Zobrazují se záznamy 1-18 z 18

   Klíčové slovo
   Beton,konopný beton,řepková sláma,konopné pazdeří,mechanické vlastnosti betonu,tepelná vodivost,stavební materiál,udržitelnost,obnovitelné zdroje [1]
   Biomass ash, admixtures, mechanical properties, basic physical parameters, chemical composition [1]
   cement-based composite, carbon fibers, conductive fillers, electrical conductivity, heat capacity, smart constructions [1]
   cementový kompozit, uhlíková vlákna, vodivá plniva, elektrická vodivost, tepelná kapacita, chytré konstrukce [1]
   Concrete,Hempcrete,Rape-straw,Hemp shiv,mechanical performance,thermal conductivity,building material,sustainability,renewable sources [1]
   Construction projects, contractor, sponsor, offer price, billing, award procedure, claim management, extra work, less work. [1]
   Dómské pahorek, Litoměřice, analýza vlhkosti, koncentrace solí [1]
   Dómský pahorek, Litoměřice, moisture content analysis, salts concentration [1]
   feasibility study, development project, investment intentiton, developer, financial analysis, bank credit, efficiency evaluation, sensitivity analysis [1]
   hořečnatá maltovina,odpadní plast,tepelná izolace,expandovaný polypropylen [1]
   magnesium oxychloride cement,plastic waste,thermal insulation,expanded polypropylene [1]
   natural thermal insulation, energy balance, environmental, thermal properties, moisture parameters [1]
   omítky, přísady, příměsi, degradace, základní fyzikální vlastnosti, mechanické vlastnosti, vlhkostní vlastnosti [1]
   plaster, additives, impurities, degradation, basic physical properties, mechanical properties, humidity properties [1]
   popel z biomasy, příměs, mechanické vlastnosti, základní fyzikální parametry, chemické složení [1]
   přírodní tepelné izolace, energetická bilance, životní prostředí, tepelné vlastnosti, vlhkostní parametry [1]
   studie proveditelnosti, developerský projekt, investiční záměr, developer, finanční analýza, bankovní úvěr, vyhodnocení efektivnosti, citlivostní analýza [1]
   Výstavbový projekt, dodavatel, zadavatel, nabídková cena, fakturace, zadávací řízení, claim management, vícepráce, méněpráce. [1]