News

Master Theses - 11155

Recently added

Now showing items 1-20 of 106

  • Tvorba nového startovacího mechanismu v prostředí GRASS GIS 

   Author: Linda Kladivová; Supervisor: Landa Martin; Opponent: Blumentrath Stefan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-04)
   Dosavadní startovací mechanismus softwaru GRASS GIS mohl odradit nové uživatele od další práce s tímto softwarem nebo ji alespoň znepříjemnit. Cílem této práce je navázat na programovací část vytvořenou v létě 2020 v rámci ...
  • Časově proměnné gravitační pole Země a korekce dat z mise GRACE 

   Author: Ondřej Šimáček; Supervisor: Holešovský Jan; Opponent: Štěpánek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-04)
   Tato diplomová práce se zabývá proměnným gravitačním polem Země, zpracováním a korekcí dat z mise GRACE a GRACE-FO. V programovacím prostředí Matlab byly vytvořeny algoritmy pro redukci úniku signálu (tzv. „leakage“ efektu). ...
  • Klasifikace zeleně na území Prahy 

   Author: Petr Poskočil; Supervisor: Halounová Lena; Opponent: Čtyroký Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-23)
   Městská zeleň je nesmírně důležitá pro zdravé městské prostředí, a proto je důležité ji monitorovat. Tato práce se snaží přispět ke zpřesnění geografických dat města Prahy návrhem metody detekce jednotlivých korun stromů. ...
  • Revize údajů katastru nemovitostí 

   Author: Kristýna Ledecká; Supervisor: Benda Karel; Opponent: Valenta Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-23)
   Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku revizí údajů katastru nemovitostí. Zpočátku práce je pro snazší pochopení problematiky uvedeno stručné shrnutí pozemkových evidencí, od historických po současné. Aktuální ...
  • Využití RPAS s RTK pro tvorbu podkladů pro silniční obchvat Kardašovy Řečice 

   Author: Martin Hulín; Supervisor: Pavelka Karel; Opponent: Řezníček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-23)
   Diplomová práca bola spracovaná na základe reálnej zákazky, ktorá podnietila otázku využitia RPAS pri vykonávaní geodetických prác spoločnosťou AFRY CZ s.r.o. Predmetom diplomovej práce bola komplexná úloha tvorby podkladov, ...
  • Prezentace 3D modelů a GIS dat v prostředí virtuální reality 

   Author: Vojtěch Cehák; Supervisor: Cajthaml Jiří; Opponent: Havlíček Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-23)
   Virtuální realita je mladá a nepříliš prozkoumaná technologie. Z většiny je využívána pro zábavu a herní průmysl, ale může být přínosná i pro mnohé jiné obory. Tato práce se věnuje nejprve obecnému popisu této technologie, ...
  • Analýza vývoje zástavby obce Kunžak a jejího okolí v rámci panství 

   Author: Marek Fáber; Supervisor: Janata Tomáš; Opponent: Tůmová Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-23)
   Úkolem této práce je provést badatelský výzkum nad mapami a plány Velkostatku Kunžak od poloviny 19. století po současnost. Získané mapové podklady v jednotlivých časových hladinách byly zpracovány a byly z nich vytvořeny ...
  • Testování způsobů klasifikace pokrytí území vybraných evropských oblastí 

   Author: Tomáš Bouček; Supervisor: Halounová Lena; Opponent: Mišurec Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-23)
   Tato diplomová práce je zaměřena na klasifikaci druhů pokrytí povrchu Země (tzv. land cover) pomocí družicových dat. Cílem je získat co nejlepší výsledky pro různé úrovně tematické podrobnosti a vyhodnotit přesnosti, s ...
  • Tvorba informačního modelu objektu kostela sv.Mořice v Anníně (okr.Klatovy) 

   Author: Lukáš Kettner; Supervisor: Hodač Jindřich; Opponent: Veselka Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-23)
   Diplomová práce se zabývá tvorbou informačního modelu historické budovy (HBIM) pro kostel sv. Mořice v Anníně, okres Klatovy, s využitím metodiky BIM (building information model, informační modelování budov). Modelování ...
  • Polygonizace lomených čar ze špagetového modelu 

   Author: Tomáš Klemsa; Supervisor: Landa Martin; Opponent: Růžička Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-23)
   Patřičné mapové podklady jsou základem pro pátrání po pohřešovaných osobách. Velký prostor je rozdělen liniemi na sektory, ve kterých samotné pátrání probíhá. Tato práce se zabývá tvorbou polygonů(sektorů) z množiny linií ...
  • Vypracování historiografických mapových výstupů na téma tramping, druhé bydlení a turismus v oblasti soutoku řek Vltavy, Sázavy a Berounky 

