Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 216

  • Zpětné využití odpadní vody v domově důchodců 

   Autor: Horníková Barbora; Vedoucí práce: Koubková Ilona; Oponent práce: Vyoralová Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
   1) Zpracování projektové dokumentace na úrovni rozšířené dokumentace pro stavební povolení zadaného objektu. Zadání: půdorysy, řezy v měřítku 1:50-1:100, výpočty DN a velikost nádrží naa šedou vodu, technické zprávy, situace ...
  • Čištění otopných soustav a jeho vliv na účinnost systému 

   Autor: Třeška Michal; Vedoucí práce: Urban Miroslav; Oponent práce: Galád Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Problematika účinnosti a provozní spolehlivosti teplovodních otopných soustav nabývá na významu v souvislosti se stále sofistikovanějšími tepelnými zdroji a snahou o snižování energetické náročnosti budov. Tato diplomová ...
  • Projektová dokumentace vytápění a studie chlazení administrativní budovy 

   Autor: Straub Marek; Vedoucí práce: Koubková Ilona; Oponent práce: Bureš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-07)
   Tato diplomová práce je rozdělena do dvou částí. Cílem první části byl návrh kompletního systému vytápění pro administrativní budovu v Praze Holešovicích ve fázi rozšířené dokumentace pro stavební povolení. V této části ...
  • Energetický systém komunitního centra 

   Autor: Zátopková Anežka; Vedoucí práce: Kabele Karel; Oponent práce: Miškovský Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Cílem mé diplomové práce bylo vypracovat studii využití solární energie v rozdílných klimatických podmínkách, konkrétně ČR (Praha) a Španělska (Madrid). Tyto znalosti poté aplikovat na konkrétní objekt - Komunitní centrum ...
  • Návrh vytápění revitalizované ( rekonstruované ) školy 

   Autor: Ulanova Evgenia; Vedoucí práce: Musil Roman; Oponent práce: Smažilová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Ve své diplomové práci se věnuji návrhu vytápění základní školy. Cílem práce bude vytvoření projektové dokumentace vytápění rekonstruované základní školy. Teoretická část diplomové práce bude zaměřena na problematiku větrání ...
  • Projekt klimatizace polikliniky 

   Autor: Šebesta Boris; Vedoucí práce: Adamovský Daniel; Oponent práce: Borlová Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Diplomová práce řeší návrh klimatizace polikliniky. Cílem této práce je navrhnout koncepčně správné řešení a následně ho zpracovat do podoby prováděcí dokumentace. Diplomová práce je rozdělena do tří hlavních částí, kterými ...
  • Zpětné využití odpadní vody v areálu Hipocentra 

   Autor: Roubalová Monika; Vedoucí práce: Frolík Stanislav; Oponent práce: Kopačková Dagmar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Tématem diplomové práce je znovuvyužití odpadní vody v areálu Hipocentra. Textová část se zabývá analýzou hospodaření odpadních vod v areálu. Jsou zde uvedeny typy odpadních vod a možnosti likvidace odpadních vod. Dále je ...
  • Bytové větrání 

   Autor: Kollárová Soňa; Vedoucí práce: Kabele Karel; Oponent práce: Hnízdil Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Práce se zabývá problematikou bytového větrání. Obsahuje dvě základní části. První část je teoretická a zabývá se shrnutím problematiky a výběrem optimálního řešení větrání pro daný objekt bytového domu. V druhé části, ...
  • Návrh vytápění a větrání budovy strahovské koleje 

   Autor: Dolný Lukáš; Vedoucí práce: Urban Miroslav; Oponent práce: Beneš Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou zhoršení vnitřního mikroklimatu uvnitř budov, po následném zateplení a uzavření průvzdušnosti obálky objektu. Dále snížením energetické náročnosti objektu a s tím související ...
  • Sprinklerové systémy ve výrobních objektech 

   Autor: Šlahařová Veronika; Vedoucí práce: Koubková Ilona; Oponent práce: Pechová Pavla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
   Předmětem této diplomové práce je seznámení se systémy stabilního hasicího zařízení instalovanými ve výrobních objektech. Jsou zde popsána všechna potřebná zařízení, která zajišťují samočinnou a spolehlivou funkci jako ...
  • Větrání zdravotnického zařízení 

