Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 324

  • Plně elektrifikovaná administrativní budova 

   Autor: Urban Marek; Vedoucí práce: Urban Miroslav; Oponent práce: Chrz Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-12)
   Diplomová práce se zabývá vyhodnocením plně elektrifikované budovy s hybridní fotovoltaickou elektrárnou. Cílem práce je zejména vytvoření alternativních variant systému vytápění a chlazení a následné porovnání s původním ...
  • Likvidace odpadních vod v horském penzionu Kraličák - Hynčice pod Sušinou 

   Autor: Žďárská Barbora; Vedoucí práce: Veverková Zuzana; Oponent práce: Kuřátková Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-12)
   Tato práce se zabývá problematikou odpadních vod z horského penzionu a jejich biologickým způsobem čištění. Podrobně rozebírá dva vybrané postupy likvidace odpadních vod, a to skrze domácí čistírnu odpadních vod a kořenovou ...
  • Větrání administrativního provozu - porovnání běžného a personalizovaného systému 

   Autor: Belov Váchová Marcela; Vedoucí práce: Frolík Stanislav; Oponent práce: Petlach Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-12)
   Diplomová práce se zabývá návrhem systému větrání do administrativního provozu budovy. Řešení je zpracováno ve dvou variantách. První variantou je běžný systém větrání a druhou variantou je systém s osobním větráním. V ...
  • Návrh vytápění administrativní budovy 

   Autor: Zábranský Lukáš; Vedoucí práce: Adamovský Daniel; Oponent práce: Kvasnička Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-12)
   Ve své práci jsem zpracoval návrh vytápění administrativní budovy v úrovni projektu pro provedení stavby. V další části práce jsem navrhl alternativní zdroj tepla v podobě tepelného čerpadla. Dále jsem udělal porovnání ...
  • Návrh a studie samočinného SHZ ve skladových prostorech 

   Autor: Rothová Bára; Vedoucí práce: Koubková Ilona; Oponent práce: Mudruňka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-13)
   Předmětem této diplomové práce jsou samočinná stabilní hasicí zařízení se zaměřením na problematiku řešení těchto hasicích zařízení ve skladových prostorech. První část diplomové práce je tvořena rešerší, která popisuje ...
  • Hospodaření s vodou v hotelovém provozu 

   Autor: Raiterová Gabriela; Vedoucí práce: Frolík Stanislav; Oponent práce: Hadraba Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-12)
   Cílem této diplomové práce je návrh systému vnitřního vodovodu a kanalizace pro hotelový provoz s ohledem na životní prostředí. Práce je rozdělená na tři části. První a také hlavní část práce se věnuje analýze hotelu, ve ...
  • Návrh větrání v rekonstrukci střední školy 

   Autor: Šimková Anna; Vedoucí práce: Adamovský Daniel; Oponent práce: Borlová Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-12)
   Tato práce se věnuje problematice větrání budov určených pro vzdělávání. Práce je rozdělena do dvou částí. První, teoretická část zkoumá vliv větrání na kvalitu vnitřního prostředí školních učeben. V rámci této části bylo ...
  • Energeticky úsporná skautská základna 

   Autor: Spálenská Markéta; Vedoucí práce: Kabrhel Michal; Oponent práce: Křišíková Helena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-12)
   Diplomová práce se zabývá projektem technického zařízení energeticky úsporné skautské základny. Hlavní částí práce je projektová dokumentace vytápění, větrání a zdravotechniky. Mimo samotného projektu diplomová práce ...
  • Návrh VZT sytému administrativní budovy 

   Autor: Šašková Tereza; Vedoucí práce: Veverková Zuzana; Oponent práce: Hubka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-12)
   Předmětem této diplomové práce je analýza vnitřního prostředí administrativní budovy a výběr vhodného systému větrání a chlazení na základě výsledků simulací v programu DesignBuilder. Výstupem je koncepční návrh systému ...
  • Vytápění a vduchotechnika polyfunkčního domu ve Vsetíně 

   Autor: Řízková Monika; Vedoucí práce: Musil Roman; Oponent práce: Louda Luboš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-12)
   Cílem diplomové práce o dvou hlavních částech je projektová dokumentace polyfunkčního domu ve Vsetíně. Cílem první části je navrhnout rozšířenou dokumentaci pro stavební povolení projektu vzduchotechniky. Tato část obsahuje ...
  • Vytápění a chlazení administrativní budovy 

