Now showing items 1-20 of 455

  • Stabilní hasicí zařízení v garážích 

   Author: Anna Vlasáková; Supervisor: Pechová Pavla; Opponent: Pavlík Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-09)
   Diplomová práce se zabývá stabilním hasicím zařízením a požáry osobních automobilů se zaměřením na alternativní pohony v uzavřeném prostoru hromadné garáže. Práce je rozdělena na tři základní části. V první teoretické části ...
  • Detekce požáru v dřevěných historických objektech 

   Author: Martin Kovář; Supervisor: Pechová Pavla; Opponent: Rýpar Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-09)
   Diplomová práce řeší problematiku detekce požárů v dřevěných historických budovách a její modelaci v softwaru FDS (Fire Dynamics Simulator). V úvodu je stručně shrnuto, proč je detekce v dřevěných historických budovách ...
  • Vytápění bytového domu 

   Author: Jana Hušková; Supervisor: Dvořáková Pavla; Opponent: Musil Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-09)
   Tématem diplomové práce je vytápění bytového domu. Tato diplomová práce je rozdělena na teoretickou textovou studii a na praktickou projekční část. V textové části se diplomová práce zabývá vnitřním prostředím v obytných ...
  • Vytápění základní školy se zaměřením na výpočet tepelného výkonu 

   Author: Jana Pabousková; Supervisor: Urban Miroslav; Opponent: Musil Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-09)
   Tématem diplomové práce je vytápění základní školy se zaměřením na tepelný výkon. Tato diplomová práce je rozdělena na teoretickou textovou část a praktickou projektovou část. V textové části se diplomová práce zabývá ...
  • Nepřímé vypařovací chlazení ve vzduchotechnice 

   Author: Zdeněk Zimmermann; Supervisor: Adamovský Daniel; Opponent: Cimbál Bohumil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-09)
   Tato diplomová práce na téma „Nepřímé vypařovací chlazení ve vzduchotechnice“ se zabývá posouzením možností využití nepřímého vypařovacího chlazení na skrápěném výměníku zpětného získávání tepla pro ochlazení vzduchu ve ...
  • Sprinklerová hasicí zařízení v budovách pro bydlení 

   Author: Jan Mertl; Supervisor: Pechová Pavla; Opponent: Mudruňka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-09)
   Diplomová práce se zabývá srovnáním projekčních požadavků instalací sprinklerových systémů do rezidenčních objektů pro bydlení v České republice. Proč by bylo výhodné instalovat sprinklerové systémy do těchto objektů, ale ...
  • Návrh systému vytápění a větrání halového objektu 

   Author: Martin Šťástka; Supervisor: Urban Miroslav; Opponent: Šebesta Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-09)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem systému vytápění a větrání halového objektu. Teoretická část nejdříve identifikuje požadavky na tepelný komfort a další požadavky na kvalitu vnitřního prostředí halových objektů. Dále ...
  • Vzduchotechnika administrativní budovy v BIM 

   Author: Petr Homoláč; Supervisor: Adamovský Daniel; Opponent: Vávra Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-09)
   Hlavní náplní této diplomové práce je návrh systému větrání administrativní budovy v Plané a zpracování projektové dokumentace v rozsahu prováděcího projektu. Projekt zahrnuje technickou zprávu, výkresovou dokumentaci a ...
  • Srovnání stabilního hasicícho zařízení mlhového a sprinklerového 

   Author: Lucie Bolková; Supervisor: Koubková Ilona; Opponent: Mózer Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-09)
   Předmětem této diplomové práce je porovnání sprinklerového a mlhové stabilní hasicí zařízení. Práce je rozdělena na dvě části. První část je teoretická, ve které se zabývám funkcí, účinky, vlastnostmi a využitím těchto ...
  • SSHZ ve skladovacích prostorech 

   Author: Petra Trnková; Supervisor: Koubková Ilona; Opponent: Mudruňka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-09)
   Předmětem této diplomové práce je sprinklerové stabilní hasicí zařízení ve skladovacích prostorech. Tato práce je rozdělena na dvě části – rešerši a projekt stabilního hasicího zařízení ve skladovací hale. V rešerši je ...
  • Sprinklerové stabilní hasicí zařízení v administrativních budovách 

