Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 250

  • Návrh a využití tepelných čerpadel vzduch - voda v bytových domech 

   Autor: Vitouš Jan; Vedoucí práce: Urban Miroslav; Oponent práce: Helebrant Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-06)
   Diplomová práce je zaměřena na využití tepelných čerpadel vzduch ? voda zajišťujících přípravu teplé vody a vytápění pro menší bytový dům. Teoretická část práce shrnuje základní princip tepelného čerpadla. V této části ...
  • Vytápění objektu ubytovacího centra 

   Autor: Vejdovská Zuzana; Vedoucí práce: Kabele Karel; Oponent práce: Kvasnička Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Diplomová práce se zabývá návrhem teplovodního vytápění v objektu ubytovacího centra. Práce má dvě části, textovou a samotný návrh. Textová část obsahuje analýzu chování objektu s návrhem vhodného provozního režimu. Druhá ...
  • Minulost, současnost a budoucnost vnitřního prostředí budov 

   Autor: Bursová Nikol; Vedoucí práce: Veverková Zuzana; Oponent práce: Kadlecová Magdaléna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-06)
   Cílem této diplomové práce je podnítit diskuzi o nutnosti propojování vědních oborů v nejvyšší možné míře a vzájemné spolupráci specialistů i v, na první pohled, nesouvisejících oborech. Chtěla bych upozornit na souvislosti, ...
  • Vytápění a vzduchotechnika v relaxačním domě 

   Autor: Přijalová Monika; Vedoucí práce: Jelínek Vladimír; Oponent práce: Kvarda Rostislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Cílem této diplomové práce je navrhnout vytápění a větrání v budově rehabilitačního centra v areálu nemocnice včetně volby vhodného otopného zdroje. V práci jsou popsány relevantní varianty pro tento druh provozu. Jako ...
  • Rekonstrukce vytápění a větrání gymnázia Litoměřická 

   Autor: Dvořák Jakub; Vedoucí práce: Veverková Zuzana; Oponent práce: Emingr Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-05)
   Tato diplomová práce se věnuje tématu větrání a vytápění v budově školy. V úvodu se zabývá zejména problematikou vnitřního prostředí na školách obecně. Jaké jsou dnes problémy s vnitřním prostředím, co je způsobuje a s ...
  • Stabilní hasicí zařízení s využitím sprinklerových systémů ve skladovacích prostorech 

   Autor: Malá Michaela; Vedoucí práce: Koubková Ilona; Oponent práce: Pechová Pavla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-06)
   Předmětem této diplomové práce je představení stabilního hasicího zařízením se zaměřením na použití sprinklerových systémů ve výrobních objektech respektive v jejich skladovacích prostorech. Celá diplomová práce je rozdělena ...
  • Využití kogenerační jednotky pro wellness provoz 

   Autor: Fiedler Lukáš; Vedoucí práce: Jelínek Vladimír; Oponent práce: Kvarda Rostislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-06)
   Tato práce se zabývá myšlenkou využití kogenerační jednotky jako zdroje tepla a elektřiny v objektu hotelu s wellness provozem. Na základě požadavků na vnitřní prostředí byly zpracovány bilance tepla a elektřiny, které ...
  • Rozšíření výrobní haly "Engel" - návrh stabilního hasicího zařízení 

   Autor: Křížová Michaela; Vedoucí práce: Koubková Ilona; Oponent práce: Pechová Pavla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Diplomová práce pojednává o stabilních hasicích zařízeních ve výrobních halách a je rozdělena do dvou částí. Teoretická část se zabývá rešerší v oblasti historie vzniku tohoto aktivního prvku požární ochrany, statistikou ...
  • Analýza větrací jednotky s termoelektrickými články 

   Autor: Hrůzová Noemi; Vedoucí práce: Adamovský Daniel; Oponent práce: Včelák Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-06)
   Teoretická část diplomové práce se zabývá termoelektrickými jevy, na jejichž principech pracují termoelektrická zařízení. Rozdělují se na termoelektrické generátory TEG a termoelektrické chladiče TEC. Chování Peltierova ...
  • Vytápění welness centra 

