Now showing items 1-4 of 4

  • Konzolové schodiště z betonu vyztuženého textilní výztuží - návrh a experimentální ověření 

   Author: Jakub Hájek; Supervisor: Vlach Tomáš; Opponent: Reiterman Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-22)
   U konstrukcí z betonu vyztuženým technickými textiliemi lze dosáhnout minimálních tlouštěk prvků, což vede k atraktivnosti konstrukce. Tato práce se konkrétně zaměřuje na použití betonu vyztuženým technickými textiliemi ...
  • Rámový roh z textilního betonu 

   Author: Jiří Žalský; Supervisor: Vlach Tomáš; Opponent: Reiterman Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-12)
   Cílem této diplomové práce je zjištění únosnosti zalomených konstrukcí vyrobených z kompozitního materiálu textilního betonu (TRC z anglického textile reinforced concrete). Na základě zjištěné únosnosti bude možno posoudit ...
  • Textilní beton se zaměřením na duktilitu 

   Author: Petr Hájek; Supervisor: Vlach Tomáš; Opponent: Reiterman Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-10)
   Vysokohodnotný beton je materiál vhodný pro tvorbu subtilních prvků díky svým vysokým pevnostem, jemnozrnnému kamenivu a dobré zpracovatelnosti. Klasické vyztužení betonářskou ocelí je pro takový beton poněkud zastaralé, ...
  • Výroba desek z předepnutého textilního betonu 

   Author: Tomáš Blažek; Supervisor: Vlach Tomáš; Opponent: Reiterman Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-12)
   Tato diplomová práce pojednává o potenciálu předepnutého textilního betonu. Princip předpětí, který je dnes běžně používanou součástí výstavby, je kombinován s rozvíjející se technologií textilního betonu, tj. betonu ...