Now showing items 227-246 of 347

  • Systém chlazení administrativní budovy 

   Author: Drahňovská Kateřina; Supervisor: Urban Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Systémová instalace restauračního zařízení 

   Author: Jenčová Lucie; Supervisor: Garlík Bohumír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Technické sytémy v rodinném domě s téměř nulovou spotřebou energie 

   Author: Filip Novotný; Supervisor: Urban Miroslav; Opponent: Korecký Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem technických systémů domu s téměř nulovou spotřebou energie. Teoretická část práce definuje pojem "Dům s téměř nulovou spotřebou energie", stručně popisuje jeho význam a stanovuje jeho ...
  • Technické zařízení hydroponického skleníku 

   Author: Hanuš Jakub; Supervisor: Kabrhel Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-24)
  • Technické zasněžování 

   Author: Stránský Jiří; Supervisor: Kabrhel Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Tepelná pohoda v budovách s nízkou spotřebou energie 

   Author: Lozoviuková Jana; Supervisor: Kabele Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-31)
  • Tepelná stabilita budov v letním období 

   Author: Pavlík Petr; Supervisor: Papež Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Teplovzdušné vytápění a vzduchotechnika sportovní haly 

   Author: Francl Lukáš; Supervisor: Papež Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-31)
  • Tlakové ztráty místními odpory vnitřního vodovodu 

   Author: Metzová Vendula; Supervisor: Frolík Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-24)
  • Umístění požárních hlásičů v památkově chráněných objektech 

   Author: Zámoravcová Iveta; Supervisor: Pechová Pavla; Opponent: Pavlík Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-13)
   Diplomová práce se v teoretické části zaměřuje na současný stav poznání v oblasti požárních hlásičů a jejich umístění, technologii detekce požáru zaměřená na nejpoužívanější hlásiče, nové metody využití hlásičů i typy, ...
  • Variantní řešení zdrojů vytápění bytového domu 

   Author: Ryšavý Michal; Supervisor: Kabrhel Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-30)
  • Varianty teplovodního vytápění v bytovém domě v Jablonci nad Nisou 

   Author: Šmrhová Marie; Supervisor: Koubková Ilona
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Velkoplošné vytápěcí systémy 

   Author: Hendrich Martin; Supervisor: Kabele Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Větrání a chlazení toxikologického ústavu 

   Author: Motlová Markéta; Supervisor: Urban Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-31)
  • Větrání a vytápění administrativní budovy 

   Author: Jurinová Zuzana; Supervisor: Jelínek Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-29)
  • Větrání administrativního provozu - porovnání běžného a personalizovaného systému 

   Author: Belov Váchová Marcela; Supervisor: Frolík Stanislav; Opponent: Petlach Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-12)
   Diplomová práce se zabývá návrhem systému větrání do administrativního provozu budovy. Řešení je zpracováno ve dvou variantách. První variantou je běžný systém větrání a druhou variantou je systém s osobním větráním. V ...
  • Větrání bytového domu 

   Author: Křičková Nikola; Supervisor: Kabele Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Větrání bytového domu ve Cvikově 

   Author: Kotasová Tereza; Supervisor: Veverková Zuzana; Opponent: Vávra Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Diplomová práce se zabývá problematikou větrání bytových domů a kvalitou vnitřního prostředí. V konkrétním bytovém domě byl mezi místními obyvateli proveden dotazníkový průzkum týkající se větrání. Ve vybrané modelové ...
  • Větrání inteligentního bytového domu s téměř nulovou spotřebou energie 

   Author: Fára Tomáš; Supervisor: Kabele Karel; Opponent: Miškovský Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   Diplomová práce se zabývá návrhem vzduchotechniky pro bytový dům. Součástí práce je pře-hledně členěná koncepce návrhu vzduchotechnického systému. Průkaz energetického hodno-cení budovy na budovu s téměř nulovou spotřebou ...
  • Větrání komplexu bazénů a sportovních zařízení 

   Author: Kuková Eva; Supervisor: Urban Miroslav; Opponent: Došek Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-12)
   Tato diplomová práce má za úkol zpracovat problematiku větrání bazénů. Práce se skládá ze dvou částí: rešeršní (teoretické) a projektové části. Rešeršní část má za úkol vylíčit problematiku a optimální řešení bazénových ...