Now showing items 17-29 of 29

  • Tepelně izolační materiály a jejich využití ve stavebních konstrukcích 

   Author: Schůtová Petra; Supervisor: Jerman Miloš; Opponent: Fanta Dalibor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tématem této bakalářské práce jsou "Tepelně izolační materiály a jejich využití v konstrukcích." Hlavním cílem bylo vyhodnocení vlastností a chování čtyř různých tepelných izolací. Za tímto účelem byla v první části práce ...
  • Vlastnosti cementových kompozitů s obsahem pucolánových příměsí. 

   Author: Jakubáčová Veronika; Supervisor: Vejmelková Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Vlastnosti cementových kompozitů se zvýšenou elektrickou vodivostí 

   Author: Walda Milan; Supervisor: Fiala Lukáš; Opponent: Litoš Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Bakalářská práce se zabývá účinností uhlíkových vláken jako funkčního plniva v běžném cementovém kompozitu pro zvýšení elektrické vodivosti. Práce je členěna do dvou na sebe navazujících částí - teoretické a experimentální. ...
  • Vlastnosti lehčených malt modifikovaných CNT s příměsí na bázi PCM 

   Author: Michaela Kuklová; Supervisor: Pavlík Zbyšek; Opponent: Reiterman Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
   Tato práce se zaměřuje na vývoj, přípravu a zkoušení nových typů malt se zlepšenými tepelně-technickými vlastnostmi. Úvodní část práce se zabývá obecnými charakteristikami maltovin, jejich složením, výrobou a možností ...
  • Vlastnosti omítkových směsí se zvýšenou vlhkostně akumulační schopností 

   Author: Akbota Begaly; Supervisor: Fořt Jan; Opponent: Litoš Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-23)
   Vlhkost ve stavebních konstrukcích představuje problém, který ovlivňuje významným způsobem nejen živostnost staveb, ale má také negativní vliv na izolační schopnosti použitých materiálů a v neposlední řadě nepříznivě působí ...
  • Vlastnosti samozhutnitelného betonu s obsahem polystyrenu. 

   Author: Krojidlová Anna; Supervisor: Vejmelková Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Vliv klimatických podmínek na vlastnosti omítek 

   Author: Soukup Zdeněk; Supervisor: Vejmelková Eva; Opponent: Holčapek Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Cílem práce bylo zhodnotit vliv klimatických podmínek na různé typy komerčně vyráběných omítek. Bylo testováno 7 typů běžně dostupných omítek, které byly po několik let vystaveny působení vlhkosti, mrazu, povětrnostním ...
  • Vliv vlhkosti na růst plísní na povrchu stavebních materiálů 

   Author: Jan Schovanec; Supervisor: Böhm Martin; Opponent: Srba Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-23)
   Bakalářská práce je zaměřena na růst plísní na površích stavebních materiálů, vyskytujících se v interiéru budov. Růst plísní byl zkoumán za hraničních podmínek, které se mohou v budovách vyskytovat. Mezi dílčí cíle patří ...
  • Využití odpadních plastů v tepelně izolačních kompozitech. 

   Author: Pivák Adam; Supervisor: Záleská Martina; Opponent: Jankovský Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Tato práce je zaměřena na využití odpadních plastů. Produkce plastů každým rokem narůstá a s ní také množství plastového odpadu. Některé odpadní plasty se recyklují pouze v malé míře. Takovým plastem je také expandovaný ...
  • Využití UV/VIS spektrofotometrie pro stanovení koncentrace solí vyluhovatelných ze stavebních materiálů. 

   Author: Alexandra Merglová; Supervisor: Záleská Martina; Opponent: Nábělková Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
   Tato bakalářská práce pojednává o využití UV/VIS spektrofotometrie ke stanovení koncentrace solí v omítkách. Spektrofotometrie je analytická metoda hojně využívaná v mnoha odvětvích. Teoretická část se zaměřuje na její ...
  • Základní fyzikální, vlhkostní a tepelné vlastnosti cihelného střepu 

   Author: Čáchová Monika; Supervisor: Vejmelková Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Základní fyzikální, vlhkostní a tepelné vlastnosti pórobetonu 

   Author: Koňáková Dana; Supervisor: Vejmelková Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Zlepšování mechanických vlastností směsí na bázi sádry pomocí metakaolinu. 

   Author: Doleželová Magdaléna; Supervisor: Vimmrová Alena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-27)