Now showing items 1-20 of 468

  • Soběstačný komplex rodinných domů 

   Author: Michaela Loová; Supervisor: Kabrhel Michal; Opponent: Křišíková Helena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-21)
   Úlohou práce je navrhnúť a vypracovať projekt sebestačného komplexu rodinných domov. Návrh pozostáva z textovej časti, výkresovej časti a z rozširujúcej štúdie na tému sebestačné komplexy pre bývanie. Textová časť sa zaoberá ...
  • Návrh systému větrání pro fakultní knihovnu 

   Author: Jakub Vrzáň; Supervisor: Dvořáková Pavla; Opponent: Vávra Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-21)
   Diplomová práce se zabývá návrhem větrání pro knihovnu Teologické fakulty Univerzity Karlovy. Tato práce se skládá ze dvou částí. V hlavní části je zpracován projekt, v němž je navržen vzduchotechnický systém pro knihovnu ...
  • Návrh parkovacího domu z hlediska udržitelné energetiky 

   Author: Ondřej Opava; Supervisor: Garlík Bohumír; Opponent: Klaban Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-21)
   Výsledkem diplomové práce je návrh parkovacího domu z hlediska udržitelnosti. V diplomové práci je řešen návrh dobíjecích stanic, fotovoltaické elektrárny a osvětlení pro parkovací dům.
  • Vytápění a chlazení penzionu s restaurací 

   Author: Petr Kvasnica; Supervisor: Kabele Karel; Opponent: Vágnerová Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-21)
   Hlavní náplní této diplomové práce je návrh vytápění a chlazení penzionu s restaurací. Cílem je navržení celého systému vytápění a chlazení zvoleného objektu a vypracování studie na tuto problematiku. Práce je rozdělena ...
  • Návrh zdravotně technických instalací ZŠ a MŠ v Praze 

   Author: Tomáš Hajlich; Supervisor: Koubková Ilona; Opponent: Vyoralová Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-21)
   Tato diplomová práce řeší návrh zdravotně technických instalací základní a mateřské školy. Předmětem této práce je zpracovat projektovou dokumentaci vnitřní kanalizace a vodovodu s částečným zpětným využitím odpadních vod ...
  • Tvorba digitálního dvojčete budovy 

   Author: Filip Chrást; Supervisor: Kabrhel Michal; Opponent: Tobolík Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-21)
   Základní myšlenkou diplomové práce je definovat možnosti tvorby a využití konceptu digitálního dvojčete ve stavebním průmyslu. Digitální dvojče představuje virtuální kopii reálné fyzické budovy, díky které je možné komplexně ...
  • Modelování energetických středisek v rámci udržitelné energetiky 

   Author: Alena Bazaluk; Supervisor: Garlík Bohumír; Opponent: Šmejkal Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-21)
   Cílem této diplomové práce je navrhnout a najít optimální konfiguraci energetického centra pro zadanou oblast jako alternativy centrálně řízeným systémům. Práce je věnována optimalizaci, modelování takového energetického ...
  • Vliv namrzání na provoz výměníku zpětného získávání tepla 

   Author: Alžběta Svobodová; Supervisor: Adamovský Daniel; Opponent: Lain Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-21)
   Předmětem diplomové práce je vyhodnocení vlivu vzniku námrazy na provoz výměníku zpětného získávání tepla. Byla provedena série experimentálních měření, pro které byl použit entalpický deskový protiproudý výměník tepla. ...
  • Návrh vzduchotechnického systému pro modulární budovu lékárny metodikou BIM 

   Author: Michal Buk; Supervisor: Kabele Karel; Opponent: Petlach Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-21)
   V diplomové práci se zabývám návrhem vzduchotechniky v modulární lékárně v rozsahu stavebního povolení. V práci řeším návrh běžného větrání kancelářských prostor a větrání prostor s třídou čistoty C a D. V čistých prostorech ...
  • Technické systémy v bytovém domě s velmi nízkou energetickou náročností 

