Now showing items 148-167 of 347

  • Pasivní dům Rokycany 

   Author: Bejček Michal; Supervisor: Koubková Ilona
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-29)
  • Plně elektrifikovaná administrativní budova 

   Author: Urban Marek; Supervisor: Urban Miroslav; Opponent: Chrz Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-12)
   Diplomová práce se zabývá vyhodnocením plně elektrifikované budovy s hybridní fotovoltaickou elektrárnou. Cílem práce je zejména vytvoření alternativních variant systému vytápění a chlazení a následné porovnání s původním ...
  • Porovnání řešení systému vytápění, chlazení a větrání v bytovém domě ve dvou klimatických oblastech 

   Author: David Šnajdr; Supervisor: Kabrhel Michal; Opponent: Vávra Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Diplomová práce se zabývá návrhem vybraných technických zařízení budov pro bytový dům, který je navrhován pro dvě odlišné klimatické oblasti. Jedná se o Českou republiku, která leží v mírném a kontinentálním klimatu a ...
  • Poruchy a reklamace systémů TZB v realizovaných stavbách 

   Author: Kovanda Ondřej; Supervisor: Kabele Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-30)
  • Posousezení šíření účinků požáru větracím potrubím kuchyně 

   Author: Hlaváčková Barbora; Supervisor: Adamovský Daniel; Opponent: Fait Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-13)
   Tato diplomová práce se zabývá riziky šíření účinků požáru větracím potrubím kuchyně. Poukazuje na problematiku usazenin v potrubí a také na výjimku v normě, kdy se při prostupu požárně dělicí konstrukcí u malých průřezů ...
  • Posouzení vlivu akumulační podlahy na tepelnou stabilitu místnosti 

   Author: Dlouhý Josef; Supervisor: Adamovský Daniel; Opponent: Lain Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Cílem této práce je mimo jiné posouzení reálného využití sluneční energie k soběstačnému vytápění bez dodávek dalších externích konvenčních zdrojů. Posouzení je provedeno formou simulace vytvořeného jednouzlového výpočetního ...
  • Posouzení vlivu snižování energetické náročnosti budov na ekologickou zátěž. 

   Author: Stachová Jana; Supervisor: Kabele Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Potřeba vody a její dopad na návrh vodovodu 

   Author: Vodičková Kateřina; Supervisor: Kabele Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Požární větrání 

   Author: Čiháková Zdeňka; Supervisor: Papež Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Požární větrání v hromadných garážích 

   Author: Fíla Pavel; Supervisor: Adamovský Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Problematika větrání bazénů 

   Author: Hažmuka Jakub; Supervisor: Urban Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-24)
  • Problematika větrání školských budov 

   Author: Hovorková Zuzana; Supervisor: Urban Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-24)
  • Projekt chlazení administrativní budovy 

   Author: Zolal Adam; Supervisor: Urban Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-31)
  • Projekt chlazení datového centra 

   Author: Páralová Leona; Supervisor: Papež Karel; Opponent: Nechanický Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-07)
   Diplomová práce se zabývá chlazením datového centra. Teoretická část práce se zabývá seznámením se systémy chlazení a jejich použití. Výsledkem výpočtové části je návrh chladícího systému pro datové centrum včetně zdroje ...
  • Projekt energeticky úsporného osvětlení nebytového objektu 

   Author: Holečková Jana; Supervisor: Garlík Bohumír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Projekt klimatizace polikliniky 

   Author: Šebesta Boris; Supervisor: Adamovský Daniel; Opponent: Borlová Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Diplomová práce řeší návrh klimatizace polikliniky. Cílem této práce je navrhnout koncepčně správné řešení a následně ho zpracovat do podoby prováděcí dokumentace. Diplomová práce je rozdělena do tří hlavních částí, kterými ...
  • Projekt systému vytápění administrativní budovy "EXIM" 

   Author: Fiala Václav; Supervisor: Koubková Ilona; Opponent: Bureš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Tato diplomová práce se jako hlavním tématem zabývá návrhem systému vytápění, v druhé části se zabývá systémem chlazení. Na základě výstupů ze softwaru Protech je vytvořena projektová dokumentace systému vytápění. Textová ...
  • Projekt větrání multifunkční budovy 

   Author: Gut Matouš; Supervisor: Adamovský Daniel; Opponent: Borlová Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-21)
   Diplomová práce obsahuje projekt větrání multifunkční budovy - Centrum pro volný čas ,Na Fialce'. Jedná se o třípodlažní budovu v Říčanech u Prahy. V budově je uvažováno se třemi provozními celky: bazén, kinosál, tělocvična. ...
  • Projekt vytápění nemocnice 

   Author: Hodys Filip; Supervisor: Adamovský Daniel; Opponent: Hlaváček Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Diplomová práce řeší vytápění objektu rehabilitační nemocnice, přípravu teplé vody a ohřev bazénů. Objekt je vytápěn převážně deskovými tělesy a podlahovým vytápěním. Jako hlavní zdroj tepla je navržena kaskáda kondenzačních ...
  • Projekt vzájemné komunikace systémů KNX a TECOMAT FOXTROT 

   Author: Škrabská Sabina; Supervisor: Garlík Bohumír; Opponent: Klaban Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   Diplomová práce se zabývá vzájemnou komunikací inteligentních systémů KNX a Tecomat Foxtrot. Práce se v první části věnuje každému systému zvlášť v souvislosti s jeho principy a aplikacemi. Dále se zaměřuje na porovnání ...