Now showing items 24-43 of 106

   Subject
   Chateau Milotice, imperial obligatory imprints, map updating, state map derived, planning documentation, georeferencing, vectorization, topology, web mapping application [1]
   chateau Rájec, imperial obligatory imprints, state maps derived, georeferencing, vectorization, web mapping application [1]
   Church of Saint Henry,3D scanning,laser scanning,interior of church,3D model,Geomagic Studio [1]
   compress, format, ArcGIS, WMS, testing, georeferencing [1]
   Digital terrain model, aerial photography, laser scanning, magnetometer, point cloud, orthophotomap, photogrammetry [1]
   Digitální model reliéfu, letecké snímkování, laserové skenování, magnetometr, mračno bodů, ortofotomapa, fotogrammetrie [1]
   DMT,TIN,ArcMap,AutoCAD Civil 3D,modelace,3D model [1]
   DMT,TIN,ArcMap,AutoCAD Civil 3D,modelation,3D model [1]
   Fotografie, Web AppBuilder for ArcGIS, ArcGIS API for JavaScript, Dojo, widget, webová mapová aplikace [1]
   Fotogrammetrie,Kalibrace kamery,Distorze objektivu [1]
   Geomagic Studio 2013,3D model,mračno bodů,měřičská dokumentace,laserové skenování,georadar,magnetometr,registrace [1]
   Geomagic Studios 2013,3D model,point cloud,documentation,scanning,GPR,magnetometer,registration [1]
   GIS, manors, František Palacký, Václav Kotyška, II. military survey, vectorization, web application [1]
   GIS, panství, František Palacký, Václav Kotyška, II. vojenské mapování, vetorizace,webová aplikace [1]
   GIS, QGIS, GRASS, plugin, python, soil erosion, USLE [1]
   GIS, QGIS, GRASS, zásuvný~modul, python, půdní eroze, USLE [1]
   GIS, QGIS, plugin, python, aerial data [1]
   GIS, QGIS, plugin, python, NRPI, ionizing radiation, radiological protection [1]
   GIS, QGIS, python, SÚRO, ionizující záření, radiační ochrana,zásuvný modul [1]
   GIS, QGIS, zásuvný modul, python, letecká data [1]