Now showing items 1-20 of 496

  • Koncepční studie hospodaření s vodou v bytovém domě 

   Author: Klára Slavkovská; Supervisor: Frolík Stanislav; Opponent: Hadraba Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-28)
   Diplomová práca je zameraná na hospodárenie s vodou v rezidenčnom objekte. V teoretickej časti sa nachádza rozdelenie odpadových vôd podľa druhov. Ďalej sú spracované opatrenia hospodárenia s odpadovými vodami. Následne ...
  • Návrh obnovitených zdrojů pro bytový dům 

   Author: Michaela Žďárská; Supervisor: Kabrhel Michal; Opponent: Vávra Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-28)
   Tato práce navrhuje systémy obnovitelných zdrojů s cílem snížení energetické spotřeby konkrétního stávajícího objektu bytového domu. Součástí je předchozí analýza stávajícího stavu budovy pro lepší orientaci a návrh systémů ...
  • Vytápění a energetická koncepce montážní haly se zázemím 

   Author: Anna Tomyshch; Supervisor: Adamovský Daniel; Opponent: Křišíková Helena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-28)
   Tato diplomová práce na téma „Vytápění a energetická koncepce montážní haly se zázemím“, je rozdělena na dvě částí. První část popisuje ve variantách energetickou koncepci budovy výrobní haly. Navržené varianty jsou ...
  • Využití vodíku v systémech budov 

   Author: Vladimír Krystyn; Supervisor: Kabrhel Michal; Opponent: Kvasnička Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-28)
   Náplní předkládané práce je studie o možnostech využití vodíku v systémech budov. Práce obsahuje návrh vodíkového hospodářství včetně nutných komponent tohoto systému. A následné ekologické a ekonomické zhodnocení daného ...
  • Technické systémy ve vilovém domě 

   Author: Tomáš Lidmila; Supervisor: Urban Miroslav; Opponent: Šebesta Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-28)
   Diplomová práce se ve své první části věnuje volbě technických systémů pro daný objekt. Pro volbu zdroje tepla byl využit výpočetní software NKN, kde se varianty posoudily dle požadavků energetické náročnosti, dále jen ...
  • Studie řešení tepelných ostrovů a hospodaření s dešťovou vodou na území Prahy 

   Author: Michal Čížek; Supervisor: Frolík Stanislav; Opponent: Kny Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-28)
   Diplomová práce je rozdělena do dvou částí, a to části teoretické a části praktické. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy zhoršujícího se vlivu tepelných ostrovů na území měst (se zaměřením na hl. m. Praha), ...
  • Přetlakové větrání chráněných únikových cest 

   Author: Lukáš Jordán; Supervisor: Pechová Pavla; Opponent: Pavlík Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-14)
   Předmětem této diplomové práce je ověření funkčnosti přetlakového větrání v chráněné únikové cestě a provedení netoxické kouřové zkoušky ve vybrané výškové budově v Praze. První polovina této práce je věnována základním ...
  • Vytápění a větrání rekonstruované budovy Sokola v Jihlavě 

   Author: Filip Papež; Supervisor: Urban Miroslav; Opponent: Došek Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-14)
   Diplomová práce se zabývá návrhem studie větrání a projektem vytápění historické budovy Sokola v Jihlavě. Práce se skládá ze dvou částí. První část popisuje způsoby vytápění velkoprostorových a halových objektů. Ná tuto ...
  • Hospodaření s vodou v polyfunkčním domě 

   Author: Adam Kozel; Supervisor: Frolík Stanislav; Opponent: Hadraba Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-14)
   Diplomová práce se věnuje hospodaření s vodou. V teoretické části najdeme rozdělení vody vzhledem k technickým zařízením budov. Dále jsou v práci popsány základní systémy likvidace odpadních vod a následné možnosti dalšího ...
  • Energetický audit domova pro seniory 

   Author: Petr Kučera; Supervisor: Kabele Karel; Opponent: Kotek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-14)
   Diplomová práce je zaměřena na vypracování energetického auditu projektu domova pro seniory, který byl vypracován v rámci bakalářské práce v roce 2021. Struktura a obsah práce je členěn podle aktuální platné prováděcí ...
  • Zdravotní technika bytového domu 

