Now showing items 21-39 of 39

  • Rekonstrukce bytů - standardní a nadstandardní provedení 

   Author: Simandl David; Supervisor: Střelcová Iveta; Opponent: Tatýrek Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Bakalářská práce se zabývá rekonstrukcí bytů ve standardním a nadstandardním provedení a následným oceněním bytů podle Oceňovací vyhlášky. Teoretická část je zaměřena na obecné rozdělení a definování standardů a nadstandardů ...
  • Rozšíření firmy Prodin a.s. 

   Author: Kvirenc Patrik; Supervisor: Tatýrek Václav; Opponent: Prostějovská Zita
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-15)
   Cílem této bakalářské práce je seznámení s předběžnou studií proveditelnosti, dokumentem, který je součástí předinvestiční fáze projektu. V první fázi zhodnotím její teoretickou část, kde bude vypracovaná její obecná ...
  • Rozvoj malé stavební firmy v příhraničním regionu 

   Author: Ehlová Eliška; Supervisor: Měšťanová Dana; Opponent: Tatýrek Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-22)
   Cílem bakalářské práce je návrh nových alternativ rozvoje malé stavební firmy po stránce teoretické, a následně praktické u společnosti Elkona CZ, s.r.o. Příležitostí, jakým směrem by se firmy mohly dále ubírat je nespočet, ...
  • Řízení stavebního podniku dle normy ISO 9001 

   Author: Marval Michal; Supervisor: Tatýrek Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Srovnání české a vietnamské stavební firmy 

   Author: Nguyen Duc Toan; Supervisor: Tatýrek Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Studie proveditelnosti 

   Author: Kortus Lukáš; Supervisor: Prostějovská Zita; Opponent: Tatýrek Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-31)
  • Studie proveditelnosti bytového domu 

   Author: Turek Josef; Supervisor: Tatýrek Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-22)
  • Studie proveditelnosti malé vodní elektrárny 

   Author: Hlavatý Jan; Supervisor: Tatýrek Václav; Opponent: Frková Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-29)
   Předmětem bakalářské práce je popis stávajícího stavu a variant plánované rekonstrukce malé vodní elektrárny v Dobřichovicích na řece Berounce, ř. km 16,117. Součástí práce je dále odhad investičních a provozních nákladů ...
  • Úspora nákladů stavební firmy v rámci protikrizových opatření 

   Author: Kopáček Václav; Supervisor: Tatýrek Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Vícekriteriální hodnocení ve stavebnictví 

   Author: Králová Martina; Supervisor: Schneiderová Heralová Renáta; Opponent: Tatýrek Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-03)
   Cílem této bakalářské práce je popis jednotlivých metod vícekriteriálního hodnocení a ověření možnosti jejich využití v praxi. Úvodní část práce je věnována problematice manažerského rozhodování. Dále práce popisuje výběr ...
  • Všeobecné srovnání dvou stavebních firem o různé velikosti 

   Author: Machů Martin; Supervisor: Tatýrek Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Vyhodnocení českého podnikatelského prostředí se zaměřením na stavebnictví a porovnání se Slovenskem 

   Author: Roland Karlubík; Supervisor: Frková Jana; Opponent: Tatýrek Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
   Sektor stavebníctva je jedným z odvetví, v ktorom je v dnešnej dobe evidovaný nemalý počet malých a stredných podnikateľov a významne sa podieľa na tvorbe ekonomiky. Táto práca rozoberá práve tento sektor ako indikátor z ...
  • Vyhodnocení finanční situace stavebního podniku 

   Author: Rendl Tomáš; Supervisor: Frková Jana; Opponent: Tatýrek Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-22)
   Bakalářská práce se v první části zaměřuje na teoretické vysvětlení principu finanční analýzy. Dále popisu zdrojů pro finanční analýzu, základních i odborných termínů nutných k pochopení principů, jenž se ve finanční analýze ...
  • Vyhodnocení investičního záměru bytového domu 

   Author: Veltruská Kateřina; Supervisor: Prostějovská Zita; Opponent: Tatýrek Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-23)
   Cílem této bakalářské práce je nalezení optimální skladby bytů v developerském projektu tak, aby byl realizován maximální výnos v co nejkratším časovém úseku. K těmto účelům je vytvořena databáze bytů nacházejících se ve ...
  • Vyhodnocení veřejných zakázek dálničních staveb 

   Author: Bína František; Supervisor: Tatýrek Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Vyhodnocení záměru rozšíření stavební firmy 

   Author: Říha Tomáš; Supervisor: Tatýrek Václav; Opponent: Prostějovská Zita
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-18)
   Předmětem bakalářské práce "Vyhodnocení záměru rozšíření stavební firmy" je zpracování podnikatelského plánu a vyhodnocení záměru na rozšíření reálného podniku o srubové stavby. Tato práce je rozdělena na tři části. ...
  • Využití dvousložkové mzdy ve stavebnictví 

   Author: Kovalčík Ján; Supervisor: Tatýrek Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-22)
  • Výběr konstrukčního systému dřevostavby na základě technicko-ekonomických parametrů. 

   Author: Bartáková Magdaléna; Supervisor: Tatýrek Václav; Opponent: Kožená Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-22)
   Bakalářská práce na téma Výběr konstrukčního systému dřevostavby na základě technicko-ekonomických parametrů se skládá z dvou hlavních částí. První teoretická část se zabývá úvodem do problematiky dřevostaveb a nejčastějším ...
  • Výběr variant vytápění z hlediska nákladů životního cyklu 

   Author: Bečvarovská Radka; Supervisor: Tatýrek Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-22)