• Prověření části SZZ z hlediska servisních nákladů a spolehlivosti 

   Autor: Rýznar Stanislav; Vedoucí práce: Baudyš Karel; Oponent práce: Kejzlar Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-28)
   Cílem diplomové práce je stanovit výši servisních nákladů části staničního zabezpečovacího zařízení ESA a provést analýzu spolehlivosti dle jedné z platných mezinárodních metodik. Práce se v teoretické části zabývá teorií ...
  • Návrh jednotného tarifu pro Prahu a Středočeský kraj 

   Autor: Nahodil Tomáš; Vedoucí práce: Štěrba Roman; Oponent práce: Gregor Lumír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-29)
   Tato práce má navrhnout jednotné jízdné v Praze a ve Středočeském kraji. Dále bude provedeno ekonomické vyhodnocení nově vzniklých tarifů s rokem 2014. V této práci také najdeme analýzu tarifů jednorázových, krátkodobých ...
  • Optimalizace přepravy zboží Čína-Evropa 

   Autor: Svoboda Václav; Vedoucí práce: Zdvořák Pavel; Oponent práce: Jašek Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-29)
   Tato diplomová práce se zabývá optimalizací přepravy zboží z Číny do Evropy se zaměřením na využití železniční dopravy. Úvodní část pojednává o dopravě a intermodální přepravě. Další části se již věnují železniční přepravě ...
  • Řešení úlohy minimální kostry grafu s omezeními 

   Autor: Jindrová Věra; Vedoucí práce: Mocková Denisa; Oponent práce: Fábry Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-29)
   Předmětem této práce je představení metaheuristiky Tabu Search na příkladě minimální kostry grafu s omezeními malého rozsahu. Čtenář může následovat jednotlivé detailně popsané kroky a osvojit si tak postup řešení pomocí ...
  • Změny v příjmové strategii standardních aerolinií v letech 2000-2013 

   Autor: Liptáková Marcela; Vedoucí práce: Skolilová Petra; Oponent práce: Endrizalová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-29)
   Cílem této práce je shrnout poznatky o změnách v příjmové strategii standardních aerolinek v letech 2000 až 2013. Práce je rozdělena na čtyři části, v první části je popsáno prostředí, ve kterém se standardní aerolinie ...
  • Možnosti koncepčního řešení parkování v městské části Děčín-Březiny 

   Autor: Dvořák Milan; Vedoucí práce: Dvořáčková Alexandra; Oponent práce: Hlaváčková Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-29)
   Předmětem diplomové práce "Možnosti koncepčního řešení parkování v městské části Děčín - Březiny" je analýza problému nedostatku parkovacích míst na jednom městském sídlišti a navržení možného řešení tohoto problému. První ...
  • Návrh optimalizace IDS v území Bruntálska 

   Autor: Jadrníček Jan; Vedoucí práce: Štěrba Roman; Oponent práce: Gregor Lumír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-30)
   Tato diplomová práce se zabývá integrovaným dopravním systémem v okrese Bruntál v Moravskoslezském kraji. V první části této práce tento okres charakterizuji a postupně analyzuji stávající stav dopravního systému na tomto ...
  • Implementace manažerského účetnictví a reportingu v logistické společnosti 

   Autor: Ryneš Jaroslav; Vedoucí práce: Pastor Otto; Oponent práce: Horák Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-30)
   Diplomová práce se zaměřuje na problematiku optimalizace procesů manažerského účetnictví v konkrétní firmě. Teoretická část práce nabízí čtenáři základní úvod do problematiky manažerského účetnictví jako takového, kde ...
  • Stanovení kritických podmínek pro bezbariérový přestup ve veřejné dopravě 

   Autor: Ludvík Tomáš; Vedoucí práce: Pospíšil Jiří; Oponent práce: Konečný Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-30)
   Diplomová práce "Stanovení kritických podmínek pro bezbariérový přestup ve veřejné dopravě" se zabývá problematikou přestupu osob pohybujících se pomocí vozíku pro invalidy ve veřejné dopravě. Jejím cílem je shrnutí a ...
  • Mezikontinentální provoz nízkonákladových leteckých společností 

   Autor: Bulej Petr; Vedoucí práce: Bínová Helena; Oponent práce: Landa Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-31)
   Diplomová práce se zabývá problematikou nízkonákladových společností na mezikontinentálních tratích. V šesti kapitolách je postupně uveden výběr vhodného letadla a letecké společnosti s možností založení nové letecké ...
  • Optimalizace odvodu hotových světel v Automotive Lighting CZ 

