Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 71

  • Vývoj aplikace pro autonomní mapování dna vodních ploch 

   Autor: Urik Jaroslav; Vedoucí práce: Lukeš Zdeněk; Oponent práce: Kubricht Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-23)
   Diplomová práce se zabývá vývojem softwaru sloužícímu k autonomní navigaci plavidla mapujícího dno vodního tělesa. Hlavním cílem projektu je automatizace postupu a snížení nároků na schopnosti uživatele ovládajícího plavidlo ...
  • Stahovací služba Atom 

   Autor: Rokusek Jaromír; Vedoucí práce: Souček Petr; Oponent práce: Doubrava Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-23)
   INSPIRE je iniciativa Evropské komise, jejímž cílem je jednotná infrastruktura pro prostorová data. V rámci iniciativy INSPIRE jsou definovány tzv. stahovací služby. Stahovací službou se myslí technologie umožňující stažení ...
  • Analýza rytin bojišť třicetileté války - Litoměřice a Stará Boleslav 

   Autor: Čejchanová Sára; Vedoucí práce: Zimová Růžena; Oponent práce: Soukup Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-22)
   Diplomová práce se zabývá analýzou historických vyobrazení bojišť třicetileté války pocházejících z nakladatelství Matthäuse Mariana ve Frankfurtu nad Mohanem. Studovanými lokalitami, jsou Litoměřice a Stará Boleslav ...
  • Technologická a obsahová stránka elektronických atlasů s historickou tematikou - rešerše stavu a možností 

   Autor: Bejvančická Kateřina; Vedoucí práce: Cajthaml Jiří; Oponent práce: Krejčí Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-22)
   Tato diplomová práce se zabývá rešerší historických webových atlasů, jejich popisem a hodnocením. Celkem bylo vybráno deset webových atlasů s historickou tematikou. Práce je rozdělena do pěti částí. V první části je stručně ...
  • Využití distribuovaných databázových systémů pro správu vektorových dat v GIS 

   Autor: Krejčí Matěj; Vedoucí práce: Landa Martin; Oponent práce: Pytel Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-23)
   Cílem práce je návrh řešení pro zpracovaní vektorových dat velkého objemu z prostředí GRASS GIS a~jeho implementace. V práci jsou popsány principy systému Hadoop a~jeho komponent. Dále text navazuje rešerší nastrojů, které ...
  • Aplikace metody pozemní radarové interferometrie se syntetickou aperturou (GB-SAR) na určování posunů stěn lomů 

   Autor: Zahrada Jaromír; Vedoucí práce: Halounová Lena; Oponent práce: Papčo Juraj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-22)
   Radarová technologie GB-SAR odhaluje nové možnosti měření deformací v oboru geodézie. Tato práce popisuje její základní principy a analyzuje data získaná z břidlicového lomu Štramberk. GB-SAR data jsou zkoumána společně s ...
  • Možnosti použití RPAS v lesnictví 

   Autor: Dyrc Petr; Vedoucí práce: Pavelka Karel; Oponent práce: Řezníček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Dálkově pilotované letecké prostředky (RPAS - Remotely Piloted Aicraft System), často zvané drony, UAV či UAS, jsou v dnešní době jedním z často diskutovaných témat v oblasti vědy a techniky. Díky nim jsme schopni získávat ...
  • Historické atlasy z druhé poloviny 20.století - sběr dat a analýza 

   Autor: Grunerová Martina; Vedoucí práce: Cajthaml Jiří; Oponent práce: Pacina Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Tato diplomová práce se věnuje popisu tvorby databáze historických atlasů, hodnocení kartografických děl a analýze informací obsažených ve vytvořené databázi. V rešerši a teorii se dočtete o hodnocení kartografických děl ...
  • Využití ESRI Story maps pro mapy bitev a válečných tažení 

   Autor: Richtrová Zuzana; Vedoucí práce: Cajthaml Jiří; Oponent práce: Havlíček Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Diplomová práce se zabývá problematikou tvorby webových mapových aplikací, zobrazujících mapy bitev a válečných tažení, pomocí šablon Esri Story Maps. V první části je uveden průzkum současných mapových aplikací s bitevní ...
  • Analýza vybraných evropských školních atlasů 

