku. Vybraným podnikem je Hilti ČR Spol. s r.o. Práce je dělena na dvě části, teoretickou a praktickou. V teoretické části je definováno, co je finanční analýza, ...
  • Inženýring v investiční výstavbě 

   Author: Hrouda Jiří; Supervisor: Tatýrek Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-25)
  • Konstrukční systémy RD a jejich ekonomické hodnocení 

   Author: Beranová Alena; Supervisor: Tatýrek Václav; Opponent: Čápová Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-20)
  • Marketingový plán střední stavební firmy 

   Author: Militká Michaela; Supervisor: Tatýrek Václav; Opponent: Zavoral Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
   Bakalářská práce se zaměřuje na marketingové plánování ve stavebnictví. Jejím cílem je vystihnout rozdíl mezi tradičním a stavebním marketingem. První část práce se zabývá obecnou definicí marketingu a marketingovými ...
  • Nový zákon o zadávání veřejných zakázek 

   Author: Suková Lucie; Supervisor: Tatýrek Václav; Opponent: Měšťanová Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Tato bakalářská v první části popisuje "starý" zákon 137/2006 Sb. o zadávání veřejných zakázek a zároveň hledá rozdíly mezi ním a novým zákonem z letošního roku. Druhá část už detailnější popisuje a komentuje nejdůležitější ...
  • Podnikatelský záměr rozšíření stavební firmy 

   Author: Stefurak Jan; Supervisor: Tatýrek Václav; Opponent: Frková Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-22)
   V bakalářské práci s názvem Podnikatelský záměr rozšíření stavební firmy je vyhotoven podnikatelský záměr realizovaný pro drobného podnikatele, který podniká v oblasti stavebnictví. Účelem tohoto podnikatelského záměru je ...
  • Porovnání povolování a realizace staveb v České republice a v Kazachstánu 

   Author: Khan Yuliya; Supervisor: Tománková Jaroslava; Opponent: Tatýrek Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Tato bakalářská práce je věnována tématům povolování a realizace staveb v České republice a v Kazachstánu a dále jejich porovnáním. V teoretické části jsou nejprve popsány možnosti získání stavebního povolení, realizace ...
  • Porovnání typů certifikace budov pro ČR 

   Author: Linda Kukolová; Supervisor: Kalčev Petr; Opponent: Tatýrek Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
   Hlavním tématem mé bakalářské práce je certifikování budov v České republice. Cílem práce je vytvoření přehledu o využívaných certifikačních metodách. Teoretická část je zaměřena na udržitelný rozvoj, představení jednotlivých ...
  • Posouzení návratnosti investice do solárních kolektorů 

   Author: Šlajer Dominik; Supervisor: Tatýrek Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Posouzení vlivu inflace na stavební materiály 

   Author: Liška David; Supervisor: Střelcová Iveta; Opponent: Tatýrek Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-15)
   Bakalářská práce je složena ze tří hlavních částí. V první části budou popisovány dílčí úkoly. Ve druhé části bude porovnávána inflace stavebních materiálů firem Xella CZ s.r.o, Wienerberger a.s. a Heluz cihlářský průmysl ...
  • Problematika nákupní strategie stavebního podniku 

   Author: Říha Michal; Supervisor: Vokálová Jaroslava; Opponent: Tatýrek Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-20)
  • Projektové řízení výstavbových projektů 

   Author: Tran Patrik; Supervisor: Tatýrek Václav; Opponent: Tománková Jaroslava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Bakalářská práce se zabývá "Projektovým řízením výstavbových projektů". Práce obsahuje teoretickou i praktickou část. V teoretické části autor popisuje výstavbový projekt a jeho členění na jednotlivé fáze, projektové řízení ...