Now showing items 249-268 of 347

  • Větrání rekonstruované školy 

   Author: Hejlek Jan; Supervisor: Adamovský Daniel; Opponent: Borlová Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Cílem této diplomové práce je popis faktorů ovlivňujících kvalitu vnitřního vzduchu ve školách s návazností na možné použití větracích systémů u rekonstruovaných škol. Teoretická část podrobněji popisuje škodlivé látky ve ...
  • Větrání školní budovy 

   Author: Linhartová Lenka; Supervisor: Kabrhel Michal; Opponent: Vávra Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-21)
   Diplomová práce řeší problematiku větrání školní budovy k zajištění požadovaného vnitřního mikroklimatu učeben, laboratoří, kanceláří (kabinetů) a zasedacích místností. Budova se nachází na území města Prahy. V první části ...
  • Větrání školních budov 

   Author: Procházková Eva; Supervisor: Kabele Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Větrání základní a praktické školy v Jičíně. 

   Author: Lampová Barbara; Supervisor: Frolík Stanislav; Opponent: Petlach Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-02-07)
   Práce řeší jednotlivé požadavky na vnitřní prostředí škol, analyzuje situaci větrání ve školních budovách a zároveň navrhuje varianty, které by vnitřní mikroklima zlepšily. Popsané varianty se zabývají nuceným větráním, ...
  • Větrání zdravotnického zařízení 

   Author: Hlavatá Klára; Supervisor: Kabrhel Michal; Opponent: Vávra Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Diplomová práce řeší projekt větrání a koncepční řešení vytápění objektu Zdravotního střediska v Postoloprtech. Jedná se o rekonstrukci stávajícího objektu. V teoretické části se zabývám čistými prostory hlavně v nemocnicích. ...
  • Vliv chladících stěn na podmínky tepelné pohody 

   Author: Brouk Tomáš; Supervisor: Adamovský Daniel; Opponent: Kny Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou velkoplošného stěnového chlazení. Teoretická část je věnována současnému poznání v oblasti stěnového chlazení. Věnuje se výhodnosti použití chladících stěn, jejich návrhu a ...
  • Vliv regulace vytápění na spotřebu energie v budovách 

   Author: Hájek Miloslav; Supervisor: Kabele Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Vliv skladby podlahy na účinnost podlahového teplovodního vytápění 

   Author: Vanický Petr; Supervisor: Adamovský Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Vnitřní klima budovy se zaměřením na tepelnou pohodu 

   Author: Novotný Jakub; Supervisor: Musil Roman; Opponent: Smažilová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   Diplomová práce se skládá ze tří projektů, které jsou zpracovány pro objekt Nízkoprahového centra. Jedná se o návrh vzduchotechnického systému ve stupni dokumentace ke stavebnímu povolení (DSP). Dále je zpracována tepelná ...
  • Vnitřní prostředí administrativní budovy s návrhem vzduchotechnického systému 

   Author: Pavel Málek; Supervisor: Urban Miroslav; Opponent: Lhotský Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Součástí této práce je legislativní pohled na vnitřní pracovní prostředí. Cílem práce je porovnat typy distribuce chladu pro prostory open space a vybrat nejvhodnější variantu pro řešený objekt. V další části práce je ...
  • Vnitřní prostředí školní budovy 

   Author: Hodula Jakub; Supervisor: Kabrhel Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-30)
  • Vnitřní prostředí v budovách s hybridním větráním 

   Author: Kaňka Ondřej; Supervisor: Kabele Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Vnitřní prostředí v zimním stadionu a využití odpadního tepla z chlazení ledové plochy 

   Author: Kubrichtová Kateřina; Supervisor: Urban Miroslav; Opponent: Došek Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-05)
   Diplomová práce se zabývá vnitřním prostředím v zimních stadionech a využitím odpadního tepla z chlazení ledové plochy. Práce se skládá ze tří částí. První se věnuje vnitřnímu prostředí v zimních stadionech, problematice ...
  • Vnitřní vodovod se zpětným využitím dešťové vody 

   Author: Rohm Eduard; Supervisor: Adamovský Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-29)
  • Vyhodnocení topného faktoru tepelných čerpadel 

   Author: Poláček Antonín; Supervisor: Frolík Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-30)
  • Vytápění a chlazení administrativní budovy 

   Author: Zvelebil David; Supervisor: Jelínek Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-31)
  • Vytápění a chlazení administrativní budovy 

   Author: Čedík Jakub; Supervisor: Kabrhel Michal; Opponent: Fischer Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-07)
   Diplomová práce je ve své první části zaměřena na zpracování studie na téma chlazení administrativní budovy. Tato část obsahuje varianty řešení vytápění a chlazení administrativních budov, schéma zvoleného systému chlazení, ...
  • Vytápění a chlazení administrativní budovy 

   Author: Račáková Michaela; Supervisor: Kabele Karel; Opponent: Křišíková Helena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-12)
   Cílem teoretické části diplomové práce je vypracování studie na téma chlazení a vytápění administrativních budov. Ve variantách systému vytápění a chlazení jsou rozebrány možné zdroje, rozvody i koncové prvky. Dále jsou ...
  • Vytápění a chlazení bazénové haly 

   Author: Bartoš Jan; Supervisor: Adamovský Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Vytápění a ohřev teplé vody v bytovém domě 

   Author: Košč Peter; Supervisor: Koubková Ilona
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-29)