Now showing items 1-20 of 125

  • Možnosti detekce archeologických památek pod vodou 

   Author: Denisa Beliančinová; Supervisor: Pavelka Karel; Opponent: Řezníček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
   Diplomová práca sa vo väčšej miere zaoberá témou dokumentácie objektov pod vodnou hladinou, zväčša využitím sonarového prieskumu. Okrajom sa dokumentácia týka využitia laserového skenovania a fotogrametrie pri dokumentácií ...
  • Klasifikace vybraných tříd pokrytí území z CORINE systému s využitím družicových dat Sentinel-2 

   Author: Lucie Stará; Supervisor: Halounová Lena; Opponent: Krása Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
   Diplomová práce se věnuje klasifikaci problematických tříd zavlažovaná orná půda, pastviny a přírodní travní porosty. Klasifikace byla provedena ve třech evropských lokalitách (Španělsko, Makedonie, Turecko). Kromě optických ...
  • Analýza geodat pro tvorbu informačního modelu budov (BIM) 

   Author: Josef Pudil; Supervisor: Pavelka Karel; Opponent: Řezníček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
   Diplomová práce je zaměřena na vytvoření 3D modelu kostela Všech svatých v obci Heřmánkovice. Pořízena byla data z laserového skeneru statického a mobilního, a dále i fotogrammetrická data z pozemního měření a dronu. Cílem ...
  • Virtuální skansen - prezentace modelů venkovských stavení 

   Author: Eva Frommeltová; Supervisor: Soukup Petr; Opponent: Čábelka Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
   Tato diplomová práce se zabývá vizualizacemi 3D modelů venkovských stavení v prostředí webových stránek a virtuální reality. V rámci práce byl vytvořen digitální model stavení Kundratice č.p. 60 s využitím plánové dokumentace ...
  • Rozdíly výšek v systémech Bpv a EGM96 na základě modelů kvazigeoidu CR2005 a QGZÚ-2013 a dat GNSS-nivelace 

   Author: Zuzana Vaňková; Supervisor: Holešovský Jan; Opponent: Sebera Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
   Tato práce se zabývá výškovými systémy Bpv a EGM96. Vznikla za účelem zjistit rozdíl výšek pro ČR mezi těmito systémy pro potřeby civilního letectví. Výpočet výškového rozdílu je realizován jako rozdíl odlehlosti geoidu a ...
  • Časově proměnný gravitační signál z družicových drah prostorově lokalizovaný pomocí Kalmanovy filtrace 

   Author: Jakub Vynikal; Supervisor: Bezděk Aleš; Opponent: Sebera Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
   Předmětem této diplomové práce je proměnné gravitační pole Země vizualizované na síti trojúhelníků v podobě ekvivalentní výšky vodního sloupce. Data pro výpočet měla simulovat reálné měření družicemi (GRACE, Swarm aj.), ...
  • Určení výškových anomálií kvazigeoidu na profilu Štíty - Jablonné nad Orlicí 

   Author: Zbyněk Formánek; Supervisor: Holešovský Jan; Opponent: Lederer Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
   Diplomová práce testuje modely kvazigeoidu QGZÚ-2013 a CR-2005. Na kontrolním profilu Jablonné nad Orlicí – Štíty byla na deseti bodech provedena GNSS/nivelace za účelem určení výškové anomálie. Ta byla posléze porovnávána ...
  • 3D model skutečné a historické podoby hradu Pajrek 

   Author: Jan Štuiber; Supervisor: Vyskočil Zdeněk; Opponent: Šádek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
   Tato diplomová práce se zabývá tvorbou 3D modelu skutečné a historické podoby hradu Pajrek a jejich vizualizací. Obsahem práce je zaměření hradu pomocí kombinace metod laserového skenování a fotogrammetrie. Naměřená data ...
  • Síťový dataset pohybu osob na území Prahy s využitím dat GTFS 

   Author: Tomáš Lauwereys; Supervisor: Cajthaml Jiří; Opponent: Čtyroký Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
   Diplomová práce se zabývá zpracováním otevřených dat veřejné dopravy, které jsou ve formátu GTFS poskytovaných společností ROPID a pěší sítě od IPR Praha. V rámci práce je provedeno seznámení se s dostupnými daty a je ...
  • Porovnání klasifikace třídy spálenišť v časovém vývoji z dat družic Sentinel-2 s třídami CORINE systému 

   Author: Lucie Děkanová; Supervisor: Halounová Lena; Opponent: Zumr David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
   Tato diplomová práce je zaměřena na metody, které lze využít k detekci a analýze spálenišť pomocí dat družic Sentinel-2. Hlavním cílem této práce je porovnání klasifikovaných spálenišť pomocí řízené klasifikace v pětiletém ...
  • Využití blízké fotogrammetrie v podzemních prostorách spojené s moderními metodami vizualizace 