   Autor: Přibylová Jana; Vedoucí práce: Cajthaml Jiří; Oponent práce: Zimová Růžena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Tato práce se zabývá kvantitativní analýzou vybraných školních zeměpisných atlasů z pěti evropských zemí (Česká republika, Francie, Německo, Rakousko a Slovinsko). Práce obsahuje porovnání atlasů v oblasti matematických, ...
  • Využití ESRI Story maps pro vizualizaci historických map s vývojem území v čase 

   Autor: Blažek Ondřej; Vedoucí práce: Cajthaml Jiří; Oponent práce: Krejčí Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Diplomová práce testuje využití produktu Story maps od společnosti Esri pro vizualizaci historických map s časovou složkou. Testování bylo provedeno na příkladech map z Akademického atlasu českých dějin. Práce se nejprve ...
  • Posouzení změn na vybraném ostrově v Karibském moři po hurikánu v roce 2017 z dat dálkového průzkumu Země 

   Autor: Maybrodskyy Oleksiy; Vedoucí práce: Halounová Lena; Oponent práce: Holubec Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Diplomová práce je zaměřena na zpracování pokrytí území ostrova Svatý Martin před hurikánem Irma a po něm. Určování jednotlivých změn ve vegetaci, zástavbě, vodstvu atd. Posouzení kvality a dostupnost použitých nekomerčních ...
  • 3D model historického údolí Vltavy v oblasti přehradní nádrže Slapy 

   Autor: Slívová Adina; Vedoucí práce: Cajthaml Jiří; Oponent práce: Pacina Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Cílem této diplomové práce je vytvořit model historického údolí Vltavy v oblasti přehradní nádrže Slapy na základě digitalizace výškopisu starých map - Prvního vydání státní mapy odvozené. Součástí práce je i popis způsobů ...
  • Možnosti fotografického sledování trajektorie pohybujícího se předmětu 

   Autor: Joska Martin; Vedoucí práce: Pavelka Karel; Oponent práce: Řezníček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou fotografického sledování pohybujících se objektů. Část práce je věnována stručnému úvodu do počítačového vidění a popisu základních algoritmů pro detekci a sledování objektů. ...
  • Testování možností laserového skeneru BLK360 

   Autor: Nesrstová Karolína; Vedoucí práce: Pavelka Karel; Oponent práce: Kociánová Ivana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Předmětem této diplomové práce bylo vypracování rešerše obecně na 3D skenery a následné testování možností laserového skeneru Leica BLK360. Testování bylo zaměřeno na praktické využití přístroje, neboť testovaný přístroj ...
  • Možnosti kombinace dat ze 3D skenerů a IBMR 

   Autor: Carda Jiří; Vedoucí práce: Pavelka Karel; Oponent práce: Hůlková Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Tématem této diplomové práce bylo využitím technologií IBMR (image-based modeling and rendering), pozemního laserového skenování a jejich kombinace pro vytváření 3D modelů v oblasti dokumentace historických objektů. Práce ...
  • Využití RPAS pro archeologii 

   Autor: Levínský Jakub; Vedoucí práce: Pavelka Karel; Oponent práce: Řezníček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Tématem této diplomové práce bylo využití RPAS (remotely piloted aircraft system) pro výzkum v oblasti archeologie, respektive průzkumu archeologických lokalit. Práce je rozdělena do dvou tematických částí. První část se ...
  • Web aplikace pro státní správu v menších obcích 

   Autor: Vachuška Alexander; Vedoucí práce: Pavelka Karel; Oponent práce: Landa Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Tato diplomová práce se zabývá vytvořením webové aplikace pro správu menších obcí. Součástí této aplikace je vytvoření grafického prostředí a programu, který bude sloužit jednotlivým obcím pro správu míst a kulturních akcí ...
  • Rozšíření platformy Gisquick o podporu časoprostorových dat 

   Autor: Těthal David; Vedoucí práce: Landa Martin; Oponent práce: Netek Rostislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Cílem této diplomové práce je návrh a vytvoření nástroje rozšiřujícího mapovou publikační platformu Gisquick o podporu práce s časoprostorovými daty. Nástroj nabídne uživateli přehledné uživatelské rozhraní, které umožní ...
  • Zpracování a analýza družicových snímků ze syrského Aleppa 

   Autor: Hanák Petr; Vedoucí práce: Pavelka Karel; Oponent práce: Matoušková Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Práce je zaměřena na nalezení vhodné metody pro pozorování změn v zástavbě a její vyhodnocení. Na základě časové řady jsou vyhodnoceny družicové snímky z oblasti historického centra Aleppa. Konkrétně se jedná o snímky z ...