Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 275

  • Vnitřní klima budovy se zaměřením na tepelnou pohodu 

   Autor: Novotný Jakub; Vedoucí práce: Musil Roman; Oponent práce: Smažilová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   Diplomová práce se skládá ze tří projektů, které jsou zpracovány pro objekt Nízkoprahového centra. Jedná se o návrh vzduchotechnického systému ve stupni dokumentace ke stavebnímu povolení (DSP). Dále je zpracována tepelná ...
  • Vytápění víceúčelového objektu 

   Autor: Gráfová Eliška; Vedoucí práce: Frolík Stanislav; Oponent práce: Bureš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   Diplomová práce pojednává o vytápění biomasou na víceúčelovém objektu. Dále byla na tento objekt zpracována ekonomická vyhodnocení ohledně výběru druhu biomasy a její porovnání s dalšími zdroji energie. Projekt se zabývá ...
  • Projekt vzduchotechniky wellness centra 

   Autor: Gliganičová Lenka; Vedoucí práce: Musil Roman; Oponent práce: Šámal Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   V rámci diplomové práce je zpracovaný projekt vzduchotechniky objektu wellness centra. Dokumentace je zpracovaná na úrovni projektu pro rozšířené stavební povolení. Projekt se zabývá větráním specifických provozů - bazénové ...
  • Vytápění a větrání rodinného domu s bazénem 

   Autor: Dupal Štěpán; Vedoucí práce: Urban Miroslav; Oponent práce: Šebesta Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   Diplomová práce se zabývá vytápěním a větráním rodinného domu s vnitřním bazénem. Jedná se o tří podlažní objekt o půdorysné ploše cca 340 m2. V objektu je navrženo centrální vytápění, zdrojem tepla je plynový kotel. Otopná ...
  • Vytápění wellness hotelu 

   Autor: Čiháková Karolína; Vedoucí práce: Urban Miroslav; Oponent práce: Kratěna Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   Diplomová práce se zabývá návrhem vytápění wellness hotelu. Jedná se o šestipodlažní budovu v Praze, která má 4 nadzemní a 2 podzemní podlaží. Wellness hotel je orientován sever-západ. Otopná soustava je navržena centrální, ...
  • Návrh vytápění školní budovy 

   Autor: Bartošová Veronika; Vedoucí práce: Kabrhel Michal; Oponent práce: Fischer Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem teplovodní otopné soustavy zvolené školní budovy. Pro daný objekt je vypracována projektová dokumentace navrženého systému. Součástí práce je studie, popisující vhodná opatření vedoucí ...
  • Projekt vzduchotechniky plaveckého stadionu 

   Autor: Beneš Ondřej; Vedoucí práce: Kabrhel Michal; Oponent práce: Vávra Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   Tato práce má za úkol zpracovat projekt vzduchotechniky zadané části plaveckého stadionu. Práce je rozdělena do tří částí. Textová, výpočtová a projektová část. Cílem projektové části je navrhnout vzduchotechniku plaveckého ...
  • Inteligentní rodinný dům s téměř nulovou spotřebou energie 

   Autor: Štojdlová Veronika; Vedoucí práce: Kabele Karel; Oponent práce: Borlová Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-02-08)
   Diplomová práce se zabývá energetickým vyvážením rodinného domu. V diplomové práci bude zpracován energetický audit na danou budovu, ve kterém budou porovnávány jednotlivé varianty na návrh zdrojů tepla pro rodinný dům. ...
  • Řešení systému větrání a vytápění budovy v horském prostředí 

   Autor: Jonáš Vojtěch; Vedoucí práce: Kabrhel Michal; Oponent práce: Fischer Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-02-08)
   Diplomová práce se zabývá větráním a vytápěním budovy v horském prostředí. Hlavní část diplomové práce obsahuje výpočtovou část s postupem návrhu jednotlivých systémů, zařízení a prvků. Výstupem hlavní části je projekt ...
  • Rodinná vila s témeř nulovou potřebou energie 

   Autor: Froňková Tereza; Vedoucí práce: Kabele Karel; Oponent práce: Skořepa Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-02-08)
   Diplomová práce je rozdělena do tří různých částí. V první části je řešen problém snižování energie v budovách obecně. Následně jsou definovány podmínky pro splnění požadavku na "Budovy s téměř nulovou spotřebou energie". ...
  • Rohanský Ostrov, Praha - Prvky smart cities 

