• Absorpční chlazení budovy s využitím centrálního zásobování teplem 

   Autor: Stuchlík Mojmír; Vedoucí práce: Kabrhel Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-31)
  • Akumulační nádrž s vnořeným zásobníkem teplé vody 

   Autor: Vondřejc Miloš; Vedoucí práce: Adamovský Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Alternativní zdroje tepla pro nízkoenergetické domy 

   Autor: Kotva Tomáš; Vedoucí práce: Papež Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-31)
  • Analysis of historical interior by building performance simulation 

   Autor: Costa Prieto Irieix; Vedoucí práce: Kabele Karel; Oponent práce: Hirš Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-07-23)
   Po demolici barokního kostela v Duchově byla historická freska Nanebevzetí Panny Marie od V. V. Reinera sejmuta a deponována až do roku 1959, kdy byl v zámeckém parku postaven nový pavilon. Nicméně, tento nový objekt, kde ...
  • Analýza chybových stavů vzduchotechnických jednotek 

   Autor: Beneš Václav; Vedoucí práce: Adamovský Daniel; Oponent práce: Široký Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Tato diplomová práce se zabývá ověřením systému pravidel hledajících chybové stavy vzduchotechnických jednotek. Vyhodnocuje výstupy programu, jehož jsou pravidla součástí a chyby jednotlivých pravidel blíže analyzuje a ...
  • Analýza elektromagnetického záření v budovách 

   Autor: Sopoligová Alexandra; Vedoucí práce: Garlík Bohumír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-30)
  • Analýza energetických potřeb a koncepce vzduchotechniky administrativní budovy 

   Autor: Ševců Jan; Vedoucí práce: Urban Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-24)
  • Analýza energetických systémů areálu policie ČR v Kutné Hoře 

   Autor: Ježek Michal; Vedoucí práce: Kabrhel Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Analýza hospodaření s dešťovou vodou 

   Autor: Bulková Jana; Vedoucí práce: Frolík Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-30)
  • Analýza panelového domu se zaměřením na úspory teplé vody 

   Autor: Kuhnová Kateřina; Vedoucí práce: Urban Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-31)
  • Analýza postupů BIM v projektu vzduchotechniky zpracovaném nástrojem Revit 

   Autor: Kontuľ Vladimír; Vedoucí práce: Adamovský Daniel; Oponent práce: Rubina Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Táto diplomová práca sa zameriava na problematiku BIMu a jej použitie v projekčnej praxi. Práca je rozdelená na časť popisujúcu použitie nástroja Revit pre výpočet tepelných strát resp. tepelných ziskov a časť, v ktorej ...
  • Analýza problémů větrání kuchyní 

   Autor: Zeman Tomáš; Vedoucí práce: Jokl Miloslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-31)
  • Analýza proudění vzduchu v místnosti 

   Autor: Linhartová Lenka; Vedoucí práce: Adamovský Daniel; Oponent práce: Kny Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-04)
   Cílem diplomové práce je analyzovat obraz proudění vzduchu z distribučního prvku za různých okrajových podmínek a vyhodnotit jeho vliv na pobytovou oblast osob. Tepelné pohodě se dnes věnuje velká pozornost. Člověk v ...
  • Analýza provozu objektů s tepelným čerpadlem 

   Autor: Mašková Veronika; Vedoucí práce: Kabrhel Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Analýza tepelného čerpadla v simulačním programu Trnsys 

   Autor: Baumgartner David; Vedoucí práce: Adamovský Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-31)
  • Analýza větrací jednotky s termoelektrickými články 

   Autor: Hrůzová Noemi; Vedoucí práce: Adamovský Daniel; Oponent práce: Včelák Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-06)
   Teoretická část diplomové práce se zabývá termoelektrickými jevy, na jejichž principech pracují termoelektrická zařízení. Rozdělují se na termoelektrické generátory TEG a termoelektrické chladiče TEC. Chování Peltierova ...
  • Analýza vlivu kapilárního systému na tepelnou pohodu při vytápění a chlazení 

   Autor: Dlabiková Marie; Vedoucí práce: Adamovský Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Analýza vlivu větru na přirozené větrání chráněné únikové cesty 

   Autor: Brezík Václav; Vedoucí práce: Adamovský Daniel; Oponent práce: Trsek Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-13)
   Předmětem této diplomové práce je analýza vlivu větru na přirozené větrání chráněné únikové cesty. Teoretická část se zabývá především vymezením významných pojmů pro tuto práci. Nejprve jsou popsány druhy a základní ...
  • Analýza zdrojů chladu pro administrativní budovu 

   Autor: Kráčmar Jan; Vedoucí práce: Veverková Zuzana; Oponent práce: Vávra Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Tato diplomová práce se věnuje problematice chlazení kancelářských budov. Popisuje dva odlišné koncepty chlazení aplikované na totožnou existující budovu. Jde o chlazení zajištěné kompresorovými jednotkami a absorpční ...
  • Aplikace inteligentnívh systémů řízení rodinných domů 

   Autor: Borovenová Nella; Vedoucí práce: Garlík Bohumír; Oponent práce: Bruckbauer František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   Předkládaná diplomová práce se zabývá inteligentními systémy a udává přehled o vybraných systémových instalacích. Podrobněji se zabývá řešením systémové instalace Loxone od Loxone Group a xComfort společnosti Eaton. Stěžejní ...