   Autor: Beneš Tomáš; Vedoucí práce: Březina Edvard; Oponent práce: Škaroupka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-31)
   Předmětem diplomové práce "Optimalizace odvodu hotových světel v Automotive Lighting CZ" je analyzovat současný stav odvodu hotových světel a na základě této analýzy pomocí matematického aparátu navrhnout systém nový včetně ...
  • Dopravně provozní technologie tratě Plzeň - Domažlice - státní hranice 

   Autor: Sandr Josef; Vedoucí práce: Pospíšil Jiří; Oponent práce: Pšenička Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-31)
   Předmětem diplomové práce "Dopravně provozní technologie tratě Plzeň - Domažlice - státní hranice" je posoudit jednotlivé varianty studie proveditelnosti modernizace tratě zpracované odborným projektantem a na základě ...
  • Analýza hedonické ceny v závisloti na dopravní infrastruktuře 

   Autor: Martinkovič Tomáš; Vedoucí práce: Faifrová Veronika; Oponent práce: Hermanová Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-31)
   Předmětem diplomové práce "Analýza hedonické ceny v závislosti na dopravní infrastruktuře" je analyzovat vliv dopravní infrastruktury na ceny nemovitostí v jejím okolí. Zaměříme se na několik hlavních parametrů analyzované ...
  • EFQM Model excelence jako jeden z nástrojů celkového řízení kvality 

   Autor: Kratochvíl Jakub; Vedoucí práce: Faifrová Veronika; Oponent práce: Lutr Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-31)
   Předmětem diplomové práce "EFQM Model excelence jako jeden z nástrojů celkového řízení kvality" je v konkrétní firmě analyzovat, tj. identifikovat a prověřit nastavení procesů pomocí ukazatelů, které lze opakovaně měřit a ...
  • Logistické operace v rámci překládky kontejnerů v námořních terminálech 

   Autor: Hnát Vladimír; Vedoucí práce: Bínová Helena; Oponent práce: Landa Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-31)
   Předmětem diplomové práce "Logistické operace v rámci překládky kontejnerů v námořních terminálech" je analyzovat současný stav největších námořních přístavů na světe a logistických operací v námořních terminálech a na ...
  • Optimalizace hlavního směru linek MHD Tábor 

   Autor: Stanovič Jaroslav; Vedoucí práce: Pospíšil Jiří; Oponent práce: Tesař Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-31)
   Předmětem diplomové práce "Optimalizace linek hlavního směru MHD Tábor" je analýza současného stavu linek hlavního směru a sestavení jízdního řádu. Jedná se o kritické posouzení současného stavu za účelem vytvoření ...
  • Význam a možnosti využití QMS pro logistické procesy v dopravním podniku 

   Autor: Prekop Peter; Vedoucí práce: Vančura Pavel; Oponent práce: Rampichová Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-31)
   Predmetom tejto práce je aplikovanie systémov riadenia kvality na logistické procesy prebiehajúce v dopravnom podniku. Prvá časť ponúka úvod do problematiky a charakteristiku najpoužívanejších a neskôr v práci zapracovaných ...
  • Optimalizace složení letadlového parku 

   Autor: Huczala Petr; Vedoucí práce: Zdvořák Pavel; Oponent práce: Ožana Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-31)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem složení letadlového parku regionální letecké společnosti. Přehled letadel je vytvořen pro vybrané linky, dle jejich charakteristik. Finální výběr letadel pro dané linky je proveden ...
  • Vyhodnocení spotřeby energie v osobní dopravě 

   Autor: Fingermannová Jana; Vedoucí práce: Říha Zdeněk; Oponent práce: Němec Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-31)
   Práce se zabývá závislosti energie spotřebované na dopravu na hustotě osídlení. Práce si klade za cíl na základě dotazníkového šetření získat data o frekvenci, délce cest a druhu použitých dopravních prostředků pro jednotlivé ...
  • Prognóza vývoje Internetu 

   Autor: Maštálka Marek; Vedoucí práce: Štědroň Bohumír; Oponent práce: Valenčík Radim
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-31)
   Cílem diplomové práce je provedení prognózy vývoje Internetu do roku 2030. Tato prognóza je rozdělena na kvalitativní a kvantitativní část. Dílčími cíli jsou analýza vlivu internetového vývoje na ekonomiku a srovnání vývoje ...