   Author: Jan Kirschbaum; Supervisor: Koubková Ilona; Opponent: Mudruňka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-09)
   Tato diplomová práce je rozdělena do dvou částí. První část diplomové práce se zabývá literární rešerší na téma sprinklerové stabilní hasicí zařízení v administrativních budovách. Tato část práce je zaměřena na zmapování ...
  • Využití velkoplošného sálavého vytápění 

   Author: Tereza Spurná; Supervisor: Urban Miroslav; Opponent: Kratěna Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-09)
   Téma této diplomové práce je využití velkoplošného vytápění. Teoretická část diplomové práce je zaměřena na zpracování rešerše velkoplošného sálavého vytápění. Tato část obsahuje různé varianty řešení sálavého vytápění a ...
  • Zpracování a využití odpadních vod s využitím zelené střechy 

   Author: Monika Diková; Supervisor: Veverková Zuzana; Opponent: Vyoralová Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-08)
   Táto diplomová práca sa zaoberá nakladaním s odpadovými vodami vo viacúčelovej administratívnej budove. Multifunkčný objekt je charakterizovaný viacerými prevádzkami a možnosťou využitia odpadných vôd na zalievanie zelenej ...
  • Hospodaření s vodou v objektu SPŠ Na Proseku 

   Author: Ondřej Androník; Supervisor: Frolík Stanislav; Opponent: Kopačková Dagmar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-08)
   Diplomová práce je rozdělena do dvou částí, a to části teoretické a části praktické. V teoretické části uvádím základní dělení typů vody, problémy spojené s jejím současným nedostatkem a možnosti úspory pitné vody v budovách ...
  • Vytápění domu pro seniory 

   Author: Martin Ekrt; Supervisor: Kabrhel Michal; Opponent: Galád Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-08)
   Diplomová práce se zabývá využitím solárních systémů pro snížení energetické náročnosti budov. Vycházím z popisu jednotlivých systémů a následným konkrétním návrhem na úrovni studie v rámci řešeného objektu v návaznosti ...
  • Vytápění a chlazení objektu kasina 

   Author: Jana Štětková; Supervisor: Kabele Karel; Opponent: Petlach Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-08)
   Cílem diplomové práce je zpracování návrhu vytápění a chlazení objektu casina. Diplomová práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část se zabývá analýzou řešeného objektu, stanovuje požadavky na ...
  • Návrh systému vytápění bytového domu 

   Author: Iva Sedlmajerová; Supervisor: Kabrhel Michal; Opponent: Křišíková Helena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-08)
   Tato diplomová práce je složená ze dvou částí. První částí je studie, která se zabývá energetickými základovými konstrukcemi. Nejdříve jsou shrnuty důležité informace jako jsou režimy využívání, výhody a nevýhody a specifika ...
  • Vytápění bytového domu 

   Author: Jana Tetíková; Supervisor: Kabrhel Michal; Opponent: Křišíková Helena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-08)
   Tato práce se věnuje aktuální problematice zajištění správného větrání, které by vedlo ke snížení rizika šíření škodlivin a virových onemocnění v bytových objektech, aktuálně především snížení rizika přenosu onemocnění ...
  • Vytápění bytového domu 

   Author: Valerie Tlustošová; Supervisor: Kabele Karel; Opponent: Miškovský Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-08)
   Tato diplomová práce řeší koncept technického zařízení objektu a zpracovává projektovou dokumentaci vytápění bytového domu. Výpočet, regulace a model objektu je zpracován ve výpočetním programu Techcon.
  • Vytápění administrativní budovy 

   Author: Vojtěch Paur; Supervisor: Frolík Stanislav; Opponent: Beneš Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-08)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem projektu vytápění administrativní budovy. V první části se práce zabývá možnostmi vytápění administrativních budov. Druhá část se věnuje konkrétnímu návrhu vytápění zvolené budovy. ...