Now showing items 167-186 of 377

  • Projekt chlazení datového centra 

   Author: Páralová Leona; Supervisor: Papež Karel; Opponent: Nechanický Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-07)
   Diplomová práce se zabývá chlazením datového centra. Teoretická část práce se zabývá seznámením se systémy chlazení a jejich použití. Výsledkem výpočtové části je návrh chladícího systému pro datové centrum včetně zdroje ...
  • Projekt chlazení stomatologické kliniky metodou BIM 

   Author: Michal Kuťák; Supervisor: Adamovský Daniel; Opponent: Vávra Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-04)
   Předmětem této diplomové práce je vytvoření projektu systému chlazení stomatologické kliniky metodou BIM. Rozšiřující část je zaměřená na posouzení rozdílu ve výpočtu tepelné zátěže nástrojem Revit, simulačním programem ...
  • Projekt energeticky úsporného osvětlení nebytového objektu 

   Author: Holečková Jana; Supervisor: Garlík Bohumír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Projekt klimatizace polikliniky 

   Author: Šebesta Boris; Supervisor: Adamovský Daniel; Opponent: Borlová Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Diplomová práce řeší návrh klimatizace polikliniky. Cílem této práce je navrhnout koncepčně správné řešení a následně ho zpracovat do podoby prováděcí dokumentace. Diplomová práce je rozdělena do tří hlavních částí, kterými ...
  • Projekt systému vytápění administrativní budovy "EXIM" 

   Author: Fiala Václav; Supervisor: Koubková Ilona; Opponent: Bureš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Tato diplomová práce se jako hlavním tématem zabývá návrhem systému vytápění, v druhé části se zabývá systémem chlazení. Na základě výstupů ze softwaru Protech je vytvořena projektová dokumentace systému vytápění. Textová ...
  • Projekt větrání multifunkční budovy 

   Author: Gut Matouš; Supervisor: Adamovský Daniel; Opponent: Borlová Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-21)
   Diplomová práce obsahuje projekt větrání multifunkční budovy - Centrum pro volný čas ,Na Fialce'. Jedná se o třípodlažní budovu v Říčanech u Prahy. V budově je uvažováno se třemi provozními celky: bazén, kinosál, tělocvična. ...
  • Projekt vnitřního vodovodu v jídelním pavilonu 

   Author: Štěpánka Sadílková; Supervisor: Kabrhel Michal; Opponent: Vyoralová Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-05)
   Diplomová práce se zabývá návrhem vnitřního vodovodu a kanalizace pro novostavbu jídelního pavilonu základní školy Kuncova. Práce obsahuje výpočet dimenzí rozvodu vodovodu a kanalizace, návrh vsakovacího zařízení a podrobnou ...
  • Projekt vytápění nemocnice 

   Author: Hodys Filip; Supervisor: Adamovský Daniel; Opponent: Hlaváček Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Diplomová práce řeší vytápění objektu rehabilitační nemocnice, přípravu teplé vody a ohřev bazénů. Objekt je vytápěn převážně deskovými tělesy a podlahovým vytápěním. Jako hlavní zdroj tepla je navržena kaskáda kondenzačních ...
  • Projekt vzájemné komunikace systémů KNX a TECOMAT FOXTROT 

   Author: Škrabská Sabina; Supervisor: Garlík Bohumír; Opponent: Klaban Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   Diplomová práce se zabývá vzájemnou komunikací inteligentních systémů KNX a Tecomat Foxtrot. Práce se v první části věnuje každému systému zvlášť v souvislosti s jeho principy a aplikacemi. Dále se zaměřuje na porovnání ...
  • Projekt vzduchotechniky bazénu 

   Author: Koudelka Radomír; Supervisor: Musil Roman; Opponent: Louda Luboš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Předkládaná práce má za cíl přiblížit teoretickou část problematiky návrhu vzduchotechniky v bazénovém provozu. Je rozdělena do několika částí: první představuje legislativní požadavky a doporučení, dále také zařízení a ...
  • Projekt vzduchotechniky bytového domu 

