Recently added

Now showing items 21-40 of 54

  • Analýza současného stavu systému varování obyvatelstva a návrh na jeho modernizaci 

   Author: Mohrmann Pavel; Supervisor: Mildorf René; Opponent: Halaška Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Tato diplomov{ pr{ce se zaobír{ systémem varov{ní v České republice, jeho analýzou a n{vrhy na možnou modernizaci tohoto systému. Ke zpracov{ní této diplomové pr{ce byly použity všeobecně zn{mé vědecké metody, kterými jsou ...
  • Využití shlukové analýzy k nalezení center terorismu 

   Author: Šuláková Miroslava; Supervisor: Pecherková Pavla; Opponent: Navrátil Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
   V diplomové práci je řešena problematika určení center terorismu ve světě. Tato centra se vyznačují tím, že jsou cílem teroristických skupin (organizací). Cílem práce není pouze vytipování významných center, ale také jejich ...
  • Varování obyvatel pomocí lokalizovaných textových zpráv 

   Author: Závodská Jana; Supervisor: Mildorf René; Opponent: Navrátil Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
   Diplomová práce s názvem Varování obyvatelstva pomocí lokalizovaných textových zpráv se zabývá zlepšením soudobých nástrojů varování a může sloužit k lepší podpoře Integrovaného záchranného systému. Práce je rozdělena na ...
  • Oprávnění a povinnosti příslušníků Policie České republiky 

   Author: Lehovec Petr; Supervisor: Tejmar Matěj; Opponent: Zámek David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-19)
   Diplomová práce na téma ?Oprávnění a povinnosti příslušníků Policie České republiky? popisuje a analyzuje povinnosti a oprávnění policistů, která jsou stanovena v zákoně o Policii České republiky. Práce zároveň poukazuje ...
  • Systém psychosociální intervence poskytované Hasičským záchranným sborem, Policí ČR a Zdravotnickou záchrannou službou. 

   Author: Minaříková Martina; Supervisor: Ralbovská Dana Rebeka; Opponent: Adamová Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
   Obsahem diplomové práce je přinést ucelený náhled na problematiku systému psychosociální intervence poskytované u Hasičského záchranného sboru České republiky, Policie České republiky a Zdravotnické záchranné služby. V ...
  • Efektivita humanitární pomoci České republiky do zahraničí, komparace metod, zkušeností a přístupů 

   Author: Hanzlíková Eva; Supervisor: Halaška Jiří; Opponent: Zůna Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Tato diplomová práce se zabývá humanitární pomocí České republiky do zahraničí. V první části je teoreticky popsán systém jejího poskytování, zejména činnost zainteresovaných subjektů a zakotvení problematiky v právním ...
  • Traumatologický plán jako součást krizové připravenosti poskytovatele zdravotnické záchranné služby 

   Author: Šín Robin; Supervisor: Hejkal Luděk; Opponent: Bříza Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-12)
   Cílem této práce je představit správnou praxi a formu traumatologické plánování poskytovatele zdravotnické záchranné služby ve smyslu přípravy a řešení mimořádných událostí s hromadným postižením osob. Představena je ...
  • Analýza struktury současného vzdělávání krizového manažera z hlediska potřeb praxe 

   Author: Zvolánková Petra; Supervisor: Halaška Jiří; Opponent: Požár Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Tato diplomová práce se zabývá analýzou osobnosti, dovedností a vzděláváním krizového manažera
  • Činnost a složení krizových štábů a epidemiologických komisí na všech úrovních v České republice v případě vážné pandemie 

   Author: Bernardová Lucie; Supervisor: Holec Tomáš; Opponent: Rybka Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-12)
   Má diplomová práce řeší činnost a složení krizových štábů a epidemiologických komisí na všech úrovních v České republice v případě vážné pandemie. Cíli této práce jsou, objasnění fungování krizových štábů a epidemiologických ...
  • Trestní odpovědnost právnických osob ve vztahu k ochraně obyvatelstva a s tím související hospodářské trestné činnosti 

   Author: Holasová Jana; Supervisor: Kejzlar Pavel; Opponent: Rosinová Marika
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-17)
   Diplomová práce na téma Trestní odpovědnost právnických osob ve vztahu k ochraně obyvatelstva a s tím související hospodářské trestné činnosti se zabývá problematikou protiprávního jednání právnických osob. Cílem práce je ...
  • Studie možných scénářů chemického teroristického útoku v objektu divadla 

   Author: Jelínková Lucie; Supervisor: Pitschmann Vladimír; Opponent: Florus Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-18)
   Diplomová práce na téma Studie možných scénářů chemického teroristického útoku v objektu divadla se zabývá problematikou hrozby teroristického činu se zneužitím chemické látky v uzavřeném prostoru s vysokou koncentrací osob.
  • Uvolňování radonu do životního prostředí po ukončení provozu uranového dolu Rožná a jeho vliv na okolní obyvatelstvo. 

   Author: Bajerová Soňa; Supervisor: Kubátová Hana; Opponent: Rosina Jozef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-18)
   Diplomová práce se zabývá problematikou radonu a jeho dceřiných produktů v okolí uranového dolu Rožná I.
  • Úloha geografických informačních systémů při přípravě a plánování na krizové situace 

   Author: Vašková Michaela; Supervisor: Mildorf René; Opponent: Seidl Miloslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-18)
   Úkolem diplomové práce s názvem ?Úloha geografických informačních systémů při přípravě řešení krizových situací? je splnění následujících tří hlavních cílů. Za účelem zorientování se v problematice bude provedena analýza ...
  • Analýza připravenosti příslušníků Policie České republiky v oblasti služební přípravy 

   Author: Lásko Filip; Supervisor: Ralbovská Dana Rebeka; Opponent: Agh Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Obsahem diplomové práce je problematika služební přípravy. Práce je zaměřena na zmapování legislativy udávající služební přípravu a zhodnocení její úrovně.
  • Analýza možnosti posílení ropné bezpečnosti ČR 

   Author: Kohoutek Jan; Supervisor: Zelinka Jan; Opponent: Sedlák Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-05)
  • Možnosti zefektivnění činnosti příslušníků Policie České republiky v oblasti první pomoci 

   Author: Václavíková Beáta; Supervisor: Agh Karel; Opponent: Vidunová Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-05)
  • Analýza vhodných prostorů a možnosti jejich úpravy pro improvizované ukrytí obyvatelstva 

   Author: Buffa Petr; Supervisor: Kratochvílová Danuše; Opponent: Halaška Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-05)
  • Možnosti a efektivita záchranných činností složek integrovaného záchranného systému na vodě, se zaměřením na řeku Vltavu 

   Author: Kubík Vojtěch; Supervisor: Agh Karel; Opponent: Šafr Gustav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-05)
  • Připravenost obyvatel bytových jednotek v ČR na požární riziko 

   Author: Kos Vojtěch; Supervisor: Svoboda Miloš; Opponent: Šafr Gustav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Modelování dopadů chemických havárií 

   Author: Klega Martin; Supervisor: Hon Zdeněk; Opponent: Hromada Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)