   Autor: Račáková Michaela; Vedoucí práce: Kabele Karel; Oponent práce: Křišíková Helena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-12)
   Cílem teoretické části diplomové práce je vypracování studie na téma chlazení a vytápění administrativních budov. Ve variantách systému vytápění a chlazení jsou rozebrány možné zdroje, rozvody i koncové prvky. Dále jsou ...
  • Optimalizace budovy z hlediska primární energie 

   Autor: Plojharová Zuzana; Vedoucí práce: Kabele Karel; Oponent práce: Kvasnička Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-12)
   Tato diplomová práce se zabývá tématem energetické optimalizace budovy z hlediska primární energie. Studie je zaměřena na analýzu rodinného domu se dvěma bytovými jednotkami z hlediska spotřeby primární energie ve fázi ...
  • Hospodaření s vodou v komplexu Jedenáctka VS 

   Autor: Ptáček Jan; Vedoucí práce: Frolík Stanislav; Oponent práce: Kopačková Dagmar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-12)
   Předmětem diplomové práce je projekt zdravotechniky ve sportovním areálu "Jedenáctka VS". Projekt zahrnuje výkresy, výpočty a technickou zprávu. Součástí diplomové práce je textová prohlubující část, která se zabývá ...
  • Návrh větrání základní školy a přidružených provozů 

   Autor: Kulhavá Nikola; Vedoucí práce: Adamovský Daniel; Oponent práce: Vávra Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-12)
   Jako téma své diplomové práce jsem si vybrala zpracování větrání studie základní školy v Květnici společně s přidruženými prostory kuchyně, jídelny, tělocvičny a knihovny. Projekt obsahuje textovou část, přílohy s doloženými ...
  • Větrání komplexu bazénů a sportovních zařízení 

   Autor: Kuková Eva; Vedoucí práce: Urban Miroslav; Oponent práce: Došek Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-12)
   Tato diplomová práce má za úkol zpracovat problematiku větrání bazénů. Práce se skládá ze dvou částí: rešeršní (teoretické) a projektové části. Rešeršní část má za úkol vylíčit problematiku a optimální řešení bazénových ...
  • Vytápění vědecko-technického parku NUPHARO 

   Autor: Marková Miroslava; Vedoucí práce: Musil Roman; Oponent práce: Šámal Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-12)
   Cílem diplomové práce byl návrh teplovodního vytápění ve vědecko-technickém parku NUPHARO, konkrétně v budově SO 03, který se nachází nedalo města Libouchec. Multifunkční budova disponuje pěti odlišnými provozy. Najdeme ...
  • Návrh chlazení datového centra a vzduchotechniky přilehlých kanceláří 

   Autor: Mísař Petr; Vedoucí práce: Adamovský Daniel; Oponent práce: Cimbál Bohumil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-12)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem chlazení datového centra a vzduchotechniky přilehlých kanceláří. V teoretické části je obecně rozebrána problematika chlazení datových center a jsou představeny různé možnosti chlazení. ...
  • Vzduchotechnika sportovního centra 

   Autor: Pálka Vít; Vedoucí práce: Kabele Karel; Oponent práce: Vágnerová Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-12)
   Diplomová práce se zabývá návrhem systému vzduchotechniky sportovního centra. V úvodu práce je seznámení s objektem. Dále je práce věnována výpočtům, z kterých vychází návrh systémů větrání v jednotlivých zónách objektu. ...
  • Projekt vzduchotechniky multifunkčního centra 

   Autor: Nečasová Martina; Vedoucí práce: Musil Roman; Oponent práce: Emingr Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-12)
   Předmětem diplomové práce je projekt větrání multifunkčního centra ve stupni rozšířené dokumentace pro stavební povolení. Podkladem pro vypracování projektu byla architektonická studie pro konverzi stávajícího objektu ...
  • Návrh vzduchotechniky v administrativní budově 

   Autor: Neufussová Karolína; Vedoucí práce: Kabrhel Michal; Oponent práce: Vávra Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-12)
   Diplomová práce řeší projekt větrání administrativní budovy. Práce se skládá ze dvou částí. První část je teoretická - Studie větrání kanceláří. Studie obsahuje obecný pohled na větrání. Druhá část je projektová. Je řešen ...