Now showing items 237-256 of 347

  • Variantní řešení zdrojů vytápění bytového domu 

   Author: Ryšavý Michal; Supervisor: Kabrhel Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-30)
  • Varianty teplovodního vytápění v bytovém domě v Jablonci nad Nisou 

   Author: Šmrhová Marie; Supervisor: Koubková Ilona
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Velkoplošné vytápěcí systémy 

   Author: Hendrich Martin; Supervisor: Kabele Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Větrání a chlazení toxikologického ústavu 

   Author: Motlová Markéta; Supervisor: Urban Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-31)
  • Větrání a vytápění administrativní budovy 

   Author: Jurinová Zuzana; Supervisor: Jelínek Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-29)
  • Větrání administrativního provozu - porovnání běžného a personalizovaného systému 

   Author: Belov Váchová Marcela; Supervisor: Frolík Stanislav; Opponent: Petlach Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-12)
   Diplomová práce se zabývá návrhem systému větrání do administrativního provozu budovy. Řešení je zpracováno ve dvou variantách. První variantou je běžný systém větrání a druhou variantou je systém s osobním větráním. V ...
  • Větrání bytového domu 

   Author: Křičková Nikola; Supervisor: Kabele Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Větrání bytového domu ve Cvikově 

   Author: Kotasová Tereza; Supervisor: Veverková Zuzana; Opponent: Vávra Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Diplomová práce se zabývá problematikou větrání bytových domů a kvalitou vnitřního prostředí. V konkrétním bytovém domě byl mezi místními obyvateli proveden dotazníkový průzkum týkající se větrání. Ve vybrané modelové ...
  • Větrání inteligentního bytového domu s téměř nulovou spotřebou energie 

   Author: Fára Tomáš; Supervisor: Kabele Karel; Opponent: Miškovský Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   Diplomová práce se zabývá návrhem vzduchotechniky pro bytový dům. Součástí práce je pře-hledně členěná koncepce návrhu vzduchotechnického systému. Průkaz energetického hodno-cení budovy na budovu s téměř nulovou spotřebou ...
  • Větrání komplexu bazénů a sportovních zařízení 

   Author: Kuková Eva; Supervisor: Urban Miroslav; Opponent: Došek Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-12)
   Tato diplomová práce má za úkol zpracovat problematiku větrání bazénů. Práce se skládá ze dvou částí: rešeršní (teoretické) a projektové části. Rešeršní část má za úkol vylíčit problematiku a optimální řešení bazénových ...
  • Větrání pavilonu hrochů 

   Author: Kovář Václav; Supervisor: Musil Roman; Opponent: Emingr Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-07)
   Diplomová práce se zabývá větráním pavilonu hrochů. Teoretická část popisuje problematiku chovu hrochů obojživelných, varianty stavebního řešení pavilonů, požadavky na jejich vnitřní prostředí a návrh větrání tohoto provozu. ...
  • Větrání plaveckého bazénu 

   Author: Albrecht Jiří; Supervisor: Papež Karel; Opponent: Mathauserová Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-12)
   Tato práce se věnuje plaveckému bazénu v Hradci Králové. Úvodní teoretická část řeší větrání vlhkých provozů včetně praktických rad. Druhá praktická část navrhuje na tento objekt z roku 1993 kompletní systém větrání nejen ...
  • Větrání rekonstruované školy 

   Author: Hejlek Jan; Supervisor: Adamovský Daniel; Opponent: Borlová Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Cílem této diplomové práce je popis faktorů ovlivňujících kvalitu vnitřního vzduchu ve školách s návazností na možné použití větracích systémů u rekonstruovaných škol. Teoretická část podrobněji popisuje škodlivé látky ve ...
  • Větrání školní budovy 

   Author: Linhartová Lenka; Supervisor: Kabrhel Michal; Opponent: Vávra Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-21)
   Diplomová práce řeší problematiku větrání školní budovy k zajištění požadovaného vnitřního mikroklimatu učeben, laboratoří, kanceláří (kabinetů) a zasedacích místností. Budova se nachází na území města Prahy. V první části ...
  • Větrání školních budov 

   Author: Procházková Eva; Supervisor: Kabele Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Větrání základní a praktické školy v Jičíně. 

   Author: Lampová Barbara; Supervisor: Frolík Stanislav; Opponent: Petlach Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-02-07)
   Práce řeší jednotlivé požadavky na vnitřní prostředí škol, analyzuje situaci větrání ve školních budovách a zároveň navrhuje varianty, které by vnitřní mikroklima zlepšily. Popsané varianty se zabývají nuceným větráním, ...
  • Větrání zdravotnického zařízení 

   Author: Hlavatá Klára; Supervisor: Kabrhel Michal; Opponent: Vávra Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Diplomová práce řeší projekt větrání a koncepční řešení vytápění objektu Zdravotního střediska v Postoloprtech. Jedná se o rekonstrukci stávajícího objektu. V teoretické části se zabývám čistými prostory hlavně v nemocnicích. ...
  • Vliv chladících stěn na podmínky tepelné pohody 

   Author: Brouk Tomáš; Supervisor: Adamovský Daniel; Opponent: Kny Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou velkoplošného stěnového chlazení. Teoretická část je věnována současnému poznání v oblasti stěnového chlazení. Věnuje se výhodnosti použití chladících stěn, jejich návrhu a ...
  • Vliv regulace vytápění na spotřebu energie v budovách 

   Author: Hájek Miloslav; Supervisor: Kabele Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Vliv skladby podlahy na účinnost podlahového teplovodního vytápění 

   Author: Vanický Petr; Supervisor: Adamovský Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)