Now showing items 21-40 of 127

  • Prověření části SZZ z hlediska servisních nákladů a spolehlivosti 

   Author: Rýznar Stanislav; Supervisor: Baudyš Karel; Opponent: Kejzlar Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-28)
   Cílem diplomové práce je stanovit výši servisních nákladů části staničního zabezpečovacího zařízení ESA a provést analýzu spolehlivosti dle jedné z platných mezinárodních metodik. Práce se v teoretické části zabývá teorií ...
  • Možnosti koncepčního řešení parkování v městské části Děčín-Březiny 

   Author: Dvořák Milan; Supervisor: Dvořáčková Alexandra; Opponent: Hlaváčková Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-29)
   Předmětem diplomové práce "Možnosti koncepčního řešení parkování v městské části Děčín - Březiny" je analýza problému nedostatku parkovacích míst na jednom městském sídlišti a navržení možného řešení tohoto problému. První ...
  • Řešení úlohy minimální kostry grafu s omezeními 

   Author: Jindrová Věra; Supervisor: Mocková Denisa; Opponent: Fábry Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-29)
   Předmětem této práce je představení metaheuristiky Tabu Search na příkladě minimální kostry grafu s omezeními malého rozsahu. Čtenář může následovat jednotlivé detailně popsané kroky a osvojit si tak postup řešení pomocí ...
  • Změny v příjmové strategii standardních aerolinií v letech 2000-2013 

   Author: Liptáková Marcela; Supervisor: Skolilová Petra; Opponent: Endrizalová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-29)
   Cílem této práce je shrnout poznatky o změnách v příjmové strategii standardních aerolinek v letech 2000 až 2013. Práce je rozdělena na čtyři části, v první části je popsáno prostředí, ve kterém se standardní aerolinie ...
  • Návrh jednotného tarifu pro Prahu a Středočeský kraj 

   Author: Nahodil Tomáš; Supervisor: Štěrba Roman; Opponent: Gregor Lumír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-29)
   Tato práce má navrhnout jednotné jízdné v Praze a ve Středočeském kraji. Dále bude provedeno ekonomické vyhodnocení nově vzniklých tarifů s rokem 2014. V této práci také najdeme analýzu tarifů jednorázových, krátkodobých ...
  • Optimalizace přepravy zboží Čína-Evropa 

   Author: Svoboda Václav; Supervisor: Zdvořák Pavel; Opponent: Jašek Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-29)
   Tato diplomová práce se zabývá optimalizací přepravy zboží z Číny do Evropy se zaměřením na využití železniční dopravy. Úvodní část pojednává o dopravě a intermodální přepravě. Další části se již věnují železniční přepravě ...
  • Návrh optimalizace IDS v území Bruntálska 

   Author: Jadrníček Jan; Supervisor: Štěrba Roman; Opponent: Gregor Lumír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-30)
   Tato diplomová práce se zabývá integrovaným dopravním systémem v okrese Bruntál v Moravskoslezském kraji. V první části této práce tento okres charakterizuji a postupně analyzuji stávající stav dopravního systému na tomto ...
  • Implementace manažerského účetnictví a reportingu v logistické společnosti 

   Author: Ryneš Jaroslav; Supervisor: Pastor Otto; Opponent: Horák Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-30)
   Diplomová práce se zaměřuje na problematiku optimalizace procesů manažerského účetnictví v konkrétní firmě. Teoretická část práce nabízí čtenáři základní úvod do problematiky manažerského účetnictví jako takového, kde ...
  • Stanovení kritických podmínek pro bezbariérový přestup ve veřejné dopravě 

   Author: Ludvík Tomáš; Supervisor: Pospíšil Jiří; Opponent: Konečný Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-30)
   Diplomová práce "Stanovení kritických podmínek pro bezbariérový přestup ve veřejné dopravě" se zabývá problematikou přestupu osob pohybujících se pomocí vozíku pro invalidy ve veřejné dopravě. Jejím cílem je shrnutí a ...
  • EFQM Model excelence jako jeden z nástrojů celkového řízení kvality 