   Author: Richard Boukal; Supervisor: Janata Tomáš; Opponent: Vágner Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-23)
   Cílem práce je vyhotovení mapových výstupů na téma trampských osad a druhého byd-lení v oblasti řek Vltava-Sázava-Berounka. Mezi výstupy je aplikace s možností výběru časového intervalu zobrazení trampských osad (Time ...
  • Využití virtuální reality při dokumentaci a vizualizaci památkových objektů 

   Author: Robin Pflug; Supervisor: Pavelka Karel; Opponent: Řezníček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-23)
   Cílem této práce je ukázat možnosti využití VR pro památkovou péči. Podstatou práce je tvorba a zpracování modelů historických objektů pro následnou vizualizaci ve VR. Data ve formě fotografií byla získána běžně dostupnými ...
  • Detailní dokumentace a analýza stop po opracování povrchů kamenných kvádrů 

   Author: David Němec; Supervisor: Hodač Jindřich; Opponent: Potůčková Markéta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-23)
   Tato diplomová práce se zabývá detailní měřickou dokumentací stop vytvořených na kamenných kvádrech. Jejím prvním cílem je nalezení vhodného softwaru pro tvorbu a následný export řezů skrz mračno bodů získané fotogrammetrickou ...
  • Testování GNSS modulu Ublox 9.generace 

   Author: Jan Šikola; Supervisor: Vyskočil Zdeněk; Opponent: Hodík Štěpán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-23)
   Tato diplomová práce se zabývá testováním nové generace GNSS modulu od společnosti Sparkfun s čipem u-blox ZED-F9P. GNSS modul byl testován společně s anténou u-blox ANN-MB. Tato GNSS aparatura umožňuje příjem a zpracování ...
  • Analýza využití GEOSLAM v praxi 

   Author: Jan Šartner; Supervisor: Pavelka Karel; Opponent: Řezníček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-23)
   Cílem této diplomové práce je testování využitelnosti produktu ZEB-REVO poskytovaného společností GeoSLAM. Práce obsahuje stručný popis metod zaměření stavebního objektu, princip laserového skenování a popis přístroje ZEB ...
  • Kostel Stětí sv. Jana Křtitele Dolní Chabry (Praha) - dílčí měřická dokumentace 

   Author: Radek Novotný; Supervisor: Hodač Jindřich; Opponent: Chmelíř Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-11)
   Tato diplomová práce se zabývá dokumentací kostela Stětí sv. Jana Křtitele v Dolních Chabrech v Praze. Cílem této práce je vytvořit detailní prostorový model interiéru i exteriéru kostela, zhotovit fotoplány a ortofota ...
  • Vizualizace říčního údolí Mže v okolí vodní nádrže Hracholusky s využitím mapových aplikací 

   Author: Lenka Krouparová; Supervisor: Janata Tomáš; Opponent: Zimová Růžena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
   Diplomová práce je zaměřena na vizualizaci vodní nádrže Hracholusky prostřednictvím mapových a vektorových podkladů ve 3 časových rozmezích, konkrétně od 19. století do současnosti. Z vektorizovaných dat jsou vytvořeny 3D ...
  • Kostel sv. Petra a Pavla v Řeporyjích - fotogrammetrická dokumentace vybrané části 

   Author: Jakub Mikeš; Supervisor: Hodač Jindřich; Opponent: Chmelíř Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
   Tato diplomová práce se věnuje tvorbě fotogrammetrické dokumentace věže kostela sv. Pavla a Petra v Praze 5 - Řeporyjích. Cílem práce je vytvoření celkem deseti fotoplánů, které znázorňují strukturu zdiva vnějších a vnitřních ...
  • Vývoj nízkonákladového GNSS zařízení 

   Author: Štěpán Hodík; Supervisor: Vyskočil Zdeněk; Opponent: Tesař Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
   Tato diplomová práce se zabývá vývojem zařízení, které umožňuje určení své polohy pomocí signálu vysílaných globálními navigačními systémy. Zařízení bylo složeno z mikrokontroléru Arduino Due, GNSS desky s čipem od společnosti ...
  • Automatická detekce lopaty minibagru v rámci vztažné soustavy 

   Author: Václav Marousek; Supervisor: Vyskočil Zdeněk; Opponent: Houška Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
   Tato diplomová práce se zabývá vývojem zařízení pro detekci lopaty minibagru v rámci vztažné soustavy pomocí snímačů pro měření vzdálenosti a řídícího zařízení Arduino. Nejprve bylo provedeno testování různých snímačů na ...