Now showing items 1-2 of 2

  • Rozbor a štúdia prípravy na zavedenie BIM vo vybranom podniku činnom vo výstavbe v kontexte koncepcie zavedenia BIM v ČR 

   Author: Veronika Laurenčíková; Supervisor: Matějka Petr; Opponent: Žák Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
   Táto bakalárska práca sa zaoberá štúdiou a rozborom prípravy na zavedenie metódy BIM do stavebného podniku. Danú problematiku skúma najprv z teoretického hľadiska v kontexte koncepcie implementácie BIM v ČR a nadobudnuté ...
  • Srovnání využití informačního modelu a tradiční projektové dokumentace pro tvorbu výkazu výměr 

   Author: Hruška Adam; Supervisor: Matějka Petr; Opponent: Žák Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Bakalářská práce se zabývá srovnáním ve využití informačního modelu a tradiční projektové dokumentace pro tvorbu výkazu výměr. Informační modelování využívá automatického vykazování výměr z vymodelovaných objektů. Zatímco ...