   Autor: Hanzelka Ondřej; Vedoucí práce: Kabele Karel; Oponent práce: Křišíková Helena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Cílem této závěrečné práce je v rámci teoretické části porovnat na vybraném objektu zvolené koncepce s různými zdroji tepla a ty následně multikriteriálně vyhodnotit. Následně pro nejvýhodnější variantu zdroje tepla navrhnout ...
  • Případová studie využití srážkových a šedých vod v budově základní školy 

   Autor: Kettnerová Martina; Vedoucí práce: Urban Miroslav; Oponent práce: Kopačková Dagmar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-06)
   Práce se zabývá návrhem systému na využití šedých odpadních vod a srážkových vod v existující základní škole. Získaná provozní bílá voda bude využita na splachování WC, upravená srážková voda na závlahu školní zahrady. ...
  • Větrání rekonstruované školy 

   Autor: Hejlek Jan; Vedoucí práce: Adamovský Daniel; Oponent práce: Borlová Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Cílem této diplomové práce je popis faktorů ovlivňujících kvalitu vnitřního vzduchu ve školách s návazností na možné použití větracích systémů u rekonstruovaných škol. Teoretická část podrobněji popisuje škodlivé látky ve ...
  • Rotační klimatizační filtr CouterFlow 

   Autor: Lácha Josef; Vedoucí práce: Papež Karel; Oponent práce: Adamovský Radomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-12-25)
   Diplomová práce se zabývá teoretickou i praktickou analýzou nově vytvořené regenerační filtrační komponenty, která by mohla být součástí nucené výměny vzduchu vnitřního prostředí. Popisované zařízení pracuje na principu, ...
  • Analýza zdrojů chladu pro administrativní budovu 

   Autor: Kráčmar Jan; Vedoucí práce: Veverková Zuzana; Oponent práce: Vávra Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Tato diplomová práce se věnuje problematice chlazení kancelářských budov. Popisuje dva odlišné koncepty chlazení aplikované na totožnou existující budovu. Jde o chlazení zajištěné kompresorovými jednotkami a absorpční ...
  • Vliv chladících stěn na podmínky tepelné pohody 

   Autor: Brouk Tomáš; Vedoucí práce: Adamovský Daniel; Oponent práce: Kny Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou velkoplošného stěnového chlazení. Teoretická část je věnována současnému poznání v oblasti stěnového chlazení. Věnuje se výhodnosti použití chladících stěn, jejich návrhu a ...
  • Návrh větracího systému základní školy 

   Autor: Chudobová Jana; Vedoucí práce: Veverková Zuzana; Oponent práce: Šámal Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-08)
   Předmětem této diplomové práce je analýza stávajícího systému větrání v ZŠ Praha - Kbely, zjištění jeho funkčnosti na základě experimentální části, která obsahuje měření kvality vzduchu a dotazníkový průzkum. Následuje ...
  • Vzduchotechnika v bytovém domě 

   Autor: Švecová Helena; Vedoucí práce: Koubková Ilona; Oponent práce: Bureš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Diplomová práce se zabývá problematikou zvýšené koncentrace radonu v domech a možnostmi jejího odstranění. Jsou zde popsány vlastnosti radonu, jeho negativní a pozitivní vliv na lidský organismus. V práci je sledován vývoj ...
  • Vytápění v bytovém domě 

   Autor: Pokorná Katarína; Vedoucí práce: Koubková Ilona; Oponent práce: Bureš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Diplomová práce se zabývá návrhem teplovodní otopné soustavy pro zvolený objekt bytového domu. V rámci práce je zpracována projektová dokumentace vytápění na úrovni rozšířené dokumentace pro stavební povolení a ekonomická ...
  • Projekt zdravotechniky Kulturního centra 

   Autor: Batovec Václav; Vedoucí práce: Kabrhel Michal; Oponent práce: Hadraba Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Diplomová práce obsahuje projektovou dokumentaci pro provedení stavby, která řeší zdravotechnické systémy v objektu Kulturního centra. První část dokumentace se skládá z výkresů vnitřní kanalizace a její napojení na veřejnou ...
  • Vytápění autistického centra 

   Autor: Peitlová Romana; Vedoucí práce: Kabele Karel; Oponent práce: Miškovský Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Cílem diplomové práce je navrhnout systém vytápění do objektu autistického centra. Stavba je součástí areálu, ve kterém se nachází také bytové domy, hotel, kulturní sál. Zdrojem tepla celého areálu je teplovodní kotelna. ...