• BIM v památkové praxi, možnosti a výzvy - kvalitativní výzkum současného stavu 

      Autor: Zikmundová Monika; Vedoucí práce: Hodač Jindřich; Oponent práce: Synková Hana
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-27)
      Cílem této bakalářské práce je provedení analýzy, zabývající se možností zavedení informačního modelu budov BIM do oblasti památkové péče. Data pro provedení analýzy byla získána pomocí kvalitativního výzkumu vedeného ...