Now showing items 147-166 of 377

  • Optimalizace systému větrání kanceláře 

   Author: Košatka Michal; Supervisor: Adamovský Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-31)
  • Optimalizace teploty otopné vody pro kondenzační plynové kotle 

   Author: Tangelmayer Pavel; Supervisor: Frolík Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-31)
  • Optimalizace velikosti zásobníku pro přípravu teplé vody 

   Author: Myšková Pavla; Supervisor: Frolík Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Optimalizace vnitřního prostředí bytu pro osoby s poruchou termoregulace 

   Author: Michal Hoffmann; Supervisor: Kabrhel Michal; Opponent: Mlejnek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Práce se se zabývá řešením tepelného komfortu pro osoby s poruchou termoregulace. Cílem práce bylo zjistit optimální podmínky vnitřního prostředí pro tyto osoby a návrh al-goritmu regulující teplotu a vlhkost v bytě.
  • Optimalizace vnitřního prostředí rekonstrukcí školních budov 

   Author: Bžoch Martin; Supervisor: Musil Roman; Opponent: Šámal Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
   Diplomová práce teoreticky rozebírá možnosti implementace technických zařízení pro optimalizaci vnitřního prostředí v rekonstrukcích školních budov. Za pomocí rešerší a multikriteriální analýzy vybírá optimální cestu pro ...
  • Optimalizace vnitřního prostředí tělocvičny 

   Author: Záruba Jan; Supervisor: Adamovský Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-24)
  • Osvětlení expozice v muzeu a galerii 

   Author: Panznerová Zuzana; Supervisor: Garlík Bohumír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Pasivní dům Rokycany 

   Author: Bejček Michal; Supervisor: Koubková Ilona
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-29)
  • Plně elektrifikovaná administrativní budova 

   Author: Urban Marek; Supervisor: Urban Miroslav; Opponent: Chrz Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-12)
   Diplomová práce se zabývá vyhodnocením plně elektrifikované budovy s hybridní fotovoltaickou elektrárnou. Cílem práce je zejména vytvoření alternativních variant systému vytápění a chlazení a následné porovnání s původním ...
  • Porovnání řešení systému vytápění, chlazení a větrání v bytovém domě ve dvou klimatických oblastech 

   Author: David Šnajdr; Supervisor: Kabrhel Michal; Opponent: Vávra Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Diplomová práce se zabývá návrhem vybraných technických zařízení budov pro bytový dům, který je navrhován pro dvě odlišné klimatické oblasti. Jedná se o Českou republiku, která leží v mírném a kontinentálním klimatu a ...
  • Poruchy a reklamace systémů TZB v realizovaných stavbách 

   Author: Kovanda Ondřej; Supervisor: Kabele Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-30)
  • Posousezení šíření účinků požáru větracím potrubím kuchyně 

   Author: Hlaváčková Barbora; Supervisor: Adamovský Daniel; Opponent: Fait Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-13)
   Tato diplomová práce se zabývá riziky šíření účinků požáru větracím potrubím kuchyně. Poukazuje na problematiku usazenin v potrubí a také na výjimku v normě, kdy se při prostupu požárně dělicí konstrukcí u malých průřezů ...
  • Posouzení vlivu akumulační podlahy na tepelnou stabilitu místnosti 

   Author: Dlouhý Josef; Supervisor: Adamovský Daniel; Opponent: Lain Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Cílem této práce je mimo jiné posouzení reálného využití sluneční energie k soběstačnému vytápění bez dodávek dalších externích konvenčních zdrojů. Posouzení je provedeno formou simulace vytvořeného jednouzlového výpočetního ...
  • Posouzení vlivu snižování energetické náročnosti budov na ekologickou zátěž. 

   Author: Stachová Jana; Supervisor: Kabele Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Potřeba vody a její dopad na návrh vodovodu 

   Author: Vodičková Kateřina; Supervisor: Kabele Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Požární větrání 

   Author: Čiháková Zdeňka; Supervisor: Papež Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Požární větrání v hromadných garážích 

   Author: Fíla Pavel; Supervisor: Adamovský Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Problematika větrání bazénů 

   Author: Hažmuka Jakub; Supervisor: Urban Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-24)
  • Problematika větrání školských budov 

   Author: Hovorková Zuzana; Supervisor: Urban Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-24)
  • Projekt chlazení administrativní budovy 

   Author: Zolal Adam; Supervisor: Urban Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-31)