• Posouzení změn na vybraném ostrově v Karibském moři po hurikánu v roce 2017 z dat dálkového průzkumu Země 

   Autor: Maybrodskyy Oleksiy; Vedoucí práce: Halounová Lena; Oponent práce: Holubec Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Diplomová práce je zaměřena na zpracování pokrytí území ostrova Svatý Martin před hurikánem Irma a po něm. Určování jednotlivých změn ve vegetaci, zástavbě, vodstvu atd. Posouzení kvality a dostupnost použitých nekomerčních ...
  • Prezentace kartografických výstupů ze zpracovaných archivních materiálů pro vybrané zámecké objekty v Jihomoravském kraji 

   Autor: Šípková Michaela; Vedoucí práce: Cajthaml Jiří; Oponent práce: Janata Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Diplomová práce se zabývá zámeckými objekty Kunštát a Lysice v Jihomoravském kraji. Cílem práce je prezentace kartografických výstupů. Pro zpracování byl proveden archivní průzkum s požadavkem shromáždit mapové, plánové, ...
  • Problematika dynamického rozsahu snímků v kontextu blízké fotogrammetrie 

   Autor: Haupt Lukáš; Vedoucí práce: Hodač Jindřich; Oponent práce: Hanzl Vlastimil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Cílem této práce bylo nalézt nejvhodnější metodu navýšení dynamického rozsahu digitálního snímku pro fotogrammetrické zpracování metodou optické korelace. Součástí práce je stručný popis techniky, která byla použita pro ...
  • Projekt, realizace a zhodnocení přesnosti kalibrační základny laserového skenování 

   Autor: Kuta Milan; Vedoucí práce: Vyskočil Zdeněk; Oponent práce: Šedina Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-20)
   Tato práce se zabývá návrhem a realizací kalibrační základny pro pozemní laserové skenery. Navrhuje rozmístění odrazných štítků pro určení prostorové přesnosti a přesnosti určení délky laserovým skenerem. Zaměření kalibrační ...
  • Předzpracování a analýza dat pro vyrovnání v systému GNU Gama 

   Autor: Hladík Dominik; Vedoucí práce: Čepek Aleš; Oponent práce: Štroner Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
   Tato diplomová práce se zabývá rozšířením grafického uživatelského rozhraní projektu GNU Gama. Pro tento projekt byly vytvořeny tři pluginy, které se zabývají analýzou délek a trojúhelníkových uzávěrů před vyrovnáním ...
  • Příprava podkladů pro vyhotovení geometrických plánů 

   Autor: Zajícová Jana; Vedoucí práce: Benda Karel; Oponent práce: Zimmermann Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   V této práci jde o získání podkladů pro vyhotovení geometrického plánu. Podklady se mohou získat několika způsoby. V této práci budou popsány dva způsoby získání dat. Prvním způsobem je prostřednictvím webové služby pro ...
  • Rekonstrukční mapa šlechtických panství v Čechách a na Moravě 

   Autor: Antlová Jana; Vedoucí práce: Cajthaml Jiří; Oponent práce: Pacina Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-02-16)
   Diplomová práce je zaměřena na prostorovou rekonstrukci šlechtických panství na území Čech, Moravy a Slezska. K tomu používá techniky a prostředků geografických informačních systémů - GIS. K vyhotovení je zapotřebí jako ...
  • Rozbor možností řešení řízení rizikových stavů v České republice s užitím GIS 

   Autor: Gardoňová Alžbeta; Vedoucí práce: Halounová Lena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Rozšíření nástroje pro práci s katastrálními daty v programu QGIS 

   Autor: Bambula Štěpán; Vedoucí práce: Landa Martin; Oponent práce: Müller Arnošt
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Diplomová práce rozšiřuje stávající projekt laboratoře OSGeoREL ČVUT v Praze, který je zaměřen na práci s katastrálními daty poskytovanými ve výměnném formátu VFK v prostředí open source nástroje QGIS. Práce tento projekt, ...
  • Rozšíření platformy Gisquick o podporu časoprostorových dat 

   Autor: Těthal David; Vedoucí práce: Landa Martin; Oponent práce: Netek Rostislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Cílem této diplomové práce je návrh a vytvoření nástroje rozšiřujícího mapovou publikační platformu Gisquick o podporu práce s časoprostorovými daty. Nástroj nabídne uživateli přehledné uživatelské rozhraní, které umožní ...
  • Soubor tématických map města Benešov a jeho okolí 

