• Maximalizace efektu rekuperačního brzdění 

   Autor: Lednický Denis; Vedoucí práce: Opava Jaroslav; Oponent práce: Šimek Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-05-05)
   Tato diplomová práce navazuje na předchozí bakalářskou práci z roku 2010 viz [ 1 ], která se zabývala rekuperačním spádovým brzděním. Rozšiřuje analýzu o možnost využití rekuperačního brzdění zastavovacího na elektrizovaných ...
  • Analýza implementace WMS do logistických procesů velkoobchodních řetězců 

   Autor: Malios Patrik; Vedoucí práce: Skolilová Petra; Oponent práce: Hammer Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-05-05)
   Předmětem diplomové práce "ANALÝZA IMPLEMENTACE WMS DO LOGISTICKÝCH PROCESŮ VELKOOBCHODNÍCH ŘETĚZCŮ" je především komplexní analýza implementace jednotlivých modulů systému WMS do různých částí supply chainu velkoobchodních ...
  • Systematizace charakteristik zajištujících bezpečnost dodavatelského řetězce 

   Autor: Pezl Tomáš; Vedoucí práce: Vitteková Martina; Oponent práce: Stojić Slobodan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-11-26)
   Diplomová práce je zaměřená na zabezpečení dodavatelského řetězce. Nástroji vedoucími k zabezpečení jsou bezpečnostní požadavky bezpečnostních certifikačních programů. Jedná se o požadavky bezpečnostních programů C-TPAT, ...
  • Optimalizace logistického centra Gebrüder Weiss 

   Autor: Dvořák Michal; Vedoucí práce: Zdvořák Pavel; Oponent práce: Kužel Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-11-28)
   Předmětem diplomové práce Optimalizace logistického centra, kde se zaměřím na hospodaření s vratným balícím materiálem. Je analýza řízení zpětných a dopředních toků vratného balícího materiálu, problematika kontroly na ...
  • Analýza automatizovaného odbavení cestujících 

   Autor: Hanzlová Alena; Vedoucí práce: Skolilová Petra; Oponent práce: Jelínek Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-11-28)
   Obsahem této práce je přiblížení problematiky výběru automatizovaného a personifikovaného odbavení cestujících z pohledu letecké společnosti. V diplomové práci se zabývám historickým vývojem samotného odbavení od počátků ...
  • Návrh postupu a hodnocení modernizace vybrané železniční stanice 

   Autor: Lemerman Ondřej; Vedoucí práce: Baudyš Karel; Oponent práce: Hartmann Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-11-28)
   Předmětem diplomové práce "Návrh postupu a hodnocení modernizace vybrané železniční stanice" je návrh vhodného postupu prací v oblasti železničního spodku (nástupiště), železničního svršku a vhodných strojů, které byly ...
  • Optimalizace logistiky na vybraném pracovišti AČR 

   Autor: Vlasatá Eva; Vedoucí práce: Březina Edvard; Oponent práce: Mašek Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-11-30)
   Předmětem diplomové práce "Optimalizace logistiky na vybraném pracovišti AČR" je zhodnotit současný stav logistického zabezpečení po reorganizaci u 314. cv ZHN a na základě analýzy stávajícího logistického zabezpečení u ...
  • Vzájemné uznávání bezpečnostních iniciativ celního a obchodního partnerství 

   Autor: Stejskal Ondřej; Vedoucí práce: Vitteková Martina; Oponent práce: Gregorovič Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-11-30)
   Smyslem této práce je zabývat se problematikou zabezpečení mezinárodního dodavatelského řetězce. Autor se zabývá zejména iniciativami partnerství mezi celními správami a podniky. Práce obsahuje tři hlavní části. V první ...
  • Analýza věrnostních programů aliance SkyTeam 

   Autor: Špírková Lucie; Vedoucí práce: Skolilová Petra; Oponent práce: Chalupníčková Helena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-11-30)
   Práce pojednává o globálních aliancích leteckých společností v návaznosti na věrnostní programy. Uvádí základní principy alianční spolupráce a věrnostních programů. Představuje existující globální aliance leteckých společností ...
  • Disponibilita náhradních dílů a logistické sklady 

   Autor: Vondra Leoš; Vedoucí práce: Mocková Denisa; Oponent práce: Radoň Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-11-30)
   Předmětem a cílem diplomové práce je problematika měření disponibility náhradních dílů logistických skladů a návrh zlepšení hodnocení disponibility náhradních dílů. Dále jsou objasněny hlavní pojmy z oblasti logistiky a ...
  • Analýza a optimalizace informačního a materiálového toku ve vybraném podniku 

