Now showing items 178-197 of 325

   Subject
   pasivní dům,nucené větrání,konstrukční systém,skladba,spotřeba primární energie,poteciál globálního oteplování,potenciál okyselování prostředí [1]
   passive house,forced ventilation,construction system,composition,primary energy consumption,global warming potential,acidification potential of the environment [1]
   plochá střecha, střešní plášť, dřevěný vazník, pultový vazník, betonová tvárnice, vložkový strop [1]
   polyfuctional building,building documentation,building physics [1]
   Polyfunkční budova,Administrativní budova,Konstrukce pozemních staveb,Železobeton [1]
   Polyfunkční dům, stavební povolení, detaily [1]
   Polyfunkční dům,projekt pro stavební povolení,detaily,tepelně technické řešení [1]
   polyfunkční dům,projektová dokumentace,stavební fyzika [1]
   potřeba tepla na vytápění, nevytápěný prostor, schodišťový prostor, tepelná technika [1]
   požár, požárně bezpečnostní řešení, protipožární zásah, protipožární zařízení, požární úsek, požární odolnost, evakuace, únikové cesty, objekt, stavba, bytový dům [1]
   požár,požárně bezpečnostní řešení,protipožární zásah,požárně bezpečnostní zařízení,požární úsek,požární odolnost,evakuace,únikové cesty,objekt,stavba [1]
   požárně bezpečnostní řešení, administrativní budova, dřevostavba, požární výška, rychlost odhořívání [1]
   požárně bezpečnostní řešení, bytový dům, garáž s hromadným zakladačovým systémem, elektrická požární signalizace, požární odolnost [1]
   požárně bezpečnostní řešení, bytový dům, kavárna, požární riziko, hromadné garáže [1]
   Požárně bezpečnostní řešení, bytový dům, komerční prostory, hromadná garáž, stavební revize [1]
   Požárně bezpečnostní řešení, bytový dům, podzemní hromadná garáž, větrání hromadných garáží [1]
   požárně bezpečnostní řešení, bytový dům, požární ucpávka, šachta, šíření požáru, prostup instalací, požárně dělící konstrukce, komínový efekt, toxicita zplodin hoření [1]
   Požárně bezpečnostní řešení, bytový dům, požární úsek, elektrická požární signalizace, přetlakové větrání, požární zatížení [1]
   Požárně bezpečnostní řešení, bytový dům, stupeň požární bezpečnosti [1]
   Požárně bezpečnostní řešení, hotel, požární úsek, požární odolnost, únikové cesty, odstupové vzdálenosti, zařízení pro protipožární zásah, architektonicko-stavební revize [1]