   Author: Bendová Lenka; Supervisor: Kabrhel Michal; Opponent: Křišíková Helena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-28)
   Diplomová práce se zabývá vzduchotechnikou bytových domů. Práce se skládá ze dvou částí. První část je složena z projektu vzduchotechniky bytového domu a tu doplňuje druhá textová část popisující regulaci vzduchotechniky ...
  • Projekt vzduchotechniky mateřské školy 

   Author: Babáková Andrea; Supervisor: Kabrhel Michal; Opponent: Vávra Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-12)
   Diplomová práce řeší projekt vzduchotechniky ve školce MŠ Větrov v Jičíně. Budova je postaveno v roce 2004, má dvě podlaží a uprostřed dispozice zastřešené atrium. Teoretická část popisuje současný stav a provoz objektu, ...
  • Projekt vzduchotechniky multifunkčního centra 

   Author: Nečasová Martina; Supervisor: Musil Roman; Opponent: Emingr Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-12)
   Předmětem diplomové práce je projekt větrání multifunkčního centra ve stupni rozšířené dokumentace pro stavební povolení. Podkladem pro vypracování projektu byla architektonická studie pro konverzi stávajícího objektu ...
  • Projekt vzduchotechniky plaveckého stadionu 

   Author: Beneš Ondřej; Supervisor: Kabrhel Michal; Opponent: Vávra Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   Tato práce má za úkol zpracovat projekt vzduchotechniky zadané části plaveckého stadionu. Práce je rozdělena do tří částí. Textová, výpočtová a projektová část. Cílem projektové části je navrhnout vzduchotechniku plaveckého ...
  • Projekt vzduchotechniky vysokoškolských kolejí 

   Author: Michal Kletečka; Supervisor: Koubková Ilona; Opponent: Bureš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-04)
   Ve své diplomové práci zpracovávám projekt vzduchotechniky pro objekt vysokoškolských kolejí Strahov jako BIM modelu v softwaru Revit. Práce se skládá ze tří částí: rešerše, výpočtová část a výkresová část. V rešeršní části ...
  • Projekt vzduchotechniky Vzdělávacího centra 

   Author: Horová Petra; Supervisor: Kabrhel Michal; Opponent: Vávra Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Diplomová práce řeší projekt vzduchotechniky objektu vzdělávacího centra Škoda Auto Na Karmeli v Mladé Boleslavi. Budova je multifunkční s převahou vzdělávací funkce díky Škoda Auto Vysoké škole, která zde sídlí. Tato práce ...
  • Projekt vzduchotechniky wellness centra 

   Author: Gliganičová Lenka; Supervisor: Musil Roman; Opponent: Šámal Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   V rámci diplomové práce je zpracovaný projekt vzduchotechniky objektu wellness centra. Dokumentace je zpracovaná na úrovni projektu pro rozšířené stavební povolení. Projekt se zabývá větráním specifických provozů - bazénové ...
  • Projekt zdravotechniky Kulturního centra 

   Author: Batovec Václav; Supervisor: Kabrhel Michal; Opponent: Hadraba Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Diplomová práce obsahuje projektovou dokumentaci pro provedení stavby, která řeší zdravotechnické systémy v objektu Kulturního centra. První část dokumentace se skládá z výkresů vnitřní kanalizace a její napojení na veřejnou ...
  • Projekt zdravotechniky skupiny rodinných domů 

   Author: Daniela Petrová; Supervisor: Kabrhel Michal; Opponent: Vávra Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-05)
   Předmětem této diplomové práce je vytvoření projektové dokumentace pro provedení stavby, která řeší zdravotechnice systémy areálu rodinných domů v Praze 5. V této části práce se zabývám návrhem vnitřního vodovodu a splaškové ...
  • Projekt zdravotní techniky a zpětné využití dešťové vody v bytovém domě 

   Author: Milkovič Michal; Supervisor: Koubková Ilona
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-31)