   Author: Martin Kovář; Supervisor: Veverková Zuzana; Opponent: Vyoralová Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-14)
   Diplomová práce řeší návrh zařízení na ohřev teplé vody a způsob, jak návrh optimalizovat za použití různých přístupů ke stejnému výpočtu. V úvodu je stručně shrnuto, z jakého důvodu je třeba hledat úspory v přípravě teplé ...
  • Větrání bytového domu 

   Author: Josef Kůna; Supervisor: Kabele Karel; Opponent: Miškovský Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-14)
   Předmětem této diplomové práce je návrh větrání bytového domu ve stupni rozšířené projektové dokumentace pro stavební povolení. V první části se práce zabývá celkovým konceptem technických zařízení budov daného objektu. ...
  • Využití videodetekce požáru na demonstrátoru nejmenšího hasicího zařízení 

   Author: Kristýna Malá; Supervisor: Pechová Pavla; Opponent: Mudruňka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-14)
   Tato diplomová práce v první části prezentuje základní principy video detekce a její metody. První zmíněnou metodou je video detekce požáru ve viditelném spektru, druhou zmíněnou metodou je detekce požáru v infračerveném ...
  • SSHZ ve velkých skladových firmách 

   Author: Ondřej Péč; Supervisor: Koubková Ilona; Opponent: Mudruňka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-14)
   Předmětem této diplomové práce je sprinklerové hasící zařízení ve velkých skladovacích halách. Práce je rozdělena do dvou částí. První část je zaměřena na teoretické informace ohledně sprinklerového stabilního hasícího ...
  • Tepelné hospodářství areálu zpracování dřeva 

   Author: Martin Najman; Supervisor: Urban Miroslav; Opponent: Čeněk Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-14)
   Tato práce se zabývá návrhem vhodné otopné soustavy a zdroje tepla na vytápění areálu zpracování dřeva. Areál má celkem 4 vytápěné objekty. Jedná se o administrativní budovu, která má tři nadzemní podlaží. Objekty vrátnice, ...
  • Větrání domu s pečovatelskou službou 

   Author: Tereza Peková; Supervisor: Dvořáková Pavla; Opponent: Cimbál Bohumil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-14)
   Předmětem této diplomové práce je studie na téma vlivu zelených rostlin na vnitřní prostředí budov a návrh větrání domu s pečovatelskou službou. Mezi zpracovávaná témata patří ozelenění budov a posouzení vlivu zelených ...
  • Větrání polyfunkčního domu Modrá hvězda 

   Author: Václav Maleček; Supervisor: Kabele Karel; Opponent: Petlach Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-14)
   Diplomová práce se zabývá návrhem systému větrání polyfunkčního domu. Práce je rozdělena na textovou část a projektovou část. V textové části je popsán koncept technických zařízení budovy – systém hospodaření s pitnou, ...
  • Zdravotně-technické instalace bytového domu 

   Author: Tomáš Pešek; Supervisor: Kabele Karel; Opponent: Kopačková Dagmar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-14)
   Předmětem této diplomové práce jsou zdravotně technické instalace bytového domu. Práce je rozdělena na dvě části. Na část textovou a část projektovou. Textová část se zabývá konceptem technických zařízení budov bytového ...
  • Návrh systému vytápění střední školy 

   Author: Vojtěch Polan; Supervisor: Kabrhel Michal; Opponent: Galád Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-14)
   Obsahem této diplomové práce je vypracovaný projekt návrhu vytápění střední školy, který obsahuje tepelné bilance v jednotlivých místnostech, návrh otopných ploch a výkresovou část. Výkresová část obsahuje půdorysy, ...
  • Využití velkoplošných systémů pro vytápění a chlazení budov 

   Author: Dominik Beneš; Supervisor: Frolík Stanislav; Opponent: Beneš Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-14)
   Diplomová práce se skládá z rešerše velkoplošných sálavých systémů pro vytápění a chlazení budov a návrhu takového systému pro zvolený objekt. Práce je rozdělena na teoretickou, výpočtovou a praktickou část. V rámci ...