Zobrazují se záznamy 1-20 z 128

   Klíčové slovo
   air pollution, GIS, air quality measurements, traffic, interpolation, maps, population [1]
   analysis of map sources, municipality Ropice, municipalities map changes, map of stable cadastre, map of land registr, map of real estate registration, vectorization, georeferen-cing, land use, ArcGIS [1]
   analýza mapových podkladů, obec Ropice, mapa proměny obce, mapa stabilního katastru, mapa pozemkového katastru, mapa katastru nemovitostí, mapa evidence nemovitostí, císařské povinné otisky, vektorizace, georeferencování, druh využití území, ArcGIS, [1]
   ArcMap, geofyzikální průzkum, georadar, georeferencování, GPR, GSSI, RADAN, SIR-3000 [1]
   ArcMap, geophysical survey, georadar, georeferencing, GPR, GSSI, RADAN, SIR-3000 [1]
   Atom,Atom Download Service,Download Service,INSPIRE,OpenSearch [1]
   Atom,INSPIRE,OpenSearch,Stahovací služba Atom,Stahovací služba [1]
   Bečov nad Teplou, Valeč, ČÚZK, císařské otisky, georeferencování, vektorizace, SketchUP, 3D model [1]
   Bečov nad Teplou, Valeč, State Administration of Land Surveying and Cadastre, Imperial Imprints of the Stable Cadastre, georeferencing, vectorization, SketchUp, 3D model [1]
   Benešov,tematické mapy,tematická kartografie,ArcGIS,ArcMap [1]
   Benešov,thematic maps,thematic cartography,ArcGIS,ArcMap [1]
   Bonitovaná půdně ekologická jednotka, dělení pozemku, geometrický plán, GNSS, katastr nemovitostí, program Kokeš, výpočet výměr, záznam podrobného měření změn. [1]
   Calibration basis, terrestrial laser scanning, laser scanner, automatic calibration [1]
   Cartographic analysis,Thirty Years' War,copperplate,Merian,ArcGIS [1]
   Chateau Veltrusy,3D,digital model of the terrain,imperial obligatory imprints from stable cadaster,SketchUp,ArcMap [1]
   Chateau, vectorization, map key, map manor, presentation of outputs, Kunštát, Lysice [1]
   compehensive land consolidation, minor positional geodetic control, planimetric survey, adjudication of boundaries, data interchange format land consolidation [1]
   Complex land consolidation, The measure of the actual situation, software PROLAND, software POZEM, Technical standard of planimetry, Exchange format of land consolidation [1]
   computer program,autonomous navigation,water bottom mapping,TCP/IP,RS-232,colored hypsometry creation,Java [1]
   Computer vision,GoPro,Camera calibration,Object detection,Object tracking,Softball,multi-view photogrammetry [1]