• Analýza omítek a zdiva objektů biskupské residence, Dómský pahorek, Litoměřice. 

   Autor: Marušiak Šimon; Vedoucí práce: Pokorný Jaroslav; Oponent práce: Balík Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Dómský pahorek v Litoměřicích je tvořen souborem historicky cenných objektů. Část objektu je v současnosti ve špatném stavebně technickém stavu a vyžaduje provedení sanačních prací. První část bakalářské práce pojednává o ...
  • Beton s přírodními plnivy 

   Autor: Vrzáň Jakub; Vedoucí práce: Jerman Miloš; Oponent práce: Hlaváček Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Tématem této bakalářské práce jsou betony s přírodními plnivy a jejich využití ve stavebním průmyslu. V době, kdy naše planeta čelí problémům s populačním růstem a zvyšující se produkcí skleníkových plynů, mohou být tyto ...
  • Dialatace stavebních materiálů při vysokých teplotách. 

   Autor: Scheinherrová Lenka; Vedoucí práce: Vejmelková Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Dopad změnových řízení na celkové náklady stavby 

   Autor: Skřivánková Lenka; Vedoucí práce: Hromada Eduard; Oponent práce: Matějka Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-14)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou změnových řízení během výstavby. Cílem bakalářské práce bylo navrhnout opatření, aby se změnovým řízením předcházelo. V teoretické části byly vysvětleny základní pojmy, které se ...
  • Experimental determination of component ratio for new hemp-lime based blocks 

   Autor: Rozumek Jakub; Vedoucí práce: Jerman Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-27)
  • Interakce anorganických solí s porézními stavebními materiály 

   Autor: Miksa Martin; Vedoucí práce: Pavlík Zbyšek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Interakce porézních stavebních materiálů s vlhkostí 

   Autor: Tenzer Jakub; Vedoucí práce: Pavlík Zbyšek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-19)
  • Modelování tuhnutí vody a tání ledu ve stavebních materiálech 

   Autor: Kuruc Marek; Vedoucí práce: Maděra Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Mrazuvzdornost autoklávovaného pórobetonu 

   Autor: Ryšavý Václav; Vedoucí práce: Jerman Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Návrh a vývoj kompozitu na bázi cementu modifikovaného popílkem z biomasy. 

   Autor: Mihálová Lucie; Vedoucí práce: Pavlíková Milena; Oponent práce: Jankovský Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato práce se zabývá charakterizací kompozitů na bázi cementu, který byl modifikovaný popílkem z biomasy. Byly připraveny maltové směsi s částečnou objemovou náhradou cementového pojiva popílkem ze slámy v hodnotách 5, 10, ...
  • Penetrační nátěry pro zlepšení funkčních vlastností betonových podlah. 

   Autor: Kopecký Josef; Vedoucí práce: Svoboda Luboš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Sledování vlivu vlhkosti na pružné charakteristiky sádrových kompozitů. 

   Autor: Ganzerová Kristína; Vedoucí práce: Bažantová Zdenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Specifika přípravné fáze různých konstrukčních typů rodinného domu 

   Autor: Mikolášová Tereza; Vedoucí práce: Prostějovská Zita
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-27)
  • Stanovení součinitele vlhkostní roztažnosti pórobetonu. 

   Autor: Nováček Jakub; Vedoucí práce: Jerman Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Studie proveditelnosti developerského projektu 

   Autor: Jeníš Vojtěch; Vedoucí práce: Prostějovská Zita; Oponent práce: Kalčev Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-14)
   Bakalářská práce se zabývá studií proveditelnosti developerského projektu bytového domu. V práci jsou popsány analýzy okolních vlivů na prodej bytových jednotek, příjmy a výdaje projektu a citlivostní analýza vybraných ...
  • Tepelně izolační materiály a jejich využití ve stavebních konstrukcích 

   Autor: Schůtová Petra; Vedoucí práce: Jerman Miloš; Oponent práce: Fanta Dalibor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tématem této bakalářské práce jsou "Tepelně izolační materiály a jejich využití v konstrukcích." Hlavním cílem bylo vyhodnocení vlastností a chování čtyř různých tepelných izolací. Za tímto účelem byla v první části práce ...
  • Vlastnosti cementových kompozitů s obsahem pucolánových příměsí. 

   Autor: Jakubáčová Veronika; Vedoucí práce: Vejmelková Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Vlastnosti cementových kompozitů se zvýšenou elektrickou vodivostí 

   Autor: Walda Milan; Vedoucí práce: Fiala Lukáš; Oponent práce: Litoš Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Bakalářská práce se zabývá účinností uhlíkových vláken jako funkčního plniva v běžném cementovém kompozitu pro zvýšení elektrické vodivosti. Práce je členěna do dvou na sebe navazujících částí - teoretické a experimentální. ...
  • Vlastnosti samozhutnitelného betonu s obsahem polystyrenu. 

   Autor: Krojidlová Anna; Vedoucí práce: Vejmelková Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Vliv klimatických podmínek na vlastnosti omítek 

   Autor: Soukup Zdeněk; Vedoucí práce: Vejmelková Eva; Oponent práce: Holčapek Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Cílem práce bylo zhodnotit vliv klimatických podmínek na různé typy komerčně vyráběných omítek. Bylo testováno 7 typů běžně dostupných omítek, které byly po několik let vystaveny působení vlhkosti, mrazu, povětrnostním ...