   Autor: Medek Karel; Vedoucí práce: Zdvořák Pavel; Oponent práce: Zmatlík Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-11-30)
   Předmětem diplomové práce je analýza a optimalizace informačního a materiálového toku ve společnosti Carhunters s.r.o. Práce je rozdělena do několika kapitol. Teoretická část se věnuje popisu logistických řetězců, informačního ...
  • Dopravní externality a městské mýto 

   Autor: Merta Petr; Vedoucí práce: Pastor Otto; Oponent práce: Černý Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-11-30)
   Diplomová práce charakterizuje různorodost v řešení problémů způsobených silniční dopravou ve městech po celém světě. Analyzuje úspěšnost jednotlivých řešení a zabývá se možností zavedení těchto systémů ve městech České ...
  • Bezpečnost přepravovaných věcí v multimodální dopravě 

   Autor: Valenta Zdeněk; Vedoucí práce: Bínová Helena; Oponent práce: Lison Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-11-30)
   Cílem této práce je porovnat a vyhodnotit hrozící nebezpečí při přepravě zboží v multimodální dopravě. Multimodální doprava je doprava dvěma a více dopravními prostředky, a proto je třeba při zajišťování zboží přihlížet ...
  • Návrh systému screeningu kontejnerů v transatlantické přepravě 

   Autor: Jizba Michal; Vedoucí práce: Cheu Ruey (Kelvin); Oponent práce: Vařacha Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-01)
   Námořní kontejnerová přeprava může být jako zásadní prvek mezinárodního obchodu atraktivním terčem pro činy ohrožující bezpečnost, např. pašování, pirátství nebo terorismus. Jedním z hlavních témat bezpečnosti námořní ...
  • Využití GIS pro optimalizaci tras sběru recyklovatelného materiálu 

   Autor: Kůs Karel; Vedoucí práce: Cheu Ruey (Kelvin); Oponent práce: Vařacha Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-02)
   Tato diplomová práce je zaměřena na zhodnocení využití geografických informačních systémů (GIS) pro nalezení optimálního trasování svozu recyklovatelného materiálu v městské aglomeraci. Problematika svozu recyklovaného ...
  • Komparativní studie systémů cyklistické dopravy v El Pasu a Praze 

   Autor: Hernandez Rodriguez Jose Carlos; Vedoucí práce: Cheu Ruey (Kelvin); Oponent práce: Vařacha Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-04)
   Dopravní infrastruktura je klíčovou komponentou pro bezpečnost cyklistické dopravy. Každým rokem dochází ke stovkám nehod cyklistů způsobených absencí či špatně navrženou infrastrukturou. Kvalitní a bezpečná infrastruktura ...
  • Elektronické obchodování a trendy v distribuci zboží 

   Autor: Richter Tomáš; Vedoucí práce: Zdvořák Pavel; Oponent práce: Zmatlík Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-13)
   Tato diplomová práce řeší problematiku elektronického obchodování v kontextu se současnými a moderními trendy v distribuci zboží. Práce poskytuje ucelený teoretický přehled o historii a faktech z oblasti elektronického ...
  • Bike sharing - nový fenomén v cyklodopravě 

   Autor: Včala Jan; Vedoucí práce: Tichý Jan; Oponent práce: Macek Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-25)
   Předmětem této práce je provést rozbor a analýzu několika největších a nejúspěšnějších systémů sdílení kol z celého světa, společně se stanovením potenciálu pro budoucí rozvoj cyklodopravy na území hlavního města Prahy, a ...
  • Automatický systém parkování jízdních kol a jeho zdroje financování 

   Autor: Syrová Nikola; Vedoucí práce: Jánešová Mária; Oponent práce: Strachota Vasil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-25)
   Téma této diplomové práce je Automatický systém parkování jízdních kol a jeho zdroje financování. Teoretická část charakterizuje rozvoj nemotorové dopravy a její přínosy, jak ekonomické, tak pro zdraví člověka a přírodu. ...
  • Řízení mezinárodní přepravy motorové nafty 

   Autor: Ličmanová Jana; Vedoucí práce: Březina Edvard; Oponent práce: Zemčík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-25)
   Téma této diplomové práce je Řízení mezinárodní přepravy motorové nafty. V teoretické části je uvedena charakteristika motorové nafty, která je předmětem mezinárodní přepravy. Teoretická část dále obsahuje platnou legislativu ...