   Autor: Kratochvílová Lenka; Vedoucí práce: Garlík Bohumír; Oponent práce: Mašek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-21)
   Tato diplomová práce se zabývá definováním problematiky tvorby tzv. Smart Cities a to zejména prvků, které tvoří městský prostor a jsou založeny na moderních technologiích. Vybrané prvky jsou následně aplikovány v konkrétní ...
  • Vytápění a větrání inteligentního dvougeneračního domu s téměř nulovou spotřebou energie 

   Autor: Vagenknechtová Markéta; Vedoucí práce: Kabele Karel; Oponent práce: Křišíková Helena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-21)
   Tato diplomová práce se zabývá energetickou náročností dvougeneračního domu. Cílem práce je optimalizovat stávající stav objektu za účelem snížení energetické náročnosti a dosažení požadavků na budovu s téměř nulovou ...
  • Větrání školní budovy 

   Autor: Linhartová Lenka; Vedoucí práce: Kabrhel Michal; Oponent práce: Vávra Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-21)
   Diplomová práce řeší problematiku větrání školní budovy k zajištění požadovaného vnitřního mikroklimatu učeben, laboratoří, kanceláří (kabinetů) a zasedacích místností. Budova se nachází na území města Prahy. V první části ...
  • Využití tepelných čerpadel ve vzduchotechnických jednotkách 

   Autor: Špindler Filip; Vedoucí práce: Adamovský Daniel; Oponent práce: Rubina Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-21)
   Tato diplomová práce se zaobírá komplexním řešením problematiky využití tepelných čerpadel (dále TČ) ve vzduchotechnických (dále VZT) jednotkách. Obsahuje tři základní části. V první se věnuje teoretickému úvodu do ...
  • Energetický audit rodinného domu 

   Autor: Musil Jonáš; Vedoucí práce: Kabele Karel; Oponent práce: Miškovský Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-21)
   Cílem této diplomové je prověření dosažitelnosti standardu budovy s téměř nulovou spotřebou energie u již existujícího rodinného domu. Jako nástroj tohoto prověření byl použit energetický audit, který detailně hodnotil ...
  • Vytápění a větrání inteligentního rodinného domu s téměř nulovou spotřebou energie 

   Autor: Mairichová Kateřina; Vedoucí práce: Kabele Karel; Oponent práce: Křišíková Helena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-21)
   Diplomová práce je zaměřena na zpracování několika variant řešení vytápění a větrání pro inteligentní rodinný dům. V první části práce jsou zpracovány a porovnány studie variant řešení z hlediska technického, environmentálního, ...
  • Návrh elektroinstalace rodinného domu s využitím KNX 

   Autor: Martincová Lucie; Vedoucí práce: Garlík Bohumír; Oponent práce: Maňák Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-21)
   Diplomová práce je zaměřena na seznámení s inteligentní elektroinstalací KNX, zabezpečovacími systémy (PZTS), strukturovanými kabelážními systémy (SKS) a společnou televizní anténou (STA). Cílem je navrhnutí elektroinstalace ...
  • Vytápění a větrání inteligentní vily s ostrovním provozem 

   Autor: Fauová Hana; Vedoucí práce: Kabele Karel; Oponent práce: Vágnerová Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-21)
   Cílem této diplomové práce je zpracování studie tří variant řešení technických zařízení pro inteligentní vilu s ostrovním provozem, jejich porovnání z hlediska technického, enviromentálního, investičních a provozních nákladů ...
  • Návrh způsobu vytápění a přípravy teplé vody bytového domu 

   Autor: Karlová Belinda; Vedoucí práce: Urban Miroslav; Oponent práce: Emingr Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-21)
   Obsahem diplomové práce je návrh optimálního způsobu vytápění a ohřevu teplé vody pro vybraný bytový dům. Návrh otopných těles a podlahového vytápění a dimenzování potrubí je proveden na základě stanovení tepelných ztrát ...
  • Využití IoT pro monitoring staveb a konstrukcí 

   Autor: Matolín Jakub; Vedoucí práce: Kabrhel Michal; Oponent práce: Matz Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-21)
   Teoretická část této práce je věnována bezdrátovým sítím pro internet věcí Sigfox a LoRa a prezentuje možnosti jejich využití v systémech pro monitoring budov a stavebních konstrukcí. V následující praktické části je popsáno ...