Now showing items 1-1 of 1

  • Použití 4D plánování při realizaci staveb 

   Author: Ondřej Lamka; Supervisor: Kovářík Michal; Opponent: Černohorský Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-12)
   Diplomová práce se ve své úvodní teoretické části zabývá rešerší současných řešení pro časové plánování při realizaci staveb s důrazem na využití BIM pro 4D plánování. V navazující praktické části se práce věnuje vytvoření ...