   Author: Kratochvíl Jakub; Supervisor: Faifrová Veronika; Opponent: Lutr Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-31)
   Předmětem diplomové práce "EFQM Model excelence jako jeden z nástrojů celkového řízení kvality" je v konkrétní firmě analyzovat, tj. identifikovat a prověřit nastavení procesů pomocí ukazatelů, které lze opakovaně měřit a ...
  • Význam a možnosti využití QMS pro logistické procesy v dopravním podniku 

   Author: Prekop Peter; Supervisor: Vančura Pavel; Opponent: Rampichová Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-31)
   Predmetom tejto práce je aplikovanie systémov riadenia kvality na logistické procesy prebiehajúce v dopravnom podniku. Prvá časť ponúka úvod do problematiky a charakteristiku najpoužívanejších a neskôr v práci zapracovaných ...
  • Optimalizace hlavního směru linek MHD Tábor 

   Author: Stanovič Jaroslav; Supervisor: Pospíšil Jiří; Opponent: Tesař Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-31)
   Předmětem diplomové práce "Optimalizace linek hlavního směru MHD Tábor" je analýza současného stavu linek hlavního směru a sestavení jízdního řádu. Jedná se o kritické posouzení současného stavu za účelem vytvoření ...
  • Logistické operace v rámci překládky kontejnerů v námořních terminálech 

   Author: Hnát Vladimír; Supervisor: Bínová Helena; Opponent: Landa Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-31)
   Předmětem diplomové práce "Logistické operace v rámci překládky kontejnerů v námořních terminálech" je analyzovat současný stav největších námořních přístavů na světe a logistických operací v námořních terminálech a na ...
  • Optimalizace složení letadlového parku 

   Author: Huczala Petr; Supervisor: Zdvořák Pavel; Opponent: Ožana Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-31)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem složení letadlového parku regionální letecké společnosti. Přehled letadel je vytvořen pro vybrané linky, dle jejich charakteristik. Finální výběr letadel pro dané linky je proveden ...
  • Vyhodnocení spotřeby energie v osobní dopravě 

   Author: Fingermannová Jana; Supervisor: Říha Zdeněk; Opponent: Němec Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-31)
   Práce se zabývá závislosti energie spotřebované na dopravu na hustotě osídlení. Práce si klade za cíl na základě dotazníkového šetření získat data o frekvenci, délce cest a druhu použitých dopravních prostředků pro jednotlivé ...
  • Prognóza vývoje Internetu 

   Author: Maštálka Marek; Supervisor: Štědroň Bohumír; Opponent: Valenčík Radim
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-31)
   Cílem diplomové práce je provedení prognózy vývoje Internetu do roku 2030. Tato prognóza je rozdělena na kvalitativní a kvantitativní část. Dílčími cíli jsou analýza vlivu internetového vývoje na ekonomiku a srovnání vývoje ...
  • Optimalizace článku logistického řetězce 

   Author: Osičková Monika; Supervisor: Pastor Otto; Opponent: Zmatlík Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-31)
   Diplomová práce "Optimalizace článku logistického řetězce" je zaměřena na problematiku procesního řízení ve firmě. V současné době, kdy změny na trzích přicházejí každým okamžikem, je třeba umět se těmto změnám rychle ...
  • Hodnocení příležitostí dálkové železniční dopravy v České republice 

   Author: Buzák Jan; Supervisor: Janoš Vít; Opponent: Vichta František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-31)
   Cílem této diplomové práce je navrhnout a prakticky ověřit způsob hodnocení příležitostí dálkové železniční dopravy v České republice založený na principech a metodách makroskopického dopravního modelování. Na základě ...
  • Optimalizace odvodu hotových světel v Automotive Lighting CZ 

   Author: Beneš Tomáš; Supervisor: Březina Edvard; Opponent: Škaroupka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-31)
   Předmětem diplomové práce "Optimalizace odvodu hotových světel v Automotive Lighting CZ" je analyzovat současný stav odvodu hotových světel a na základě této analýzy pomocí matematického aparátu navrhnout systém nový včetně ...
  • Dopravně provozní technologie tratě Plzeň - Domažlice - státní hranice 

   Author: Sandr Josef; Supervisor: Pospíšil Jiří; Opponent: Pšenička Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-31)
   Předmětem diplomové práce "Dopravně provozní technologie tratě Plzeň - Domažlice - státní hranice" je posoudit jednotlivé varianty studie proveditelnosti modernizace tratě zpracované odborným projektantem a na základě ...