   Autor: Hlavatá Klára; Vedoucí práce: Kabrhel Michal; Oponent práce: Vávra Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Diplomová práce řeší projekt větrání a koncepční řešení vytápění objektu Zdravotního střediska v Postoloprtech. Jedná se o rekonstrukci stávajícího objektu. V teoretické části se zabývám čistými prostory hlavně v nemocnicích. ...
  • Zdravotně technické instalace ve Wellness centru 

   Autor: Šturmová Pavlína; Vedoucí práce: Kabrhel Michal; Oponent práce: Hadraba Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Zdravotně technické instalace ve Wellness centru Teoretická část diplomové práce zpracovává téma využití šedých a dešťových vod ve sportovních a wellness stavbách a popisuje příklady použití systému v praxi. Projektová ...
  • Posouzení vlivu akumulační podlahy na tepelnou stabilitu místnosti 

   Autor: Dlouhý Josef; Vedoucí práce: Adamovský Daniel; Oponent práce: Lain Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Cílem této práce je mimo jiné posouzení reálného využití sluneční energie k soběstačnému vytápění bez dodávek dalších externích konvenčních zdrojů. Posouzení je provedeno formou simulace vytvořeného jednouzlového výpočetního ...
  • Analýza proudění vzduchu v místnosti 

   Autor: Linhartová Lenka; Vedoucí práce: Adamovský Daniel; Oponent práce: Kny Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-04)
   Cílem diplomové práce je analyzovat obraz proudění vzduchu z distribučního prvku za různých okrajových podmínek a vyhodnotit jeho vliv na pobytovou oblast osob. Tepelné pohodě se dnes věnuje velká pozornost. Člověk v ...
  • Řešení vzduchotechnických systémů v polyfunkčním objektu 

   Autor: Hybešová Martina; Vedoucí práce: Papež Karel; Oponent práce: Mathauserová Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Předmětem této diplomové práce je prověřit náročnost návrhu budovy jako domu s téměř nulovou spotřebou energie, s podrobným zaměřením na profesi vzduchotechnika. K tomuto účelu byla vybrána studie polyfunkčního domu, která ...
  • Vytápění a větrání s využitím obnovitelných zdrojů 

   Autor: Čermáková Nikola; Vedoucí práce: Jelínek Vladimír; Oponent práce: Kvarda Rostislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-20)
   Práce se zabývá využitím obnovitelných zdrojů energie v obecné rovině a aplikací návrhu takového zdroje na vybraný objekt, porovnání zvoleného zdroje s referenční variantou z hlediska energetické a ekonomické výhodnosti. ...
  • Vytápění a chlazení administrativní budovy 

   Autor: Čedík Jakub; Vedoucí práce: Kabrhel Michal; Oponent práce: Fischer Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-07)
   Diplomová práce je ve své první části zaměřena na zpracování studie na téma chlazení administrativní budovy. Tato část obsahuje varianty řešení vytápění a chlazení administrativních budov, schéma zvoleného systému chlazení, ...
  • Řešení zdravotechnických systémů v bytovém domě 

   Autor: Ošmyková Františka; Vedoucí práce: Kabrhel Michal; Oponent práce: Fischer Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Tato práce se zabývá nastíněním problematiky využívání sluneční energie. Jsou zde popsány dvě hlavní odvětví pro aktivní využívání slunečního záření, jejich typy, jejich přednosti i nedostatky a možnosti využití. Práce ...
  • Projekt vzduchotechniky bazénu 

   Autor: Koudelka Radomír; Vedoucí práce: Musil Roman; Oponent práce: Louda Luboš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Předkládaná práce má za cíl přiblížit teoretickou část problematiky návrhu vzduchotechniky v bazénovém provozu. Je rozdělena do několika částí: první představuje legislativní požadavky a doporučení, dále také zařízení a ...
  • Využití odpadních vod v autistickém centru 

   Autor: Arazimová Hana; Vedoucí práce: Kabele Karel; Oponent práce: Kopačková Dagmar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-22)
   Tématem této práce je studie možností úspor v oblasti navrhování ZTI zařízení, a to v prvé řadě úspor energetických (resp. finančních) pomocí zpětného získávání tepla z odpadních vod, v druhé řadě úspor ekologických, pomocí ...