   Author: Martin Kýhos; Supervisor: Pavelka Karel; Opponent: Řezníček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-22)
   Cílem diplomové práce je za pomoci blízké fotogrammetrie získat prostorová data části podzemního prostoru bývalého uranového dolu v Dolní Rožínce, nyní v podzemním výzkumném pracovišti (PVP) Bukov, a ta vizualizovat v ...
  • Dantovo peklo jako ArcGIS story Map 

   Author: Josef Münzberger; Supervisor: Cajthaml Jiří; Opponent: Seemann Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-22)
   Předložená diplomová práce pojednává o literárním konceptu Dantova Inferna, který zkoumá z hlediska kartografie. Analyzuje data obsažená v textu básně a vyvozuje z nich parametry, geometrii a matematické rovnice struktury ...
  • Využití ArcGIS Dahsboards pro zobrazení dat o pandemii COVID-19 

   Author: Adriana Brezničanová; Supervisor: Cajthaml Jiří; Opponent: Holubec Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-22)
   Diplomová práca sa zaoberá aplikáciou ArcGIS Dashboards. Predmetom je podrobný popis funkcionality aplikácie a jej praktické využitie na dátach o pandémií COVID-19. ArcGIS Dashboards, okrem funkcií zvyčajných pre webové ...
  • Návrh zásuvného modelu QGIS pro stažení a analýzu datové sady LUCAS 

   Author: Jaroslav Zeman; Supervisor: Landa Martin; Opponent: Brůha Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-22)
   Obsah této diplomové práce je možné rozdělit do dvou částí. První část se zabývá harmonizací datové sady LUCAS a její publikací na mapovém serveru. Druhá část popisuje tvorbu Python balíčku pyeumap.lucas a samotného zásuvného ...
  • Rozšíření zásuvného modulu QGIS pro zpracování GTFS o vizualizaci tarifních pásem PID 

   Author: Martin Kouba; Supervisor: Landa Martin; Opponent: Gardoňová Alžběta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-22)
   Tato diplomová práce se zabývá automatizací vytváření tarifních pásem pro dopravní systém Pražské integrované dopravy. Implementace řešení je prováděna jako rozšíření již existujícího zásuvného modulu za pomocí GTFS datasetu. ...
  • Ulice Havelská (Praha 1) - měřická dokumentace podloubí domů č.p. 504-5012 

   Author: Michal Zíma; Supervisor: Hodač Jindřich; Opponent: Chmelíř Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-22)
   Tato diplomová práce se zabývá tvorbou dílčí dokumentace podloubí domů č. p. 504 – 512 v Havelské ulici v Praze 1 pro Národní památkový ústav. Úvodem práce informuje o historii zaměřovaných objektů. Zamýšlí se nad používanými ...
  • Dokumentace historických objektů malými laserovými skenery a vizualizace pomocí VR 

   Author: Martin Hudeček; Supervisor: Pavelka Karel; Opponent: Řezníček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-22)
   Cílem této práce je najít moderní způsob vytváření a uchovávání přesného 3D modelu podzemních objektů. Základní částí práce je vytvoření a zpracování modelu historického podzemního objektu - štoly Johannes a její následná ...
  • Tvorba webové editorské aplikace pro projekt Viskalia 

   Author: Adam Kulhavý; Supervisor: Landa Martin; Opponent: Čepický Jáchym
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-22)
   Tato diplomová práce se zabývá vytvořením webové aplikace pro projekt Viskalia. Webová aplikace je tvořena v Python frameworku Django s připojením k databázovému systému MariaDB. Aplikace je tvořena v administrátorském ...
  • Dům U Sixtů Kamzíková 7 (Praha 1) - měřická dokumentace bývalé černé kuchyně a souvisejících prostor 

   Author: Lucie Hnilicová; Supervisor: Hodač Jindřich; Opponent: Dvořáček Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-22)
   Tato diplomová práce se zabývá fotogrammetrickým zaměřením pozůstatků černé kuchyně a navazujících prostor v Domě u Sixtů v budově dvorního křídla. Komplex budov se nachází v těsné blízkosti Staroměstského náměstí v Praze. ...
  • Časově proměnné gravitační pole Země a korekce dat z mise GRACE 

   Author: Ondřej Šimáček; Supervisor: Holešovský Jan; Opponent: Štěpánek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-04)
   Tato diplomová práce se zabývá proměnným gravitačním polem Země, zpracováním a korekcí dat z mise GRACE a GRACE-FO. V programovacím prostředí Matlab byly vytvořeny algoritmy pro redukci úniku signálu (tzv. „leakage“ efektu). ...