• Absorpční chlazení budovy s využitím centrálního zásobování teplem 

   Autor: Stuchlík Mojmír; Vedoucí práce: Kabrhel Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-31)
  • Akumulační nádrž s vnořeným zásobníkem teplé vody 

   Autor: Vondřejc Miloš; Vedoucí práce: Adamovský Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Alternativní zdroje tepla pro nízkoenergetické domy 

   Autor: Kotva Tomáš; Vedoucí práce: Papež Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-31)
  • Analýza chybových stavů vzduchotechnických jednotek 

   Autor: Beneš Václav; Vedoucí práce: Adamovský Daniel; Oponent práce: Široký Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Tato diplomová práce se zabývá ověřením systému pravidel hledajících chybové stavy vzduchotechnických jednotek. Vyhodnocuje výstupy programu, jehož jsou pravidla součástí a chyby jednotlivých pravidel blíže analyzuje a ...
  • Analýza elektromagnetického záření v budovách 

   Autor: Sopoligová Alexandra; Vedoucí práce: Garlík Bohumír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-30)
  • Analýza energetických potřeb a koncepce vzduchotechniky administrativní budovy 

   Autor: Ševců Jan; Vedoucí práce: Urban Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-24)
  • Analýza energetických systémů areálu policie ČR v Kutné Hoře 

   Autor: Ježek Michal; Vedoucí práce: Kabrhel Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Analýza hospodaření s dešťovou vodou 

   Autor: Bulková Jana; Vedoucí práce: Frolík Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-30)
  • Analýza panelového domu se zaměřením na úspory teplé vody 

   Autor: Kuhnová Kateřina; Vedoucí práce: Urban Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-31)
  • Analýza problémů větrání kuchyní 

   Autor: Zeman Tomáš; Vedoucí práce: Jokl Miloslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-31)
  • Analýza proudění vzduchu v místnosti 

   Autor: Linhartová Lenka; Vedoucí práce: Adamovský Daniel; Oponent práce: Kny Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-04)
   Cílem diplomové práce je analyzovat obraz proudění vzduchu z distribučního prvku za různých okrajových podmínek a vyhodnotit jeho vliv na pobytovou oblast osob. Tepelné pohodě se dnes věnuje velká pozornost. Člověk v ...
  • Analýza provozu objektů s tepelným čerpadlem 

   Autor: Mašková Veronika; Vedoucí práce: Kabrhel Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Analýza tepelného čerpadla v simulačním programu Trnsys 

   Autor: Baumgartner David; Vedoucí práce: Adamovský Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-31)
  • Analýza vlivu kapilárního systému na tepelnou pohodu při vytápění a chlazení 

   Autor: Dlabiková Marie; Vedoucí práce: Adamovský Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Aplikace výpočtových programů na projekty ve vytápění 

   Autor: Jelínek David; Vedoucí práce: Frolík Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-31)
  • Bytové větrání 

   Autor: Kollárová Soňa; Vedoucí práce: Kabele Karel; Oponent práce: Hnízdil Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Práce se zabývá problematikou bytového větrání. Obsahuje dvě základní části. První část je teoretická a zabývá se shrnutím problematiky a výběrem optimálního řešení větrání pro daný objekt bytového domu. V druhé části, ...
  • Chlazení s podporou solární energie 

   Autor: Chrz Tomáš; Vedoucí práce: Adamovský Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Čištění otopných soustav a jeho vliv na účinnost systému 

   Autor: Třeška Michal; Vedoucí práce: Urban Miroslav; Oponent práce: Galád Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Problematika účinnosti a provozní spolehlivosti teplovodních otopných soustav nabývá na významu v souvislosti se stále sofistikovanějšími tepelnými zdroji a snahou o snižování energetické náročnosti budov. Tato diplomová ...
  • Dešťová voda a její hospodaření na pozemku mateřské školy, projekt vytápění mateřské školy. 

   Autor: Hakenová Mirka; Vedoucí práce: Musil Roman; Oponent práce: Nekvinda Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-10)
   Voda je nezbytnou součástí lidského života. Kvalitní vodou často plýtváme, přitom zde existuje ekonomická a ekologická možnost využití dešťové vody.Tradiční pro nás proto v tomto směru zůstává například hospodaření s ...
  • Elektromagnetická pole v budovách 

   Autor: Roith Martin; Vedoucí práce: Garlík Bohumír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)