   Autor: Plavcová Tereza; Vedoucí práce: Cajthaml Jiří; Oponent práce: Janata Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Diplomová práce se zabývá zpracováním souboru tematických map města Benešov a jeho okolí. Textová část této práce obsahuje krátký popis mapovaného území a stručnou historii města Benešov. Přehledně popisuje tematickou ...
  • Stahovací služba Atom 

   Autor: Rokusek Jaromír; Vedoucí práce: Souček Petr; Oponent práce: Doubrava Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-23)
   INSPIRE je iniciativa Evropské komise, jejímž cílem je jednotná infrastruktura pro prostorová data. V rámci iniciativy INSPIRE jsou definovány tzv. stahovací služby. Stahovací službou se myslí technologie umožňující stažení ...
  • Struktura městské zástavby v Praze: automatická klasifikace v GIS 

   Autor: Cimburová Žofie; Vedoucí práce: Cajthaml Jiří; Oponent práce: Burian Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Diplomová práce se zabývá návrhem metodiky pro automatickou klasifikaci městské zástavby v GIS. Klasifikace vychází z morfologických atributů budov a bloků a jsou pro ni použity metody strojového učení - analýza hlavních ...
  • Technologická a obsahová stránka elektronických atlasů s historickou tematikou - rešerše stavu a možností 

   Autor: Bejvančická Kateřina; Vedoucí práce: Cajthaml Jiří; Oponent práce: Krejčí Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-22)
   Tato diplomová práce se zabývá rešerší historických webových atlasů, jejich popisem a hodnocením. Celkem bylo vybráno deset webových atlasů s historickou tematikou. Práce je rozdělena do pěti částí. V první části je stručně ...
  • Testování kvality a přesnosti skenovací totální stanice Trimble SX10 

   Autor: Srp Miloslav; Vedoucí práce: Vyskočil Zdeněk; Oponent práce: Braun Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Tato diplomová práce se zabývá testováním skenovací totální stanice Trimble SX10. V první části práce jsou uvedeny základní informace o testovaném přístroji. Dále byla provedena série testů, která měla za úkol otestovat ...
  • Testování možností laserového skeneru BLK360 

   Autor: Nesrstová Karolína; Vedoucí práce: Pavelka Karel; Oponent práce: Kociánová Ivana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Předmětem této diplomové práce bylo vypracování rešerše obecně na 3D skenery a následné testování možností laserového skeneru Leica BLK360. Testování bylo zaměřeno na praktické využití přístroje, neboť testovaný přístroj ...
  • Tvorba a využití kartogramů v systému MISYS 

   Autor: Vojtěchovský Tomáš; Vedoucí práce: Soukup Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Tvorba digitálního ortofota z archívních snímků - obec Hostouň (Kladno) 

   Autor: Řáda Tomáš; Vedoucí práce: Hodač Jindřich; Oponent práce: Potůčková Markéta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
   Tato diplomová práce pojednává o tvorbě ortofota z historických leteckých měřických snímků obce Hostouň v okrese Kladno. Práce je zaměřena na popis veškerých činností potřebných k vytvoření ortofota z těchto snímků. Detailně ...
  • Tvorba fotoplánu rozvinutím - možnosti zpracování 

   Autor: Půbal Miloslav; Vedoucí práce: Hodač Jindřich; Oponent práce: Dvořáček Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-17)
   Mezi cíle této diplomové práce patří průzkum současné situace na trhu zabývající se technologií tvorby fotoplánu rozvinutím a získání vhodných nástrojů (softwarů) do následného testování. V rámci seznámení se s danými ...
  • Tvorba mapy zaměřeného skutečného stavu pro Pozemkové úpravy 

   Autor: Jasenovská Olga; Vedoucí práce: Benda Karel; Oponent práce: Votoček Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Hlavní náplní této diplomové práce je tvorba mapy zaměřeného skutečného stavu v terénu pro provádění komplexních pozemkových úprav. Pro tvorbu je nezbytné zvolit vhodný software. Zhodnotit, zda funkce pro tvorbu mapy ...