Now showing items 80-96 of 96

  • Webová aplikace událostí z období protektorátu na území Prahy 

   Author: Pražák Zbyněk; Supervisor: Halounová Lena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Začleňování geografických datových sad do OpenStreetMap 

   Author: Jákl Martin; Supervisor: Landa Martin; Opponent: Čepický Jáchym
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-29)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou datových importů do projektu OpenStreetMap. Nejprve vysvětluje problematiku licencování dat OSM a nastiňuje myšlenku Opendata. Dále se zabývá možností začlenění datových sad z ...
  • Zámek Frýdlant - zpracování mapové a plánové dokumentace 

   Author: Plavcová Tereza; Supervisor: Cajthaml Jiří; Opponent: Zimová Růžena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-23)
   Bakalářská práce se zabývá zpracováním dostupných mapových podkladů doplněných o plánovou, fotografickou a obrazovou dokumentaci Frýdlantského hradu a zámku. Významnými podklady jsou především povinné císařské otisky ...
  • Zámek Hluboká - zpracování mapové a plánové dokumentace 

   Author: Kučera Miroslav; Supervisor: Zimová Růžena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Zámek Hrádek u Nechanic - zpracování mapové a plánové dokumentace 

   Author: Hartmanová Monika; Supervisor: Zimová Růžena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Zámek Milotice - zpracování mapové a plánové dokumentace 

   Author: Blažek Ondřej; Supervisor: Cajthaml Jiří; Opponent: Zimová Růžena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-21)
   Bakalářská práce "Zámek Milotice - zpracování mapové a plánové dokumentace" zpracovává shromážděné mapové a plánové dokumenty týkající se zámku a okolí. Jako podklady byly zpracovány císařské otisky, reambulovaná katastrální ...
  • Zámek Mníšek pod Brdy - tvorba 3D modelu 

   Author: Pecenová Markéta; Supervisor: Cajthaml Jiří; Opponent: Janata Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Tato bakalářská práce se zabývá vizualizací a vytvořením 3D modelu zámku Mníšek pod Brdy. Jako podklad posloužily geodeticky zaměřené plány. První část práce je věnována historii zámku a jeho okolí. V dalších částech je ...
  • Zámek Rájec - zpracování mapové a plánové dokumentace 

   Author: Mikulecká Jolana; Supervisor: Cajthaml Jiří; Opponent: Janata Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-21)
   Bakalářská práce se zaměřuje na zpracování mapové a plánové dokumentace pro zámek a panství Rájec nad Svitavou. Popisuje historický vývoj zámku a jeho okolí. Obsahuje fotografie zachycující historický a současný stav zámku ...
  • Zámek Telč-zpracování mapové a plánové dokumentace 

   Author: Bambula Štěpán; Supervisor: Cajthaml Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Zámek Třebešice (okr.Benešov)-vyšetření geometrie vybraných kleneb 

   Author: Tichá Marie; Supervisor: Hodač Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Zásuvný modul QGIS pro pozemní monitorování radiace 

   Author: Kala Michael; Supervisor: Landa Martin; Opponent: Češpírová Irena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Cílem této bakalářské práce je implementace softwarového nástroje umožňujícího plánování optimálních tras pozemního monitorování radiace. Při únicích radioaktivních látek do ovzduší je specializovanými softwary spočtena ...
  • Zásuvný modul QGIS pro terénní radiační průzkum 

   Author: Kulovaná Tereza; Supervisor: Landa Martin; Opponent: Komárek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Tato bakalářská práce si klade za cíl zautomatizovat zpracování dat naměřených při~terénním radiačním průzkumu. Z mapy dávkových příkonů, resp. plošné aktivity, softwarový nástroj vygeneruje zjednodušené polygony ohraničující ...
  • Zásuvný modul QGIS pro výpočet erozního smyvu na orné půdě 

   Author: Novotný Radek; Supervisor: Landa Martin; Opponent: Krása Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Cílem bakalářské práce je návrh softwarového nástroje pro výpočet a prezentaci erozního smyvu na orné půdě, který je podkladem pro agrotechnická a organizační opatření při projektování komplexních pozemkových úprav, případně ...
  • Zpracování a vizualizace objektů panství a velkostatků v 19.století 

   Author: Hejduková Petra; Supervisor: Cajthaml Jiří; Opponent: Janata Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Tato práce se zabývá vektorizováním objektů z vybraných knižních zdrojů z 19. století a mapových značek druhého vojenského mapování v daných panstvích a velkostatcích. Pro zpracování a vizualizaci byl použit software ArcGIS ...
  • Zpracování dat z RPAS 

   Author: Dlesk Adam; Supervisor: Pavelka Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Zpracování internetové mapové aplikace v prostředí Esri Story Maps environment for the project Czech historical atlas 

   Author: Kladivová Linda; Supervisor: Cajthaml Jiří; Opponent: Havlíček Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
   Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením interaktivní webové mapové aplikace v prostředí ArcGIS Story maps v rámci projektu Český historický atlas. Základními pilíři aplikace jsou geodata týkajících se husitství v českých ...
  • Zpracování nivelačních měření ve formátu Leica GSI 

   Author: Rokusek Jaromír; Supervisor: Čepek Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)