Now showing items 227-246 of 390

  • Samočinné SHZ ve skladové hale 

   Author: Michal Železný; Supervisor: Koubková Ilona; Opponent: Mudruňka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-05)
   Tato diplomová práce se zabývá projektem na samočinné stabilní hasicí zařízení ve skladové hale. Tento projekt obsahuje podrobnou technickou zprávu doplněnou hydraulickými výpočty, návrhem rozmístění sprinklerových hlavic, ...
  • SHZ v administrativních budovách 

   Author: Adam Somsedík; Supervisor: Koubková Ilona; Opponent: Mózer Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-05)
   Táto diplomová práca sa zameriava na stabilné hasiace zariadenie v administratívnych budovách s väčšou pozornosťou na sprinklerové a hmlové stabilné hasiace zariadenia. Jedná sa hlavne o ich základné informácie, využitie, ...
  • Smart prague současnost a budoucnost 

   Author: Jakeš Patrik; Supervisor: Garlík Bohumír; Opponent: Peterka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   Tato diplomová práce pojednává o dnes dobře veřejně známém tématu Smart Cities, kterým se snaží pyšnit každé město, které integruje prvky informačních a komunikačních technologií (IKT) do provozu svého města a přibývá jich ...
  • Snižování energetické náročnosti budov 

   Author: Medek Miloslav; Supervisor: Papež Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Snižování energetické náročnosti hypermarketu 

   Author: Vochozková Veronika; Supervisor: Kabele Karel; Opponent: Petlach Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Tato diplomová práce se skládá ze dvou částí - první teoretická část se zabývá problematikou úpravy vnitřního prostředí nákupních center. Jsou zde popsány zásady větrání, filosofie návrhu hypermarketů, definovány mikroklimatické ...
  • Snižování energetické náročnosti mateřské školy 

   Author: Petlachová Jana; Supervisor: Kabele Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Snižování energetické náročnosti panelových domů 

   Author: Dědina Pavel; Supervisor: Kabele Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Snižování energetické náročnosti staveb pomocí vodní smyčky 

   Author: Petlach Jiří; Supervisor: Papež Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Soběstačný dům 

   Author: Fraňková Markéta; Supervisor: Veverková Zuzana; Opponent: Pešek Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Tato diplomová práce se věnuje návrhu technického zařízení v rodinných domech vzhledem k soběstačnému stylu života. První část se zabývá jednotlivými příklady v České republice, které ukazují, jak fungují již postavené ...
  • Solární chlazení 

   Author: Ulma Alexandr; Supervisor: Urban Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Solární systémy s dlouhodobou akumulací tepla 

   Author: Kny Martin; Supervisor: Kabrhel Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Sportovní hala - studie vytápění a projekt 

   Author: Josefusová Michaela; Supervisor: Jelínek Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Správa systémů technických zařízení budov 

   Author: Kouba Vít; Supervisor: Kabrhel Michal; Opponent: Emingr Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-28)
   Diplomová práce se zabývá procesem přípravy počítačového modelu, který bude sloužit jako podklad pro aplikaci určenou ke správě a údržbě technických zařízení budov. Následně autor demonstruje na modelových případech jeho ...
  • Sprinklerové systémy ve výrobních objektech 

   Author: Šlahařová Veronika; Supervisor: Koubková Ilona; Opponent: Pechová Pavla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
   Předmětem této diplomové práce je seznámení se systémy stabilního hasicího zařízení instalovanými ve výrobních objektech. Jsou zde popsána všechna potřebná zařízení, která zajišťují samočinnou a spolehlivou funkci jako ...
  • Stabilní hasicí zařízení s využitím sprinklerových systémů v administrativních budovách 

   Author: Havrdová Tereza; Supervisor: Koubková Ilona; Opponent: Pechová Pavla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-06)
   Zadáním této diplomové práce je projekt stabilního hasicího zařízení, aplikovaný na administrativní budovu ve stupni projektové dokumentace na úrovni stavebního povolení. Byla zde zpracována teoretická část popisující jak ...
  • Stabilní hasicí zařízení s využitím sprinklerových systémů ve skladovacích prostorech 

   Author: Malá Michaela; Supervisor: Koubková Ilona; Opponent: Pechová Pavla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-06)
   Předmětem této diplomové práce je představení stabilního hasicího zařízením se zaměřením na použití sprinklerových systémů ve výrobních objektech respektive v jejich skladovacích prostorech. Celá diplomová práce je rozdělena ...
  • Studie a návrh stabilního hasicího zařízení mlhového na budovu muzea paroplavby v Praze 

   Author: Bukovjan Marek; Supervisor: Koubková Ilona; Opponent: Pechová Pavla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Předmětem této diplomové práce jsou dvě základní části. V první části je zpracován návrh mlhového stabilního hasicího zařízení na budovu muzea paroplavby v Praze dle technické normy ČSN P CEN/TS 14972. Projekt je ve stupni ...
  • Studie přeměny skladu v čisté prostředí optické laboratoře 

   Author: Roškotová Kateřina; Supervisor: Adamovský Daniel; Opponent: Rubina Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-28)
   Diplomová práce zpracovává koncepci přeměny čistého skladu laserového centra na optickou laboratoř s vyšší třídou čistoty. Návrh řešení by měl zajistit splnění požadovaných parametrů třídy čistoty ISO 6 dle ČSN EN ISO ...
  • Studie řešení osvětlení učeben s důrazem na vysoký zrakový komfort 

   Author: Jan Marx; Supervisor: Maierová Lenka; Opponent: Baxant Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Tato práce se zaměřuje na parametry vizuálního komfortu ve školských prostorách. Analyzuje nežádoucí zrakové jevy a poskytuje možná řešení pro jejich eliminaci, či potlačení. Záměrem práce je ukázat důležitost změny principu ...
  • Studie vlastností vzduchotechnického potrubí 

   Author: Lukáš Horváth; Supervisor: Adamovský Daniel; Opponent: Pump Otakar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Náplňou tejto diplomovej práce je porovnanie kľúčových vlastností vzduchotechnických potrubí vo viacerých variantoch. Práca je zložená j troch častí. V prvej časti boli porovnané vlastnosti z materiálovej stránky, technických ...