   Author: Semen Pastukhov; Supervisor: Urban Miroslav; Opponent: Šebesta Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-21)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem systémů vytápění, přípravy teplé vody a větrání pro dům s velmi nízkou energetickou náročností. Teoretická část práce zkoumá závislost ekonomické a energetické účinnosti různých variant ...
  • Využití a analýza dat v energetickém managementu budov 

   Author: Tereza Vernerová; Supervisor: Kabrhel Michal; Opponent: Vávra Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-21)
   Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku big dat v budovách a možnosti jejich využití ke zlepšení energetické efektivity budov a jejich vnitřního prostředí. Praktická část se věnuje energetické analýze dat z vybrané ...
  • Vzduchotechnický systém s biofiltrem 

   Author: Tatiana Lapygina; Supervisor: Adamovský Daniel; Opponent: Vávra Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-21)
   Diplomová práce řeší projekt větrání kancelářské budovy s použitím biostěny. Práce se skládá ze dvou částí. První část je teoretická – Studie větrání kanceláří a využití biostěny. Studie obsahuje obecný pohled větrání. ...
  • Novostavba bytového domu 

   Author: Jiří Valenta; Supervisor: Koubková Ilona; Opponent: Vyoralová Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-21)
   Diplomová práce se zabývá tématikou zdravotních technických instalací a jejich využití. Jedná se o seznámení s problematikou obecně a následném využití dešťové vody v bytových domech. Projekt je zpracovaném v rozsahu ...
  • Stabilní hasicí zařízení v garážích 

   Author: Anna Vlasáková; Supervisor: Pechová Pavla; Opponent: Pavlík Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-09)
   Diplomová práce se zabývá stabilním hasicím zařízením a požáry osobních automobilů se zaměřením na alternativní pohony v uzavřeném prostoru hromadné garáže. Práce je rozdělena na tři základní části. V první teoretické části ...
  • Detekce požáru v dřevěných historických objektech 

   Author: Martin Kovář; Supervisor: Pechová Pavla; Opponent: Rýpar Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-09)
   Diplomová práce řeší problematiku detekce požárů v dřevěných historických budovách a její modelaci v softwaru FDS (Fire Dynamics Simulator). V úvodu je stručně shrnuto, proč je detekce v dřevěných historických budovách ...
  • Vytápění bytového domu 

   Author: Jana Hušková; Supervisor: Dvořáková Pavla; Opponent: Musil Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-09)
   Tématem diplomové práce je vytápění bytového domu. Tato diplomová práce je rozdělena na teoretickou textovou studii a na praktickou projekční část. V textové části se diplomová práce zabývá vnitřním prostředím v obytných ...
  • Vytápění základní školy se zaměřením na výpočet tepelného výkonu 

   Author: Jana Pabousková; Supervisor: Urban Miroslav; Opponent: Musil Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-09)
   Tématem diplomové práce je vytápění základní školy se zaměřením na tepelný výkon. Tato diplomová práce je rozdělena na teoretickou textovou část a praktickou projektovou část. V textové části se diplomová práce zabývá ...
  • Nepřímé vypařovací chlazení ve vzduchotechnice 

   Author: Zdeněk Zimmermann; Supervisor: Adamovský Daniel; Opponent: Cimbál Bohumil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-09)
   Tato diplomová práce na téma „Nepřímé vypařovací chlazení ve vzduchotechnice“ se zabývá posouzením možností využití nepřímého vypařovacího chlazení na skrápěném výměníku zpětného získávání tepla pro ochlazení vzduchu ve ...
  • Sprinklerová hasicí zařízení v budovách pro bydlení 

   Author: Jan Mertl; Supervisor: Pechová Pavla; Opponent: Mudruňka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-09)
   Diplomová práce se zabývá srovnáním projekčních požadavků instalací sprinklerových systémů do rezidenčních objektů pro bydlení v České republice. Proč by bylo výhodné instalovat sprinklerové systémy do těchto objektů, ale ...
  • Návrh systému vytápění a větrání halového objektu 

   Author: Martin Šťástka; Supervisor: Urban Miroslav; Opponent: Šebesta Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-09)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem systému vytápění a větrání halového objektu. Teoretická část nejdříve identifikuje požadavky na tepelný komfort a další požadavky na kvalitu vnitřního prostředí halových objektů. Dále ...