Now showing items 1-5 of 5

  • Facility management - optimalizace provozování systémů TZB 

   Author: Emingr Lukáš; Supervisor: Kabele Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
   Předmětem práce je optimalizace provozu technických zařízení budov. Na pojem optimalizace je možné nahlížet z mnoha různých úhlů pohledu a optimalizovat je možné z mnoha různých hledisek. V této práci je pojem optimalizace ...
  • Model pro hodnocení proveditelnosti úspor energie v budovách 

   Author: Povýšil Ondřej; Supervisor: Vytlačil Dalibor; Opponent: Kabele Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-12-15)
   Disertační práce na téma "Model pro hodnocení proveditelnosti úspor energie v budovách" je soustředěna na problematiku využitelnosti rozhodovacího modelu založeného na dynamickém modelování proveditelnosti úspor energie ...
  • Multi-criteria assessment of buildings in context of sustainable building 

   Author: Lupíšek Antonín; Supervisor: Hájek Petr; Opponent: Kabele Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-05-21)
   The vision of the thesis is that sustainable building becomes business as usual, integral part of the design process of architects and designers as well as the construction and operation of buildings. Mission of the work ...
  • Náklady životního cyklu staveb - náklady na provoz 

   Author: Ubralová Eliška; Supervisor: Tománková Jaroslava; Opponent: Kabele Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
   Práce se věnuje nákladům životního cyklu staveb, se zaměřením na provozní náklady u rodinných a bytových domů. Cílem práce bylo definovat jednotlivé náklady životního cyklu, především provozní náklady, vytvořit metodiku ...
  • Project management for energy efficient houses in Mongolian climatic conditions 

   Author: Banzragch Turbold; Supervisor: Krejčí Luboš; Opponent: Kabele Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-22)
   The subject of this dissertation work is detailed analyses and studies for the fundamental concepts of Project Management of energy efficient houses in Mongolia. A work consists of twelve main parts which are future divided ...