Zobrazují se záznamy 1-20 z 80

   Klíčové slovo
   air pollution, GIS, air quality measurements, traffic, interpolation, maps, population [1]
   analysis of map sources, municipality Ropice, municipalities map changes, map of stable cadastre, map of land registr, map of real estate registration, vectorization, georeferen-cing, land use, ArcGIS [1]
   analýza mapových podkladů, obec Ropice, mapa proměny obce, mapa stabilního katastru, mapa pozemkového katastru, mapa katastru nemovitostí, mapa evidence nemovitostí, císařské povinné otisky, vektorizace, georeferencování, druh využití území, ArcGIS, [1]
   ArcMap, geofyzikální průzkum, georadar, georeferencování, GPR, GSSI, RADAN, SIR-3000 [1]
   ArcMap, geophysical survey, georadar, georeferencing, GPR, GSSI, RADAN, SIR-3000 [1]
   Bečov nad Teplou, Valeč, ČÚZK, císařské otisky, georeferencování, vektorizace, SketchUP, 3D model [1]
   Bečov nad Teplou, Valeč, State Administration of Land Surveying and Cadastre, Imperial Imprints of the Stable Cadastre, georeferencing, vectorization, SketchUp, 3D model [1]
   Bonitovaná půdně ekologická jednotka, dělení pozemku, geometrický plán, GNSS, katastr nemovitostí, program Kokeš, výpočet výměr, záznam podrobného měření změn. [1]
   Calibration basis, terrestrial laser scanning, laser scanner, automatic calibration [1]
   Chateau Veltrusy,3D,digital model of the terrain,imperial obligatory imprints from stable cadaster,SketchUp,ArcMap [1]
   Chateau, vectorization, map key, map manor, presentation of outputs, Kunštát, Lysice [1]
   compehensive land consolidation, minor positional geodetic control, planimetric survey, adjudication of boundaries, data interchange format land consolidation [1]
   Complex land consolidation, The measure of the actual situation, software PROLAND, software POZEM, Technical standard of planimetry, Exchange format of land consolidation [1]
   Czech historical atlas Academic atlas of Czech history, web map application, OpenLayers, Leaflet, MapBox, Story Maps, ArcGIS, KML, web atlas, web map, conversion of geographic data [1]
   Český historický atlas, Akademický atlas českých dějin, webové mapové aplikace, OpenLayers, Leaflet, MapBox, Story Maps, ArcGIS, KML, webový atlas, webová mapa, konverze geografických dat [1]
   database,historical atlases,JavaScript,Google Docs Tabels,web application [1]
   databáze,historické atlasy,JavaScript,Google Docs Tabulky,webová aplikace [1]
   DGN,DWG,3D PDF,MicroStation V8i,format's conversion,data export,AutoCAD,spatial modeling [1]
   DGN,DWG,3D PDF,MicroStation V8i,konverze formátů,export dat,AutoCAD,prostorové modelování [1]
   Distribuce GNSS dat, kontrola kvality GNSS dat, výzkumné infrastruktury, EPOS, CzechGeo, GOP, software G-Nut/Anubis, RunQC [1]